YAHUDİLİK DOSYASI : YAHUDİ CEMAATİ KİMDİR ? NASIL YAŞARLAR ? HOLOKOST NEDİR ? 40 SORU 40 CEVAP


40 Soru, 40 Cevap

Yahudiler ve Yahudilik
Holokost hakkında temel sorular
Holokost’un gelişimi
Naziler, Holokost ve Müslümanlar
Yahudiler, Müslümanlar ve Hıristiyanlar
Holokost İnkârı Hakkında
Holokost ve Arap-İsrail çatışması

Yahudi kimdir?

Yahudi geleneğine göre Yahudi anneden doğan her çocuk ve birtakım sıkı kurallar ve dini törenden geçip Yahudiliği kabul eden herkes Yahudi’dir. Bir insan Yahudi olup dindar olmayabilir. Bu kişilere laik Yahudi denir. Yahudi dini, çok dindar ortodokslardan tutucular ve liberallere kadar farklı akımları kapsar.

Dünyada kaç Yahudi var?

Dünyanın her bir yanında yaklaşık 13 milyon Yahudi yaşıyor. Bu 6,6 milyar olan dünya nüfusunun küçücük bir parçası. Yahudilerin yarıya yakını İsrail’de; büyük bir kısmı da ABD, Rusya ve Fransa’da yaşıyor. Son 30 yılda dünya nüfusunda yüzde 60 artış olmasına rağmen Yahudilerin nüfusu sadece yüzde iki artmıştır.

Yahudiler bir ırk mıdır?

Hayır. Biyoloji bilimine göre insanlar tek bir ırktır. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında bazı etkin Avrupalı bilim adamları kendi ırklarının ("beyaz ırk"ın) üstünlüğünü kanıtlamakla ilgilendiler. 1930 – 40’larda Naziler Aryanlar’ı diğer ırklardan ayırmak için bu fikirleri kullandılar. Aryanlar’ı "ırk merdiveninin" en üstünde, Semitik ırkı da en aşağıda gösterdiler. Güncel bilim ve genetik çalışmalar ırk sınıflandırmasının yokluğunu kesinlikle kanıtlamıştır.

Anti-Semitizm nedir?

Anti-Semitizmin anlamı Yahudi nefreti, anti-Semit de Yahudi karşıtı demektir. Anti-Semitizm sözcüğü, 1880 yıllarında "anti-Semitizmin babası" diye anılan Wilhelm Marr adlı Alman gazetecinin makaleleri ve broşürleri sayesinde ün kazandı. Politik anti-Semitizm 19. yüzyılda yükseldiyse de, dinsel anti-Semitizm (anti-Yahudilik) eski zamanlarda başlayıp Ortaçağda özellikle Hıristiyan Kilisesi kapsamında devam etti. Bunun nedeni, Yahudilerin, kendisi de bir Yahudi olan İsa’yı mesih olarak tanımayı reddedip, Romalıları onu öldürmeleri için kışkırtmalarıydı.

. Yahudilerin dünyaya egemen olmak için gizli bir planı mı var?

Yahudi düşmanlığı tarihte çok geriye gittiği halde Yahudilerin gizlice dünyaya egemen olma komplosu fikri 1800’lerin sonu ve 1900’lerin başında gündeme geldi. Almanya’daki Nazi propagandasında önemli bir yeri olan bu inanış Rusya’daki "The Protocols of Elders of Zion" (Siyon Liderlerinin Protokolleri) adlı kitabın yayınıyla tekrar ön plana çıktı. Bu kitap Rusya’daki Çarlık yönetimi hükümeti tarafından halkın dikkatini, içinde oldukları ekonomik krizden uzaklaştırıp, Yahudileri ülkenin sorunlarının sebebi olarak göstermek için yazılmıştı. Kitaba göre zengin Yahudilerden oluşan kurmaca bir grup, 24 gizli toplantıda Hıristiyanları yok edip dünyada bir Yahudi düzeni kurmanın yollarını araştırırlar. İlk olarak 1903’te St. Petersburg’da bir gazetede çıkan bu kitabın daha sonra birçok değişik uyarlaması yayınlandı.

Kitabın Arapça ve Farsça çevirileri bugün Müslüman dünyasında maalesef geniş çapta görülmektedir. 2002 yılında Mısır televizyonunda bu kitaba dayalı bir dizi bile yayınlanmıştı. "Atsız Binici" adlı bu dizi birçok Arap ülkesinde yayınlanıp bu hikâyenin yayılmasına yardımcı oldu.

Amerikan dış politikasını Yahudiler mi yönetiyor?

Amerika’da politik lobiler, sistemin önemli bir parçasıdır. Değişik çıkarları ön plana getirmek isteyen gruplar, kayıtlı olarak meşru yollardan şeffaf bir şekilde kulis yapabilir. Orada Yahudi grupların yanı sıra Arap Lobisi, İran Lobisi gibi gruplar da mevcuttur. Zaten doğru terim Yahudi Lobisi değil, "İsrail Yanlısı Lobi"dir. Enteresan olan bir konu da Amerika’da Evanjelist Hıristiyanların İsrail yanlısı lobide önemli bir rol oynadıklarıdır. Amerika’da yasayan 7 milyon Yahudi, ülke nüfusunun sadece % 2’sini kapsar. Amerikan Yahudileri çok değişik ve çoğu zaman da aralarında karşıt fikirleri olan bir gruptur. İsrail yanlısı lobinin Amerikan Ortadoğu politikasındaki etkisi çoğunlukla büyütülür. Ortadoğu politikası kararlarıyla ilgili kapsamlı bir anketin sonucuna göre, meclisin çoğunluğu gündeme gelen yüzlerce konuda Amerikan başkanı ve İsrail lobisi AIPAC’ın karşıt olduğu konuların sadece % 27’nde İsrail lobisi yanlısı oy vermişti.

“Holokost” sözcüğünün anlamı nedir?

Holokost 1933-1945 yılları arasında Nazi rejiminin ve yandaşlarının yaklaşık altı milyon Yahudi’yi işkence edip öldürmesidir. 1933 Ocağında Almanya’da yönetime geçen Naziler Almanları "üstün ırk", Yahudileri ise Alman ırkını tehdit eden aşağı derecede bir yabancı güç olarak görüyorlardı. Yahudilerin yani sıra Çingeneler, zihinsel ve bedensel engelliler ve Polonyalılar da ırksal, etnik veya milliyetçi nedenlerle yok edilmek için hedeflendiler.

“Son Çözüm” nedir?

"Son Çözüm" Almanya’nın bütün Avrupa’daki Yahudileri yok etme planıdır. Bu terim 20 Ocak 1942’de Berlin’deki Wannsee Konferansı’nda ortaya atılıp Alman subayları tarafından nasıl gerçekleştirileceği tartışılmıştır. Naziler "Son Çözüm" adı altında Avrupa’daki en son Yahudi’ye kadar her birini silah ateşi, gaz odaları ve diğer yöntemlerle nasıl yok edebileceklerini artık açık bir şekilde tartışabiliyorlardı. Holokost sırasında 1,5 milyonu çocuk olan altı milyon Yahudi öldürüldü. Bu sayı II. Dünya Savaşından önce Avrupa’da yasayan Yahudilerin üçte ikisiydi.

Holokost sırasında kaç Yahudi öldürüldü?

Avrupa’da yaşayan 9 milyon Yahudi’den 5-6 milyonu Holokost sırasında öldürüldü. Dört yıllık bu süreç içinde yeralan değişik olaylardan dolayı kesin bir sayı vermek imkânsız. Ölenlerin yarısı toplama veya Auschwitz gibi ölüm kamplarında öldü. Diğer yarısı da Nazi askerlerin başta Almanya, Polonya ve Sovyetler olmak üzere değişik yerleşim bölgelerinde toplu öldürmeleriyle gerçekleşti.

Onca Yahudi’nin Naziler tarafından öldürüldüğünün kanıtı nedir?

Nazilerin 5-6 milyon Yahudi’yi öldürdüğünün bazı delilleri:

1.Yahudiler için inşa edilen ve kullanılan daha büyük ölüm kamplarına yollanan insan sayısı ile ilgili tutanaklar.

2.Avrupa Yahudilerinin II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası demografik yapısı hakkındaki araştırmalar.

3.Ölüm kamplarındaki Nazi komutanlardan ve ölüm mangalarından gelen çalışma raporları.

4.Savaş sonrasında Nazi subaylarının ve liderlerinin tanıklık ifadeleri.

5.Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucu Ukrayna’da yakın zamanda kazılan Yahudi toplu mezarları.

Nazi liderlerinin Yahudilerin yok edilmesiyle ilgili söyledikleri bazı sözleri:

  • 1. Hitler’in propaganda şefi Joseph Goebbels‘in günlüğünden (Lochner, The Goebbels Diaries, 1948, pp. 86, 147-148):

14 Şubat 1942: Führer (Hitler) Avrupa’daki Yahudileri insafsızca temizleme azmini tekrar zikretti. Bu konuda hiçbir korkakça duygusallık olmamalı. Yahudiler sonunda başlarına gelen felaketi hak ettiler. Onların mahvedilmesi düşmanlarımızın mahvıyl abirlikte gidecektir. Bu süreci serinkanlı bir acımasızlıkla hızlandırmalıyız.

27 Mart, 1942: Bu yöntem oldukça insanlık dışı ve burada daha kesin açıklanmamalı. Yahudilerden geriye fazla bir şey kalmayacak. Toplam % 60’ı yok edilip % 40’ı da zorunlu isçi olarak kullanılacak.

  • 2. SS şefi Heinrich Himmler‘in 4 Ekim 1943’te teybe alınmış konuşmasından (Öndegelen Savaş Suçlularının Mahkemesi, 1943, Vol. XXIX, p. 145):

Simdi Yahudilerin tahliyesinden, Yahudi halkının yok edilmesinden söz ediyorum. Bu kolayca söylenen şeylerden biri: "Yahudi halkı yok ediliyor," diyor parti üyeleri, "doğrudur, bu planlarımızın bir parçası, Yahudilerin elenmesi, yok edilmesi, bunu yapıyoruz."

Naziler bütün diğer “düşmanlar” arasında neden sadece Yahudileri ortadan kaldırmaya karar verdiler?

Hitler dünyaya egemen olmak için bir dünya savaşı başlattı. Bu savaşın insan bedeli altı milyonu Yahudi olmak üzere toplam 47 milyon siville birlikte yaklaşık 72 milyon ölüydü. Yahudiler Holokost’un hedefiydi çünkü Hitler Yahudilerden nefret ediyor ve onları dünyadaki tüm problemlerden sorumlu tutuyordu. Hitler Viyana’da, Yahudilerin politik ve kültürel yaşamda önde gelen kişiler olduğu şehirde büyüdü. Özellikle I. Dünya Savaşında Almanya’nın yenilgisinden Yahudileri sorumlu tuttu. Alman halkına, Yahudiler ve yandaşları onları "arkadan bıçaklamasalardı" birinci savaşı kazanabileceklerini söyledi.

Hitlerin Yahudilere olan nefreti o kadar derindi ki, pek çok biyografi yazarı bunu bir "takıntı" olarak tanımlıyordu. Hitlerin yakin dostu Albert Speer 1977’de şöyle yazdı:

Yahudlerden nefreti Hitler’in odaklandığı nokta, belki de ona güç veren tek şeydi. Neticede Alman halkı, Alman üstünlüğü, Alman hükümeti hepsi anlamsızdı onun için. Böylece vasiyetindeki son söz de o korkunç yenilgiden sonra biz Almanları acımasız bir Yahudi düşmanlığıyla bağlıyordu.

Ben 30 Ocak 1939’da Hitlerin "Savaş çıkarsa Almanların değil, Yahudilerin yok edileceğini garanti ediyorum" dediği Reichstag toplantısındaydım. Bu cümleyi o kadar emin söyledi ki, bunu sonuna kadar yerine getireceğinden hiç bir şüphem olamazdı.

Alman halkı Yahudilere yapılan zulümlerin bilincinde miydi?

1930’larda Nazilerin Yahudilere ve diğer karşıt gruplara yaptıkları zulüm Almanya’da herkes tarafından biliniyordu. Dünyada pek çok sinemada yer alan haber filmlerinde, Kristallnacht (Kırık Camlar Gecesi) sırasında Yahudilere, mülklerine ve ibadet yerlerine yapılan saldırılar gösterilmekteydi. Buna rağmen Naziler Yahudilerin toplu katlini ve soykırımı gizli tutmaya çalıştılar. Alman halkı Yahudilerin doğuya sürüldüğünü biliyordu, ancak öldürüldüklerinden habersizdi.

. İşgal altındaki Avrupa ülkeleri toplumları, Almanların Yahudilere yaptıklarının bilincinde miydi?

Yahudilerin katliamına karşı yerel halkın tutumu, Nazilerle işbirliği yapmakla görmemezlikten gelmek ve Yahudilere yardım etmek arasında değişiyordu. Bu konuda genelleme yapmak çok güç. Durum ülkeden ülkeye de farklıydı. Polonya, Rusya, Romanya ve Baltık devletleri (Estonya, Latvia, Litvanya)’nde "Son Çözüm" daha açık olarak biliniyordu çünkü bu yörelerde yerel halk da bunun için kullanılıyordu. Batı Avrupa’da halk "Son Çözüm"ün ayrıntılarını bilmiyordu. Bu süreç sırasında Avrupa’nın her ülkesinde yürekli insanlar Yahudileri kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Bazı ülkelerde Yahudilere yardım eden özel gruplar oluştu. Örneğin: Hollanda’da Joop Westerweel, Polonya’da Zagota, İtalya’da Assisi yeraltı teşkilatı, Fransa’nın Le Chambon-sur-Lignon köyü gibi.


“Ulusların İçinden Dürüstler” – “Righteous Among the Nations” kimlerdir?

Bu terim Yahudi olmadıkları halde Holokost sırasında hayatlarını tehlikeye atıp Yahudilere yardım eden kişiler için kullanılır. Nazilerin işgali altında veya onlarla işbirliği yapan her ülkede yaşayan bu dürüst insanlar çoğu zaman birçok Yahudi’nin hayatını kurtardı. İsrail’in Holokost’u anmadan sorumlu kurumu olan ‘Yad Vaşem’, bu kişileri özel ödüllerle onurlandırır. Bu güne kadar yapılmış olan dikkatli araştırmalardan sonra yaklaşık 10.000 kişi bu ödüle hak kazanmıştır. Bunların arasından İslam dinine mensup yetmiş kişi de "Ulusların İçinden Dürüstler" nişanıyla onurlandırılmışlardır.

Yahudilerin soykırımını önlemek mümkün müydü?

Müttefik devletlerin Yahudi katliamına olan reaksiyonu maalesef yetersizdi. ‘Vicdanın Sesi’ olması gereken Papa’dan da ses çıkmadı. Müttefikler 17 Aralık 1942’de Nazilerin Yahudilere yaptıklarını şiddetle kınamakla kaldılar, 1944’e kadar da başka bir deklarasyonda bulunmadılar. Üstelik Yahudileri sistemli bir şekilde öldüren Nazilere yardım etmekten vazgeçmelerini, Avrupa halkına kimse söylemedi. Bazı kişilere göre Müttefikler Auschwitz’i bombalasaydı belki de ölüm makinesi yavaşlayacaktı. Buna olasılığa rağmen sistematik soykırımı durdurmak veya yavaşlatmak aslında her şekilde imkânsızlaşmıştı.

Tarihte birçok insan felaketlere kurban gittiği halde neden Yahudiler Holokost’u eşi benzeri olmayan bir olay olarak tanımlarlar?

İnsanların çektiği değişik acıları sınıflandırmak ve diğerlerinin acılarını küçümsemek vicdanen yanlıştır. Her felaket ve soykırım diğer felaket ve soykırımlara hem benzer, hem de değişiktir. Ancak Holokost; uygar bir milletin bir etnik veya dinsel azınlığı erkek, kadın, çocuk demeden son bireyine kadar (Avrupa’nın büyük şehirlerinden en uzak Yunan adalarına kadar) izini sürüp sistematik bir şekilde topluca yok edilmesinin politik hedef olarak göstermesi yönünden tarihte halen, benzeri görülmemiş bir soykırım olarak yer etmiştir. Naziler sırf bu hedeflerine ulaşabilmek için mükemmel bir bürokratik sistem kurdular.

Nazi rejiminde toplama kamplarıyla ölüm kampları arasındaki fark neydi?

Naziler değişik amaçlı kamplardan oluşan bir sistem geliştirdiler. Toplama kampları birer hapishaneydi. Çalışma kampları Almanya’nın savaş mekanizmasını beslemek için kullanılan bir çeşit köle kampıydı. Ölüm kampları da Polonya’da kurulan, Yahudi ve diğer azınlıkların topluca öldürüldükleri altı kamptı.

Naziler ölüm kamplarını neden Almanya’nın dışında kurdular?

Kampların ülkelerinin dışında olması, onları Alman halkından gizli tutmayı kolaylaştırıyordu. Ayrıca öldürülen Yahudilerin çoğunluğu doğu veya güneyde kalan fethedilmiş topraklardan geliyordu. Ölüm kamplarının onlara yakın olması ulaşım kolaylığı sağlıyordu.

Yahudiler Nazilere karşı direnmeyi denediler mi?

Nazi kontrolü altındaki Avrupa’da koşullar Yahudiler için çok güç olmasına rağmen Nazilere karşı silahlı direnişte bulunan çok Yahudi oldu. Bu direnişler üç çeşitti: Getto ayaklanmaları, toplama ve ölüm kampları direnişleri ve silahlı partizan çatışmaları. Bunlar arasında 19 Nisan 1943’te başlayan ve 5 hafta süren Varşova Gettosu ayaklanması en çok bilinen silahlı direniş olmasına rağmen bunun gibi birçok getto ayaklanması oldu.

Ölüm, toplama ve işçi kamplarındaki feci şartlara rağmen Yahudi tutuklular Nazilerle 2 Ağustos 1943’te Treblinka, 29 Eylül 1943’te Babi Yar, 14 Ekim 1943’te Sobibor, 19 Kasım 1943’te Janovska, ve 7 Ekim 1944’te Auschwitz’te çarpıştılar.

Yahudiler ayrıca Nazilere karşı yerel milli direniş hareketlerinde ve Yahudi partizan gruplarında aktif rol aldılar.

Naziler Müslümanlar hakkında gerçekten ne düşünüyorlardı?

Nazilerin ırkçı ideolojilerine göre Araplar Semit ırkından olup Yahudiler gibi "insanlık altı"ydılar. Hitler "Mein Kampf" – Kavgam – adlı kitabında dünyaya egemen olma çabasını Aryanlar ve Aryan olmayanlar arasında süregelen ırksal, kültürel ve politik bir çatışma olarak açıklar. Hitler’in ırk hiyerarşi merdiveninde Alman Aryanlar en yukarıda, Yahudiler ve Çingeneler ise en alt sıradaydı. Bu sıralamada Araplar ve Müslümanlar da Yahudilerle aynı şekilde hor görülen hizmetkâr seviyesindeydiler.

Hitlerin 1939’da bir kişisel konuşmasında, Ortadoğu’da yaşayanlardan "kırbaca müstahak boyalı maymun adamlar" diye söz ettiği bilinir. Naziler yine de kendi ideolojik görüşlerinin daha önemli politik unsurlara engel olmamasına özen gösterdiler. Arap ve Müslüman dünyasının kendi yanlarında olmasının önemini bildiklerinden kamuya yaptıkları açıklamalarda onlarla ilgili esas görüşlerini gizlediler. "Kavgam" adlı kitabı 1938de Arapçaya çevrildiğinde "ırk merdiveni" teorisini kitaptan çıkarmayı Hitler kendisi öngördü.

Müslümanların Nazilere karşı tutumu neydi?

1930’lar boyunca Naziler, Arapların ve İranlıların İngiltere’nin Ortadoğu egemenliğine karşı rahatsızlığından yararlanmaya çalıştılar. Naziler Araplara, İngilizlerden ve Fransızlardan kurtuluş sözü veriyordu ki, Araplar Nazi ırkçı rejiminin ileride kendilerini ülkelerinde köle durumuna getireceklerini kavrayamayıp onlara inandılar.

Müslüman dünyasında genelde Nazi Almanya’sına sempati duyulmasına rağmen, bu durum Nazi ırkçı doktrinlerini desteklemekten ziyade kuvvetli bir İngiltere düşmanlığına dayanıyordu; anti-Semitizm nadirdi. Avrupa’daki savaş Müslümanların çoğundan çok uzakta kaldığı halde Naziler aralarından bazılarını kendi saflarına çekmeyi başardılar. Arnavutluk’ta ve Bosna’da iki Müslüman SS birliği oluşturdular, ancak zamanla bu birliklerin etkisiz ve Alman hükümeti için savaşmaya isteksiz olduklarını gördüler. Naziler Hitler’in 21 Kasım 1941’de Kudüs müftüsü Hacı Muhammed Emin El Hüseyni ile görüşmesini propaganda malzemesi olarak kullandılar ve çok reklâmını yaptılar. El Hüseyni ile Müslüman SS birlikleri Islam Dünyası’nın Nazilere yaklaşımının doğru örnekleri değildi, diğer taraftan Afrika, Hindistan ve Sovyetlerden gelen yüz binlerce Müslüman asker, müttefik kuvvetlerin yanında El Alamein, Monte Cassino, Provans ve Stalingrat’ta faşizme karşı savaştılar.

Müslümanlar arasında Nazi katliamından kaçan Yahudileri kurtaran oldu mu?

Evet. Avrupa’nın, çoğunluğu Müslüman olan tek ülkesi Arnavutluk’ta savaşın bitiminde öncekinden daha fazla Yahudi vardı. 800 bin kişilik Arnavutluk’ta, II. Dünya Savaşından önce sadece 200 Yahudi yaşıyordu. Savaş sırasında çeşitli Avrupa ülkesinden kaçan birçok Yahudi Arnavutluğa sığındı.

"Ulusların İçinden Dürüstler" arasında resmen onurlandırılmış yetmiş Müslüman arasında birçok cesaret ve özveri örneği görüldü. Bu kişilerden Bosnalı Derviş Korkut, Mira Papo adlı genç bir Yahudi direnişçi kızı saklayıp dünyanın en değerli Yahudi el yazması olan Saraybosna Agadası’nı kurtardı. Türk konsolos Selahattin Ülkümen’in de elli Yahudi’yi Auschwitz fırınlarından kurtararak gösterdiği kahramanlığa Naziler, oğlu Mehmet’in doğumundan hemen sonra hanımı Mihrinissa’yı öldürerek karşılık verdiler. On altı yaşındaki Arnavut Refik Vesili, sekiz Yahudi’yi ailesinin dağ evinde saklayarak kurtardı.

Yahudiler ve Müslümanlar hep birbirlerine düşman mıydılar?

Hayır. İslam ve Yahudilik birbirine çok benzer dinlerdir. İkisi de tek Tanrı’ya inanır. İkisinde de dinsel kanunlar, yenilmemesi gereken yiyecekler ve bireyler arası ilişkileri denetleyici ayrıntılı kurallar vardır. İkisi de dinlerinin yazıldığı dilde öğrenilmesini emreder. Müslümanlar, Yahudileri ve Hıristiyanları "Kitabın İnsanları" olarak tanımlar.

Müslüman ülkelerinde yaşayan Yahudiler her zaman toplumdaki putperestlerden daha fazla korundular. Yahudiler ve Hıristiyanlar yüzyıllarca belirli bir ek vergi karşılığında "zimmî" – ikinci sınıf vatandaş – konumunda yaşadılar. On dört yüzyıl boyunca Yahudi azınlıklar birçok farklı rejim altında İslam Dünya’sında barış içinde yaşadılar. Bu süreçte bazı ülkelerde barış ortamları da sıkıntılı dönemler de geçirdiler. Örneğin Osmanlı Sultanlarının boyunduruğunda dini ortam oldukça hoşgörülü idi. Tam tersine, İran’da 1501-1722 yılları arasında Safavi Hanedanı süresince dini azınlıklar – Yahudiler, Zerdüştler ve Ermeniler’e- düzenli bir şekilde zarar verildi, işkence edildiler ve din değiştirmeye zorlandılar.

Yahudiler geçmişte İslam altında, Hıristiyan ülkelerde olduklarından daha mı iyi yaşadılar?

On dört yüzyıllık İslam tarihini yirmi yüzyıllık Hıristiyanlıkla karşılaştırmak kolay olmasa da, genel olarak İslam dünyasında zaman zaman Yahudilere karşı ayrımcılık yapılmış olsa da zulüm olaylar seyrekti.

Hıristiyan Avrupa’sında, Yahudilerin kendi dini inançlarını reddetmeleri için çok çaba harcandı. Yüzyıllar boyunca Yahudileri kendi dinlerine döndürmek için uğraştılar; İslam ülkelerinde bu çok daha az oldu. Bu süreçte birçok Hıristiyan din adamı ve Kilise’nin ileri gelenleri anti-Semit söylenceler ve klişeler uydurdular. Geçmiş yüzyıllarda Müslüman düşünürler bu konuda daha duyarlı oldular. Eski İslam edebiyatında "Yahudi canavarı" diye bir şey yoktu. Müslüman dünyasına ilk anti-Semit klişeler 19. yüzyılda, Arap topraklarındaki Avrupa sömürgelerinden geldi. Ne gariptir ki, bugün Arap ve Müslüman dünyasında hızla artan anti-Semit mitler hep Hıristiyan ve batı dünyasında yaratılmıştır.

Tarihte Yahudilerle Müslümanların barış içinde yaşamışlığının örnekleri var mı?

Yüzyıllar boyunca dünya Yahudi nüfusunun büyük bir kısmı Müslümanların egemen olduğu topraklarda yaşadı. Hep "zimmî" oldukları halde Yahudilerin serbestlik ve hatta refah zamanları da oldu. Onuncu ve on birinci yüzyılda İspanyada Endülüs’te Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman sanatı ve bilimi yan yana gelişti. En güzel Emevi sarayları inşa edildi; hattatlar ve sanatçılar Tevrat parşömenleri, İnciller, Kuranlar yarattılar; dilbilimciler Latince ve Arapça yazıları birbirlerine çevirdiler. Yahudiler Kordova Halifesi Abdal Rahman III (912- 961)’ın divanında yer aldı. Bu süreç fanatik Kuzey Afrikalı Berberler, Almohad’ların Endülüs’ü fethiyle sona erdi. Almohadlar "zimmî"lere kötü davrandılar. Ölüm ya da din değiştirme seçimleri arasında kalan çoğu Yahudi ve Hıristiyan başka ülkelere göç etti. Tanınmış Yahudi filozof Maimonides’inki gibi birçok aile doğudaki hoşgörülü Müslüman ülkelerine kaçtılar; bazıları da kuzeyde gelişmekte olan değişik Hıristiyan krallıklarına yerleştiler. 1492’de İspanya’nın Katolik kralı Yahudilerin sürülmesini emrettiğinde Sultan II. Bayezit bütün vilayetlere "Yahudilerin girişlerini engellememelerini, onları içtenlikle karşılamalarını" duyurdu. Amerikalı tarihçi Bernard Lewis’e göre "Yahudiler Osmanlı topraklarına kabul edilmekle kalmayıp, aksine cesaretlendirildiler, destek ve yardım gördüler, bazı durumlarda da mecbur kaldılar." Yahudiler birçok Osmanlı hükümdarı altında yükseldiler, bilime ve devlete önemli katkıları oldu. Müslüman ülkeler arasında ilk basımevi 1493’te İstanbul’da bir Yahudi tarafından kurulmuştur.

İslam, Yahudileri nasıl anlatıyor?

Yahudilerin ve Hıristiyanların İslam’da özel bir yeri vardır. Müslümanlar Allah’ın, sözünü İbrahim, Musa ve İsa peygamberlerden geçirdiğine inanır. İsa’nın annesi Meryem’in adı İncil’den çok Kuran’da geçer. Kuran’da ayrıca Tevrat’tan ve Yahudi peygamberlerden söz edilir. Yahudiler İbrahim ve Sara’nın neslinden, Müslümanlar da İbrahim ve Hacer (Sara’nın hizmetkârı, ona ilk oğlu İsmail’i doğuran kadın)’ın neslinden gediğini kabul ederler.

İslam inancına göre, İbrahim Mekke’de Kâbe’yi oğlu İsmail ile birlikte inşa etmiştir. Müslümanlar Allah’ın Musa ve İsa’ya öğrettiklerinin yanlış bilindiğine ve Hazret-i Muhammed’den gelen sözün Allah’ın tek, sonsuz ve doğru sözü olduğuna inanır. Kuran’da Tevrat, peygamberler ve İncil’den alıntılar olduğu gibi, ayrıca Hazret-i Muhammed’in Arap yarımadasında Yahudi kavimlerle savaşları geçer. İslam’ı kabul etmeyi reddeden üç Yahudi kavim Muhammed zamanında orada yaşamaktaydı. Peygamberin ordusu iki kavmi 624-625’te Medine’den püskürttü. Birkaç yıl sonra da üçüncü kavmin erkekleri öldürülüp kadınları ve çocukları köle olarak satıldılar. Muhammed’in Medine Yahudileriyle olan çatışmaları Kuran’ın ana konularından değildir, önemi azdır. Buna rağmen Kuran’da Hz. Muhammed’in Yahudilerle olan uğraşı konusu son zamanlarda Müslümanlar arasında Yahudi karşıtı hisleri kabartmak için aşırı uç fikirliler tarafından devamlı gündeme getirilmekte. Bu kişiler Kuran’da ve Hz. Muhammed’in sözlerinde geçen, Yahudilere olumlu kısımları tamamen göz ardı etmekte. Örneğin Sure 2:47 "Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizi diğer varlıklara üstün yaptığımı hatırlayın." (Elmalılı Meali)

İslam Yahudilere karşı mı?

Hayır, çünkü İslam, Yahudileri "Kitabın insanları" olarak tanır. Bu nedenledir ki, biz Müslümanlar olarak İslam dünyasında bunca anti-Semit efsanenin yayılmasından üzüntü duyuyoruz.

İslam dünyasında birçok değişik akımın var olduğu bir gerçek. On dört yüzyıllık tarihte İslam dünyasının, özellikle Hıristiyanlara kıyasla aralarındaki Yahudi azınlığına gösterdiği göreli hoşgörüyü unutmamak gerekir. Osmanlı İmparatorluğundaki ve Endülüs’teki dinsel serbestlik içinde Yahudilere çok nadir eziyet edildi.

Günümüzün İslam dünyasında var olan Yahudi düşmanlığı Avrupa’da icat edildiği halde günümüzde birçok Müslüman ülkede var olan anti-Semit düşüncelerin ve klişelerin gücünü ve kötü niyetliğini göz ardı etmemek, önemsemek gerekir. Yahudileri vatan haini ve komplocu insanlar olarak gösteren, kan iftirası ile suçlayan bu klişelerin çoğunu uzun yıllar öncesine, Hıristiyan Avrupa’dan gelen kökenine kadar izleyebilmek mümkün. Gene de Hıristiyan veya İslami antisemitizmden konuşmak anlamsız. Antisemit olan dinler değil, kendi politik çıkarları için başkalarının dini duygularıyla oynayan uçlardaki insanlardır.

Biz Müslüman aydınlar olarak, Müslümanlara yapılan ayrımcılığı herkesten önce Batıdaki Yahudi aydınların kınadığı gibi, Müslüman ve Arap düşünürleri ve ileri gelenlerinin de İslam adına Yahudi düşmanlığına karşı çıkmalarını bir vicdani sorumluluk olarak görüyoruz.

İslam karşıtı ayrımcılık gibi Yahudi düşmanlığı da mağdur kişiyi değil, faili rezil eder ve alçaltır.

Avrupa tarihinin bir parçası olan Holokost’un Müslümanlarla ne ilgisi olabilir?

Holokost, milyonlarca Yahudi’nin Naziler tarafından katliamı, sadece Avrupa’nın değil, insanlık tarihinin önemli bir bölümüdür. Bu soykırımda milyonlarca insana yapılanlar dinimiz ve düşüncemiz ne olursa olsun, hepimizi ilgilendirir.

Holokost’un acı gizemlerinden biri de görünüşte medeni bir toplumun planlayarak sistematik bir şekilde milyonlarca kişiyi öldürebilmesiydi. Holokost’tan ders alabilmek için Almanya’daki demokrasiyi hiçe sayıp bütün bir nesli kandırarak dünyayı küresel bir çatışmaya sokan ve bütün bir toplumu tehdit edici Holokost’a kadar varan karanlık güçleri bütünüyle anlayabilmek gerekir.

Holokost inkârı nedir?

Holokost inkârı, Nazilerin Yahudileri maruz bıraktığı toplu cinayetin asılsız olduğunu; Yahudilerin verdiği kayıpların sayısının çok abartıldığını, Holokost’un sistematik veya resmi bir politikanın sonucu olmadığını veya Holokost’un hiç bir zaman olmadığını savunmaktır. Holokost’un delillerini saklamaya çalışan ilk kişiler Nazilerdi. Paul Rassinier adında bir Fransız II. Dünya Savaşı’nda sadece 500 bin ile bir milyon arası Yahudi’nin öldüğünü ve bunların Nazilerin elinde değil de, günün kötü şartları yüzünden öldüklerini iddia etti. Onu diğer sahte bilginler ve "tarih revizyonistleri" izledi. Holokost inkârcıları nefret dolu bildirilerini internet yardımıyla yaymaya, beyaz üstünlükçüler gibi gruplar da internet sitelerinde olayları kendi çarpık açılarından açıklamaya devam ettiler.

Nazilerin kurbanlarını gazla öldürdüğünün kanıtı nerede?

Holokost sırasında Yahudileri öldürmek için en çok kullanılan yöntemlerden biri ölüm kamplarındaki gaz odaları idi. Naziler 1941 sonbaharında büyük boy gaz odalarının kullanımı hakkında talimatlar yayınladıklarında daha küçük boydaki ölüm odaları zaten kullanılmaktaydı. Ölüm kampları kurulmadan önce gaz odaları Hitler’in genetik ıslah programında önemli bir yer tutuyordu. Ocak 1940 ile Ağustos 1941 arasında bedensel ve zihinsel engelli 70.273 Alman vatandaşı 20-30 kişilik "duş odası"- tecrit edilmiş gaz odalarında can verdi.

Bu sürede Almanya’nın doğu seferberliğinde Yahudiler toplu olarak ateşli silahlarla öldürülmeye devam ediyordu. 1941 Ekim’ine gelindiğinde bu yöntem yetersiz olmaya başladı. Kasım 1941’den itibaren Chelmno ve Treblinka’da dizel kamyonların egzozunu kullanarak taşıdıkları insanları gazlamaya başladılar. Çoğunluğu Yahudi olan 320 binden fazla Chelmno tutuklusu bu yöntemle öldürüldü. Treblinka’da gaz kamyonları ve gaz odalarında toplam 870 bin Yahudi öldürüldü.

Gaz odaları Belzec, Lublin, Sobibor, Maydanek ve Auschwitz-Birkenau’da 3 Eylül 1941’den 1944 Kasım’ına kadar kullanıldı. Bilirkişiler gaz odalarının 2 ile 3 milyon Yahudi’nin ölümünden sorumlu olduğunu tahmin ediyor.

Neden Holokost’u sorgulayanlar antisemit veya Neo-Nazi olmakla suçlanıyor?

Altı milyon Yahudi’nin II. Dünya Savaşı sırasındaki katliamı tarihte en iyi belgelenmiş insanlık karşıtı suçtur. Bu vahşetin, başta Nazilerin kendi tutanakları olmak üzere planlama ve işi yerine getirme aşamaları ile ilgili birçok resmi belgesi var. Ayrıca toplama kamplarının kurtarılması ve toplu mezarların kazılması sırasında çekilmiş birçok fotoğraf ve film, aralarında kamplardan kurtulanların da olduğu sayısız şahidin anlattıkları bulunmakta. Bütün bu deliller karşısında Holokost inkârı hep politik amaçlar içerir. Holokost inkârı çoğu zaman Neo-Naziler tarafından yeni üyeleri cezbetmek için kullanılır.

Birçok araştırmacı ve akademisyen, yakın tarihte Holokost inkârıyla antisemitizm ve Nazizm arasındaki bağlantıyı gösteren çeşitli örnekler sunmuştur. Amerika’da Holokost’u inkâr eden kuruluş "Institute for Historical Review" Başkanı Greg Raven 1992’de "Hitler büyük bir adamdı… Churchill ve Roosevelt’in toplamından da büyük… Almanya’nın başına gelebilecek en iyi şeydi" demiştir.

Geçtiğimiz yıllar boyunca dünyada Holokost’u araştıran yüzlerce ünlü tarihçiden bir tanesi bile Holokost inkâr teorilerini onaylamamıştır.

Neden birçok Avrupa ülkesinde Holokost inkârı suçtur?

Holokost inkârı ayırımcılığa, vahşete, ırkçılığa ve zenofobiye (yabancı düşmanlığı veya korkusu) teşvik nedeniyle Avrupa ülkelerinde kanuna aykırıdır. Bütün geçmişteki mahkemeler, anıtlar, müzeler, hatıratlar, filmler karşısında bu olayı inkâr eden bir insan, Holokost’un büyük çapta bir hile olduğunu iddia etmiş olur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kurulu 1996’da Robert Faurisson’un inkârı hakkında şöyle yazmıştır: "Sözde tarafsız akademik araştırma görüntüsü altında Nazilerin kurbanlarını sahtekârlık yapmakla suçluyor." Holokost inkârı, bir tür, Yahudilere karşı kışkırtma yolu olduğu için suç kabul edilir.

Holokost inkârı neden Arap ve Müslüman ülkelerinde yaygın?

İslam dünyasında yakın zamanlarda yaygınlaşan Holokost inkârı hükümetlerin desteği, radikal İslam’ın yayılışı ve Arap-İsrail çatışmasının şiddetlenmesinden kaynaklanıyor. Holokost inkârı Ortadoğu’da tanınmış kişilerin konuşmalarında, devlete ait televizyon kanallarında, gazete makalelerinde ve profesyonel organizasyonlar desteğiyle sürekli gündemde. Holokost inkârının temel direği olan "Yahudiler Holokost hikâyesini kendi çıkarlarını korumak için uydurdular" iddiası Arap ve İslam ülkelerinde gittikçe daha yaygın olarak kabul edilmekte.

Arap ve Müslümanların Holokost kavramı hiç bir zaman tek şekilde olmadığı gibi, Arap-İsrail kavgasının durumuna göre de değişmektedir. İran ve Suriye gibi ülkelerde Holokost inkârı doğrudan devlet teşvikiyle baş gösteriyor. Başka ülkelerde II. Dünya Savaşı’nda Yahudilerin katliamını küçümsemek, İsrail ve Amerika’yla olan ilişkilerin düzelmesine karşıt olan partiler ve gruplar tarafından teşvik ediliyor.

Holokost inkârı İslam dünyasına nasıl “ithal” edildi?

Holokost inkârı Arap dünyasında ilk olarak 1970’lerde ortaya çıkmasına rağmen, 1990’lara kadar Ortadoğu medyasında yaygın değildi. Batıdaki inkârcılar arasında eski bir komünist olan Fransız Roger Garaudy, İslam dinine geçtikten sonra Holokost inkârı ve antisemitizmi İslam dünyasında yaymaya başladı. Fransız hükümeti Garaudy’u ırkçılığa teşvikle suçlayınca kendisi Ortadoğu’da kahraman oldu.

Aralık 2000’de Institute for Historical Review 14’cü konferansını 2001 Nisan ayında Beyrut’ta düzenleyeceğini açıklayınca Batılı inkârcılarla Arap dünyasındaki bağ daha da belirginleşti. Birçok Arap aydını bunu bir rezalet olarak açıkça protesto etti. Sonuçta Lübnan hükümeti bu konferansı yasakladı. İran dışişleri bakanlığının 2006 Tahran Holokost konferansında eski Ku Klux Klan lideri David Duke, gözden düşmüş birkaç akademisyen ve birçok ‘supremacist’ (beyazların üstünlüğünü savunan) yer aldı.

Holokost inkârı Müslümanlara ne kazandırır?

Hiçbir şey, ancak büyük bir insanlık faciasını inkâr etme Müslümanların kendi özgüvenini ve ahlak değerlerini sarsar. Aramızdaki Müslümanların da belirttiği gibi, hiç bir dava II. Dünya Savaşı’nda milyonlarca Yahudi ve diğer azınlıkların Naziler ve yandaşları tarafından öldürülmesinin getirdiği büyük acıyı inkâr ederek veya küçümseyerek kazanılamaz. Holokost inkârını Ortadoğu çatışmasında bir politik araç olarak kullanma teşebbüsü aksine bu yöredeki güvensizlik ve düşmanlığı körükler.

Yahudiler İsrail’i kurmak için Holokost’u mu kullandılar?

Yahudi devletinin varoluşunu Hitler’e borçlu olduğunu söylemek hatalı bir düşüncedir. Yahudi milliyetçiliği – Siyonizm, Avrupa’daki Yahudiler yok edildiğinde yarım yüzyıllık geçmişi olan bir kavramdı. Hitler 1933’te iktidara geldiğinde ve 1936’da Filistin’in bölünmesi teklif edildiğinde, Yahudi devletinin temelleri çoktan atılmıştı. Bundan dolayı İsrail, Holokost’un doğrudan bir sonucu olmuyordu.

Birleşmiş Milletlerin 1947-1948 yılları arasında yer alan müzakerelerine bakılırsa, Holokost’un bu konuda karar yönlendirici veya önemli bir rolü olduğunu bile kanıtlamak zor. Şu da gerçektir ki, Holokost dünya kamuoyunda Yahudilere ait bir vatanın yasallığını hızlandırdı. Ancak Holokost ve İsrail arasında bir sebep – sonuç ilişkisi yok.

Holokost’u konuşmak İsrail’e çıkar sağlamıyor mu?

Hayır. Holokost bir İsrail meselesi değil. Ayrıca, Müslümanların Holokost inkârı, Filistinlilerin davasına yardımcı olamadı. İsrail devleti ve İsrail hükümeti hakkındaki politik görüşümüz ne olursa olsun, tarihte Holokost’un varlığının kanıtları değişmez. Yahudi milletinin soykırımını inkâr veya küçümsemenin hiç bir ahlaki temeli olamaz.

Holokost’u kabul etmek, Filistinlilerin haklarını reddetmek veya onların davalarını inkâr edip küçümsemek anlamına gelmez.

İsrail – Filistin çatışması neden Holokost’la kıyaslanamaz?

İsrail’le Filistinliler arasındaki anlaşmazlık ırkçı değil, milliyetçi bir davadır. Politik ve toprak sorunudur. İki milletin küçük bir toprak parçası için verdiği uğraştır. Bu sorun yıllardan beri kimi zaman şiddet kullanarak, kimi zaman da anlaşmaya çalışarak devam etmiştir. Bir barış anlaşmasına varılamadığı durumda, şiddet ortamı gerek Araplara gerekse Yahudilere azap vermekte, Filistinliler de kötü durumda yaşamaya devam etmekte.

Her şeyden önce, Yahudilerin katliamı ırkçı Nazi ideolojisinin bir sonucuydu. Bu ideolojiye göre Yahudiler varlıklarıyla Almanya’yı ve bütün uygarlığı tehlikeye sokan çok kötü bir ırktı. Nazilerin Yahudilere yönelik kavgası toprak veya varlık gibi elle tutulur bir kazanç uğruna değildi. Onların hedefi dünyayı Yahudilerin sözde zararlı etkisinden kurtarmaktı.

Holokost Nazilerin ırkçı ideolojilerinden doğdu ve onlar Yahudilerin tümünü öldürmeyi denediler. Holokost’ta egemen bir millet, devletin bütün kaynaklarını belirli bir milletin sistemli toplu katlini gerçekleştirmek için kullandı.

Naziler Yahudileri ölüm kamplarında silahla ve özel olarak tasarlanmış gaz odalarında düzenli bir şekilde öldürdüler. Ayrıca Nazi idaresi altında gettolarda, kamplarda ve köle işçi olarak çalıştıkları yerlerde, yüz binlerce Yahudi ölünceye kadar çalıştırıldı. Sonuç 6 milyona yakın Yahudi’nin ölümüydü.

İsrail-Filistin çatışması çok acı olduğu halde Holokost’la kıyaslanamaz. Ortadoğu’daki durumu açıklamak için Holokost’un tarihinden terimler kullanmak olayları ve sonuçlarını açıklığa kavuşturmak yerine daha da bulandırır.

Holokost’la ilgisi olmayan Filistinliler neden onun cezasını ödesin?

Bir insanlık felaketi olan Holokost konusunu İsrail’in kuruluşu ve özellikle İsrail siyasetinden ayrı tutmak gerekiyor.

Filistinlilerin ve İsraillilerin hisleri ve düşünceleri kutsal tarih, acı dolu bir geçmiş, birbirlerine karşı batıl inançlarla o kadar dolu ki, geçmişte veya günümüzde birbirlerinin çektiği acıyı bir türlü anlayamıyorlar.

Filistinlilerin (ve Arapların) Yahudi tarihine bakışı, Yahudilerin Filistin (ve Arap) tarihine bakışı gibi kötülük ve söylencelerle dolu. Bu söylenceleri düzeltmenin sorumluluğu her iki tarafın da aydın kişilerine aittir. Müslüman aydınlar, Yahudileri Nazilerle eşleştirip Yahudi (Davut) yıldızını Nazilerin gamalı haçı gibi çizmenin anlamsız olduğunu bildirmekle kalmayıp Holokost kurbanları ve ailelerine en büyük hakaret olduğunu beyan etme cesaretini gösterebilmelidir.

Yahudi aydınlar da diğer Yahudilerin Filistinliler ve meşru istekleri hakkındaki mit ve kötü niyetli düşüncelerini silmek için çalışmalıdır.

En önemlisi, Holokost konusunun politik anlaşmazlıklar arasında yeri olmamalıdır. Holokost İsrail’in kuruluşundaki kararı yönlendirdiyse de; Arapların Yahudilerin başına gelen felakette bir suçu yoksa da; Müslümanların Holokost’u inkâr etmesinin ya da kabulünün İsrail’e destek veya Filistin haklarına ihanet olarak görmek ahlaki vicdana uymaz.

Holokost konusu neden bu kadar çok konuşuluyor?

Holokost konusu sadece Nazizmin kurbanlarını hatırlamak ve onurlandırmak değil. Bu bir ülkeyi yönetenlerin, belli bir dini veya etnik zümreyi hedef alarak onları ülkenin sorunlarıyla suçlayıp, çözümü kin yoluyla basitleştirmenin nelere yol açabileceğini gösteren uyarıdır.

Hedeflerine nefret yoluyla ulaşmak isteyenler azınlıkta olduğu halde, karşılarına çıkan olmadığı sürece çoğunluk olarak görünürler. Holokost’tan öğrenmemiz gereken tek bir şey varsa, o da adaletin en büyük düşmanının sessizlik olduğudur. Geçmişteki hataları kavramak istiyorsak Holokost’u tarih diye geçiştirmemeli, ondan ders almalıyız.

Biz Müslümanlar – ve herhangi bir inancı olan her insan – Holokost’un nedenlerini ve sonuçlarını, özellikle ona öncülük eden yıllardaki politik liderlerin, makale yazarlarının ve yorumcuların üsluplarını anlamalıyız. Holokost’un Auschwitz veya gettolarda başlamadığını da unutmamalıyız. Holokost ondan çok uzun zaman önce cehalet içinde üreyen bir nefretin yaygınlaşmasını sessizce izleyenlerin kalplerinde başlamıştı.

KAYNAK : http://www.projetaladin.org/holocaust/tr/40-soru-40-cevap/the-holocaust-and-arab-israeli-conflict.html

YAHUDİLİK DOSYASI /// Hazel ÇAĞAN ELBİR : AVRUPA’DA YÜKSELEN AŞIRI SAĞDAN NASİBİNİ ALAN YALNIZCA YAHUDİLER DEĞİLDİR


Hazel ÇAĞAN ELBİR : AVRUPA’DA YÜKSELEN AŞIRI SAĞDAN NASİBİNİ ALAN YALNIZCA YAHUDİLER DEĞİLDİR

Avrupa’da uzun zamandır sorun haline gelen aşırı sağın yükselişi ve yabancı düşmanlığının artması Avrupa ülkelerinde yaşamlarını sürdüren insanlar için her geçen gün büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Son günlerde özellikle Fransa’da Anti-semitik saldırıların arttığına dair haberleri sıklıkla görmeye başladık. “Anti-semitizmin normalleştirilmesi” kaygısı ise Avrupa’da rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır.[1]Bilhassa Fransa, bir süredir Anti-semitik saldırılara sahne olurken şimdi de Siyonizm karşıtlığı ile mücadele vermektedir. Ancak aşırı sağ yalnızca Yahudi karşıtlığının ya da Siyonizm karşıtlığının değil, İslamofobi’nin de bu süreçte güçlenmesine sebep olmuştur. İslamofobi ise çoğunlukla göz ardı edilmektedir.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (İng. Fundamental Rights Agency-FRA), Yahudi karşıtlığının son günlerde artış göstermesi sebebiyle Avrupa Yahudi Cemaati’nin %40’nın kendilerini artık güvende hissetmedikleri için evlerini terk etmek zorunda olduklarını ortaya koymuştur. Yapılan ankete katılanların %90’ı, Yahudi karşıtlığının 2013’ten beri hızlı bir yükseliş seyrettiğini belirtmiştir.[2]Son günlerde ise, bir grup Fransız Parlamenter, aşırı sağın yükselişi ile Yahudi karşıtlığı gibi Siyonizm karşıtlığının artış göstermesi dolayısıyla Siyonizm[3]karşıtlığının suç sayılması için kanun tasarısı sunmaya hazırlanmaktadır.[4]Kanun tasarısını savunan milletvekilleri, ırkçıların Siyonizm karşıtlığının arkasına saklanarak Yahudi karşıtlığını daha da şiddetli bir şekilde arttığını ifade etmişlerdir.[5]

Fransa’da Anti-semitik saldırıların bir yıl içinde %74 artmış olması, endişe verici bir hal almıştır. Ancak İslamofobik saldırılar ile ilgili haberlere çok sık rastlanmasa da yapılan araştırmalarda İslamofobik saldırılarda da ciddi bir artış görüldüğü ve en fazla etkilenenlerin kadınlar olduğu ortaya konmuştur. Belçika’da saldırıların %70’nin kadınlara yönelik olduğunu belirten “İslamofobi ile Mücadele Derneği” (Fra. Collectif contre l’islamophobie en France, CCIF)[6], İslamofobik saldırılara maruz kaldıktan sonra sekiz günden fazla iş göremez raporu alanların %85’nin kadınlar olduğunu da işaret etmiştir.[7]Avrupa’da başat sorun Müslümanların varlığıdır ve bu sorun Yahudilerin de sorun olarak gündeme gelmesine sebep olmuştur. İslam hakkındaki güncel tartışmalar Museviliğin yeri ve Yahudi kimliği ile ilgili geçmiş tartışmaların yeniden gündeme gelmesine yol açmış, bu durum Yahudilerin durumunun yeniden tartışılmasını gündeme taşımıştır.[8]İki din de benzer özellikler göstermektedir. Ancak bu benzerliklere rağmen, Avrupa’da Musevilik ve İslam arası açılmış iki din olarak gözlemlenmektedir. Prof. Dr. Nilüfer Göle, özellikle Holokost sonrasında Avrupa’nın bir uzlaşma süreci yaşadığını, Avrupa medeniyetinin sadece ‘Grek-Romen’ değil, ‘Yahudi-Hristiyan kökleri olduğu’ tezinin daha güçlü dile getirilir olduğunun altını çizmektedir. Durum her ne olursa olsun, Yahudilik ve Siyonizm için mücadele veren, eşitsizliğe ve ülke varlığına saldırıyı kabul etmeyen Fransa’nın Müslümanlar için benzer çabalarını beklemek yadırganacak bir durum değildir. Yahudiler ve İsrail için gösterilen benzer hassasiyetin Müslümanlar için de gösterilmesini beklemek doğaldır.

Fotoğraf: https://news.yahoo.com/france-shaken-outbreak-anti-semitic-violence-abuse-163545500.html

[1]“Anti-semitizm ‘disturbingly normalised in Europe”, EUObserver.com, 10 Aralık 2018, https://euobserver.com/political/143655

[2]Hazel Çağan Elbir, “Avrupa’da Yabancı Düşmanlığı Konusunda Sunulabilecek Örneklerin Sayısı Artıyor”, avim.org.tr, 17 Aralık 2018, https://avim.org.tr/tr/Analiz/AVRUPA-DA-YABANCI-DUSMANLIGI-KONUSUNDA-SUNULABILECEK-ORNEKLERIN-SAYISI-ARTIYOR

[3]Siyonizm; Yahudilerin Yahudi devletinin sınırları içinde kendi kaderini tayin hakkının bir devlet kurarak gerçekleştirme ideolojisidir.

[4]“Fransa’da ‘Siyonizm Karşıtlığı’nın Anti-Semitizm Gibi Cezalandırılması İçin Kanun Teklifi”, EuroNews, 18 Şubat 2019, https://tr.euronews.com/2019/02/18/fransa-da-siyonizm-karsitliginin-anti-semitizm-gibi-cezalandirilmasi-icin-kanun-teklifi

[5]“Fransa’da ‘Siyonizm Karşıtlığı’nın Anti-Semitizm Gibi Cezalandırılması İçin Kanun Teklifi”, EuroNews, 18 Şubat 2019, https://tr.euronews.com/2019/02/18/fransa-da-siyonizm-karsitliginin-anti-semitizm-gibi-cezalandirilmasi-icin-kanun-teklifi

[6]“İslamofobik Saldırıların Hedefinde Kadınlar Var”, CNNTürk, 9 Eylül 2018, https://www.cnnturk.com/dunya/islamofobik-saldirilarin-hedefinde-kadinlar-var

[7]“Fransa’da İslamofobik Saldırıların En Büyük Mağduru Kadınlar”, Perspektif.eu, 17 Nisan 2018, https://perspektif.eu/2018/04/17/fransada-islamofobik-saldirilarin-en-buyuk-magduru-kadinlar/

[8]Nilüfer Göle, Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar – Avrupa Kamusal Alanındaki İslam İhtilafları Üzerine Bir Araştırma, Metis Yayınları:İstanbul, s, 237.

YAHUDİLİK DOSYASI : Altı Köşeli Yıldız ve Menorah


Altı Köşeli Yıldız ve Menorah

Musa ve halkı Mısır’dan çıktığında bu sembol hiç bir şekilde kullanılmıyordu! Mısır’da yapılan araştırmalarda MÖ.3.yy’dan daha eskiye gidemediler. İsrail’de bile MÖ.1.yy’dan daha eskisi yoktur (ya da henüz bulamadılar, gerçi bulamazlar da!). Ama, Asya’da Noin-Ula kurganından çıkarılan tamgalar arasında vardır, harf olarak kullanıldığını Çinli araştırmalar açıklamıştır, çünkü buluntu 20’nin üzerinde damga barındıran bir yazıttır (Hu-script). Başka bir buluntu ise Saka-İskit-Türklerine ait bir aynanın arka yüzüdür : Altı köşeli bir yıldız gibi bölümlere ayrıştırılmıştır. Beş köşeli yıldız da var kullanımda: Mezopotamya’daki Sumerliler ile Pazırık’taki buluntularda görülür…

Sibirya’ya coğrafi adını veren Subar-Suvar-Sibirler, Avrupa’da devlet kurmuş olan Hazarlar, Avrasya coğrafyasında at koşturmuş devlet kurup-yıkmış olan Saka-İskit-Kimmerler, Mısır ve Rusya arasında kalan bölgede bulunan Memluk-Kıpçaklar, zaman içinde birbirleriyle karışmıştır. Sonuçta hepsi Türktür ve savaşta ayrı düşmüş ya da yönetimdekiler ile ayrı düşüncelere sahip birçok alt oba veya aşiret liderleri ayrılmış ve diğer boy, aşiret ve obalarla birleşmiş, beraberlerinde damgalarını da taşımışlardır. Yahudilere de Hazarlar ile taşınmış olduğu ise doğrudur.

Aynı şey Menorah dedikleri yedi kollu şamdan içinde geçerlidir. İlk örneklerini Hakasya’daki kaya resimlerinde görürürüz : 5000 yıllık olan bu kaya resimleri, Musa ile halkın Mısır’dan çıkma tarihi (yaklaşık olarak MÖ 1200) olarak verilen tarihten daha eskidir. Aralarında 1800 yıl var! Bu yedi başlı Kam ya da Ata ile ilgili olarak, Nazarbayev’in hayatını anlatan bir Kazak filminde (Çocukluk Çağımın Gökyüzü) şu replik geçer: " Her Kazak yedi atasını bilmelidir, say bakalım!" der ninesi küçük Nazarbayev’e…Ve ben bu yedi başlı Kam/Ata Kaya resminin "Yedi Ata"yı ifade ettiğini düşünüyorum…

Madem Menorah Yahudilere ait, o zaman niye İsrail’de en eskisi Süleyman Mabedi ile başlatılıyor? Musa dönemi Mısır’ında yoktur, bulunmamıştır da! Süleyman Mabedi içinde "Süleyman mabedi Turanlılara yaptırdı" diyen kaynaklar vardır. Başka bir bilgi de Mısırlı araştırmacılardan gelmiştir. "Musa Mısır’dan çıkmamıştır, Yemen taraflarından çıkmıştır" derler. Arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan ve piramit işçilerine ait olan yerleşimin kölelere değil işçilere ait olduğudur. "Mısır hükümdarları niye köle beslesin, bunun gıdasını ve barınmasını Mısır hükümdarları karşılasın ki? Onlar işçiydi ve emeklerinin karşılığı ödeniyordu", diyerek son noktayı koymuşlardır. Menorahlı Migdala buluntusu üzerinde ayrıca bir başka damga daha vardır, Memlukların sancakları, Karaçay-Balkarların bayrağı ve de Kimmerlerin buluntuları arasında da görülen bir damgadır o : Sivriltilmiş dörtköşelerin ortasında bir daire.

Partlarla ilişkilerine gelince… Partların ahalisi, kendi boy ve obalarından bir şekilde sürülmüş ve Part adı altında biraraya gelmiş olan İskit-Sakalardan oluştuğunu biliyoruz, Dış-İskitler de diyorlar. Yahudiler Partlara özellikle önem verirler, çünkü onları Romalılardan kurtaranlar Part-Türkleridir. Hatta saygı ve sevgiyle anarlar, kurtarıcı olarak görürler: "Filistin’de bir mezar taşına bağlanmış Partlara ait bir cenk atını görürseniz, Mesih’in gelme saati yaklaşmıştır" (kynk: Selahi Diker ve Roman Ghirshman)

MÖ.5.yy’da Yehuda Krallığı yok edildiğinde sürülen veya kaçanlar Fırat ve çevresi dışında İzmir, Efes ve Rodos’a göç etmiştir. MÖ.3.yy’da Büyük İskender de Yahudileri sürmüştür, hatta "Gog ve Magogla beraber Kafkas dağlarına hapsetmiştir" denilir. Gog ve Magoglar da İskit-Kimmer olduğuna göre… Bunca zamandır birlikte yaşadıkları çeşitli Türk boylarından mutlaka birşeyler kapmışlardır. Bu bölgelerdeki altıköşeli yıldız ile menorah buluntuları MÖ dönemine değil MS dönemlerine aittir.

Altı köşeli yıldıza dönersek; Avrupa’da en eski yıldız 11.yy’da yazılmış olan Leningrad Codeks’inde görülür, ki Hazarların yerleştiği yerlerden biridir. Avrupa Yahudileri bile bu sembolü kullanmamışlardır, onların kullandığı, ki tarih MS 13.yy’dır, Sarı renkli bir Dairedir (google amcaya "jewish badge yellow ring circular" anahtar kelimeleri girerseniz resimleri görürsünüz.) Nasıl ki, Hıristiyanların tapınım yerini belirtmek için haç (ki bu da Türklerin damgası) , Müslümanların camisine hilal (ki islamın değil, Türklerin taşıyıp-yaydığı bir semboldür!) konduysa, altıköşeli yıldız da 17.yy’da Yahudilerin evini belirtmek için sinagoglarda kullanılmıştır.

Genelleme yaparsak, Altı köşeli yıldız Yahudilerin son 200 yılda kullandığı bir sembol olmuştur. Bunu Yahudi bir profesör olan Dr.Henry Abramson bile söyler : "Altı köşeli yıldız Yahudilerin sembolü değildir!"… Siyonsitlerin 19.yy’da resmileştirdiği bir Türk damgasıdır.

Sevgiler

Semra Bayraktar

LİNK : https://tarihvearkeoloji.blogspot.com/2017/03/hazar-kral-bulan-kimdi-paneli-ve-notlar.html

LİNK : https://yenidenergenekon.com/997-alti-koseli-yildiz-ve-menorah/

YAHUDİLİK DOSYASI /// MURAT AKBAŞ : Ermeni Görünen ve Türk Görünen Gizli Yahudiler


Ermeni Görünen ve Türk Görünen Gizli Yahudiler

Murat Akbaş

E-Mail : istanbultimes

06 Mart 2018

Osmanlı Devletinde Görev Alan Bazı PANRADUN olan ERMENİLER:

PANRADUNİ: Yahudi iken ERMENİLİĞE dönen, ama YAHUDİ gelenek ve karakterini devam ettirenlerin adıdır. Şimdi bunu niçin açıklıyorum. Çünkü bizim içimizde de aynı şekilde nemalanmış ve MÜSLÜMAN görünen fakat gizli YAHUDİ veya SEBATAY YAHUDİLERİ bulunmaktadır. Ayrıca bu zatlar önemli mevkilerde görev alarak toplumları birbirine düşürerek kendilerine kazançlar elde etmişlerdir. ERMENİLERİ VE TÜRKLERİ bu coğrafyalardan sürerek kendi topraklarını ve ticaretlerini oluşturmak istiyorlar.

ERMENİLERİ VE TÜRKLERİ KULLANANLAR BU COĞRAFYADA NELER YAPIYORLAR HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

19`uncu yüzyılda bir İslam şehri olan ERİVAN –REVAN – IREVAN HANLIĞI, Müslüman nüfusundan nasıl arındırılmıştır? Nasıl zulümlere ve haksızlıklara uğratılarak ERİVAN – REVAN HANLIĞINDAN öz topraklarından sürülmüştür. Türkiye`de bu konuyu bilen kaç kişi çıkacaktır? Bizi özümüzden kim kopartıyor farkında mısınız? 1915`te başlayan ERMENİ tehcirinin iç yüzü nedir, YAHUDİLER ve PAKRADUNİLER nasıl bir rol oynamıştır? ERMENİLERİN BİR KISMI, tebaası (uyruğu) oldukları OSMANLI DEVLERİNE niçin ve kimlerin kışkırtmasıyla hıyanete kalkmıştır? Düşman ordusunu kurtarıcı gibi karşılayıp Müslüman ve TÜRK vatandaşlarına soykırım uygulamışlar mıdır? Şu anda TÜRKİYE`de ne kadar KRİPTO (GİZLİ) ERMENİ ve PANRADUNİ vardır ve hangi makamlardadır?

ERMENİSTAN, AMERİKALI SAVCI WEEMS`ın söylediği gibi, İSRAİL`in güdümünde midir? Bugün ERMENİLER TÜRKİYE`DEN TAZMİNAT VE TOPRAK istemeleri kimin dayatmasıdır? 1915`te ERMENİ TEHCİRİNE KİMLER KARAR VERMİŞTİR? MÜSLÜMANLAR MI? YAHUDİ VE SABATAYCI JÖN TÜRKLER Mİ? FRANSA`da yasaklanmış olup başka ülkelerden yayın yapan aaargh sitesinde ARMENICHANTAGE ismiyle üç aylık ilmi bir araştırma dergisi yayınlanmaktadır. Soykırım konusunu ERMENİLERİN nasıl abarttıklarını, nasıl dezenfermasyon (kara propaganda) yaptıklarını açığa çıkartan, bu konudaki bir yığın yalan ve bühtanı çürüten bu dergiyi TÜRKİYE`DE KAÇ KİŞİ OKUYOR? YA DA BU KONUYLA ALAKALI KAÇ KİŞİ OKUDU? DEVLET NE YAPIYOR? HÜKÜMET NE YAPIYOR? ABD`li tarihçi CRISTOPHER JON BJERKNES, YAHUDİ asıllı olmasına rağmen ırkçı SİYONİZME karşıdır.

Bu zat “THE JEWISH GENOCİD OF ARMENIAN CHRISTIANS” adlı 575 sayfalık bir kitap yazmış; Hıristiyan ERMENİLERE zulüm eden JÖN TÜRKLERİN MÜSLÜMAN değil YAHUDİ olduğunu ispatlamıştır. Arzu edenler / jewishracism.com / sitesinden kitabın tamamını indirip bakmalıdır. SİYONİST MERKEZLER, ERMENİLERİ, onların içindeki gizli YAHUDİLER olan “PANRADUNİ”`leriyle kışkırtmış ve kullanmıştır. BABTIST KİLİSESİ üyesi ve eski savcı SAMUEL A. WEEMS (şüpheli bir şekilde ölmüştür.) “ARMENİA SECRETST OF A ‘CHRISTIAN’ TERRORIST STATE” başlığını taşıyan bir araştırma kitabı yayınlanmış olup; bunda 19ùncu asırda ve 20`nci asrın başında bugün ERMENİSTAN denilen coğrafyada ERMENİLERİN AZINLIKTA olduklarını, orada yaşayan TÜRKLERİ ve MÜSLÜMANLARI öldürüp kaçırarak ülkeye hâkim olduklarını anlatmaktadır. Bu kitabın kısaltılmış edisyonunu “İNGİLİZCE) İNTERNETTEN İNDİRME İMKÂNI VARDIR. (TÜRKÇE TECRÜMANI 2006 YILINDA İLERİ YAYINLARI TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR. 390 s.) Bunun dışında TÜRKİYE`DE 5 -6 EYLÜL olayları başlangıcı SELANİK`TE ATATÜRK`ÜN EVİ YAKILDI KARA PROPAGANDA İLE NELER YAŞANDI DEĞİL Mİ? ACABA BU TOPRAKLARDA BU ALİ –CENGİZ OYUNUNU KİM OYNUYOR? ERMENİ –TÜRK DÜŞMANLIĞINI KİM KÖRÜKLÜYOR? HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

OSMANLI DEVLETİNDE GÖREV ALAN BAZI PANRADUN OLAN ERMENİLER:

AGOP GIRCİKYAN: Osmanlı İmparatorluğunun ilk elçisi (PARİS) REŞİD PAŞA`nın müşaviri Osmanlı İmparatorluğunun PARİS`teki Elçiliğinin Maslahatgüzarı (1834 – )

KRİKOR AGATON: Osmanlı PTT Umumi Müdürü (1864) Hariciye vekâletinde görevli (1848 – 1850)

SAHAK ABRO: Hariciye Vekâleti Umumi kâtibi (1850 – ) SEBUH LAZ MİNAS: Paris Türk Elçiliği`nde Kâtip (1863)

KRİKOR ODYAN: Hariciye Muhakemat Müdürü( 1870)

SERKİS EFENDİ: Hariciye`de Baş Sır Kâtibi (1870- 1871)

OVAKİM K. REİSYAN: İstanbul Vize kasabasının Mahkeme Reisi (1879) Sakız Adası İhzari Mahkeme Reisi (1885), Rodos Adası İhzari Mahkemesi Reisi (1887)

ARTİN DADYAN PAŞA: Hariciye Müsteşarı (1880)

DİRAN ALEKSAN BEY: Belçika`da TÜRK Sefiri (1862) PTT Müfettişi

YETVART ZOHRAB EFENDİ: Londra Sefiri (1838 – 1839)

HIRANT DÜZ BEY: Mesine (İTALYA) Sefiri (1900 – 1907)

SARKİS BALYAN: Kardağ`da ve İTALYA`da TÜRK Konsolosu (1900 – )

AZARYAN MANUK EFENDİ: Hariciye Müsteşarı KAPRİYEL NORADUNKYAN: Gazi AHMET MUHTAR PAŞA Kabinesi`nde Hariciye Nazırı(1912)

AGOP KAZAZYAN PAŞA: Nazırı /Hazine-i Hassa Nazırı

MİKAEL PORTUGAL PAŞA: Maliye Nezareti Müşaviri (1886) Ziraat Bankası Genel Müdürü / Hazine-i Hassa Nazırı(1891) SAKIZ OHANNES PAŞA: Hariciye Vekâleti UMUMİ Kâtibi (1871) Hazine-i Hassa Nazırı (1897)

GARABET ARTİN DAVUT PAŞA: Viyana Sefiri (1856 – 1857) Lübnan Valisi (1861) PTT ve NAFİA Nezaretlerinde Nazır (1868)

KRİKOR SİNANYAN: Nafia Nazırı

KRİKOR AĞATON: PTT UMUMİ Müdürü (1864)

JORJ SERPOS EFENDİ: TÜRKİYE TELGRAFLARI UMUM SEKRETERİ (1868)

OSGAN MARDİKYAN: PTT NEZARETİ NAZIRI (1913)

Şimdi soruyorum. Soykırım yapan bir ülke hiç onlara görev verir mi?

GÖREV VERİRSE NASIL SOYKIRIM YAPAR? Soykırım yapan bir millet onları arasında barındırır mı?

Soykırım yapan bir millet varsa oda SİYONİZMİN ÇIKARLARI İÇİN ARAMIZDA GİZLİ DOLAŞANLARDIR. BİZLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRENLERDİR. PARALARINA PARA, GÜÇLERİNE GÜÇ KATANLAR BU COĞRAFYADA YAŞAYANLARA NELER YAPMIŞLAR NELER DEĞİL Mİ? ARTIK YETER VE UYANMANIN ZAMANI GELMEDİ Mİ?

Örneğin 1911- 1912 yıllarında TRABLUSGARP SAVAŞINDA KAZANAN TÜRKLER 1912 UŞİ ANLAŞMASI İLE İTALYANLARA ÇOK TAVİZLER VEREREK 12 ADALARI KAYBETTİK. BUNUN SEBEBİ İSE O ZAMAN HARİCİYE NAZIRI GABRİEL NORADUNKYAN EFENDİ öyle ALİ-CENGİZ OYUNU OYNADILARKİ TÜRKLER SAVAŞ ALANINDA KAZANDILAR FAKAT MASA BAŞINDA TRABLUSGARP`IKAYBETTİK, HEM DE EGE`DEKİ 12 ADAYI KAYBETTİK. NE HAZİN DEĞİL Mİ?

EVET, Balkan Savaşı başlamış, devlet zor durumdaydı. Hariciye Nazırı GARİBEL NORADUNKYAN`ın HAİNLİK yapmasına kadar, İTALYANLAR ve özellikle UŞİ`deki İTALYAN HEYETİ OSMANLI DEVLETİ`nin bu durumunu tam anlamıyla kavrayamamışlardı. Bu hainlik nasıl olmuştu?

İtalyanların İstanbul elçisi bizim Hariciye Nazırımız NORADUNKYAN ile görüşmüş. NORADUNKYAN İTALYA ELÇİSİNE; “Osmanlı`nın vaziyeti fenadır. Ne isterseniz vermeye mecburlar. Bu fırsatı kaçırmayın. İsteklerinizde ısrar edin.” Demiş.

Elçi de bir rapor halinde bu bilgiyi İTALYAN murahhaslara bildirmiş. Bu ne iştir?

Bu işi duyanlar “AĞZINIZ AÇIK KALDINIZ DEĞİL Mİ?”

OSMANLI İtalyanları, Trablusgarp Savaşında yenmelerine rağmen Dış İşleri Bakanı KİRKOR OĞLU GARİBEL NORADUNKYAN yüzünden, 15 EKİM 1912`de, İSVİÇRE`nin OUCHY (UŞİ) kentinde imza etmek zorunda kalmıştır. Evet, KİRKOR `un oğlu GARİBEL NORADUNKYAN görevini asaletine uygun şekilde yerine getirmişti.

Ama daha yapacağı çok şey vardır. Milli mücadelemizin sürdüğü yıllarda, bir zamanların OSMANLI HARİCİYE NAZIRI NORADUNKYAN, DOĞU ANADOLU`da bağımsız bir ERMENİSTAN hayali için yine OSMANLI EKMEĞİ YEMİŞ olan BOĞOS NUBAR PAŞA ile AVRUPA başkentlerinde nutuk atarak dolaşarak hainliklerine devam etmişlerdir…

ACABA SOYKIRIMI KİM YAPTI? GÖLGE GİBİ DOLAŞAN VE BU TOPRAKLARDAKİ TOPLUMLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN KİM? HRANK DİNK BOŞUNA KÜRTLERE MALATYA`DAKİ KONUŞMASINDA BU EMPERYALİSTLER ERMENİLERİ MAŞA OLARAK KULLANDILAR BUGÜN SİZİ KULLANMALARINA İZİN VERMEYİN DEMİŞTİ. SONRA ÖLDÜRÜLDÜ. ACABA KİM ÖLDÜRDÜ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? SEVGİ VE SAYGILARIMLA… Karda yürüyüp izini saklayanlar bugün ne yapıyor acaba? Aynı oyuna tekrardan mı düşeceğiz? ZOR OYUNU BOZAR…

24 NİSAN GELİRKEN BEN HESAP SORUYORUM. 100 YILLIK YALANI KABUL ETMİYORUM. MADDİ VE MANEVİ HAKLARIMI GERİ İSTİYORUM.

ATA MİRASI ULUS…

MURAT AKBAŞ

Kaynakça: OSMANLI`DAN CUMHURİYE`TE KRİPTO YAHUDİLER VE PAKRADUNİLER – AHMET AKGÜL – TOGAN YAYINCILIK MİLLİ DEVRİMCİ ATATÜRK – İBRAHİM CANDAN – TOGAN YAYINCILIK

Link : http://www.istanbultimes.com.tr/ermeni-gorunen-ve-turk-gorunen-gizli-yahudiler-makale,1206.html