KOMPLO TEORİLERİ : Skulls and Bones Society (Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü-SBS) KİMDİR ? FAALİYETLERİ NEDİR ?


Skulls and Bones Society (Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü-SBS) KİMDİR ? FAALİYETLERİ NEDİR ?

1832’de Yale Universite’sinde İllimunati’nin ABD’deki uzantısı olarak William Russell ve Alphonso Taft tarafından kurulan gizli örgüt . Üyelerinin WASP olması gerekmektedir (White: Beyaz; Anglo Sakson ve Protestan) ve temel amacı Anglo Sakson ve protestan beyazların dünyadaki hakimiyetini sağlamaktır.

Baba ve oğul George Bush’un üyesi olduğu SBS, merkezi Connecticut Yale Üniversitesinde olan çok gizli bir cemiyettir (Ironhouse 2002; Sutton 1986). Her yıl sadece bu örgüte 15 kişi girebilir, ama bu 15 kişi daha sonra ABD’de en kilit noktalara getirilir, ayrıca akrabaları ve dostları da bu elitizmden paylarını alırlar. Sayıları az olmasına rağmen etkileri fazladır ve bir çember içindeki merkez usulüyle çalışırlar, yani bir çemberdeki çeşitli noktaların kontrolü bir SBS üyesinde ise, onlar için sorun çözülmüştür, bu nedenle üyelerini yönetici ve etkin çemberlerin merkezine koyarlar. Tabii ki ILLUMINATI, Rose Croix (Gül Haç), Trilateral Komisyon ve CFR ile ile direkt ilişkileri vardır.

Her ikisinin de gizli Rose Croix örgütü ile ilişkisi vardır. Alphonso Taft daha sonra ABD başkanı ve SBS üyesi olan William Howard Taft’ın da babasıdır. SBS’nin son 150 yılda 2500’den fazla üyesi olmuştur. SBS Yeni Dünya Düzeninin temel ideologlarından biridir (Bohemian Grove ve CFR ile birlikte). Elimizdeki ilk kayıtlar Haziran 1882ye aittir.

Bu gizli cemiyete girebilmek ancak davetle mümkündür ve inisiasyon töreni masonlarınkine çok benzer. Fakat tüm ritüeller ve yapılanlar gizlidir, kimse dışarıya bilgi sızdıramaz. Inisiasyon törenlerinde denekler çırılçıplak soyunup bir tabuta girerler, bu tabuttan çıktıklarında yeniden doğmuş sayılırlar. Birbirlerini özel tanıma yöntemleri vardır. Son yüz yılda SBS üyeleri ABD’de en kilit noktalara gelmişlerdir ve özellikle belirli ailelerden seçilen kişiler özenle bu gruba alınır. Bu cemiyete girebilmek için temel özellik WASP olmaktır (White:Beyaz; Anglo Sakson ve Protestan). Başka ırka ya da geçmişe mensup başka dinden olanlar bu yapıya giremez. SBS ABD’de pek çok kilit noktaya gelmiş insanın yer aldığı bir cemiyet olmuştur. 6-7 kuşak öncesinden Anglo Sakson ve Protestan olmasına çok dikkat edilir. SBS’nin temelinde bir çelik çekirdek iç hücre, etrafında daha büyük bir çember, onun etrafında da daha dış bir yapılanma vardır. Chapter 322 ismi ile de anılan iç merkezin direkt olarak merkezde olmak koşuluyla Trilateral Komisyon, CFR, Bilderberg, Atlantik Konsül (Bir round table masonik grubu), Bohemian Grove (veya Bohemian Club), Pilgrem Society ve SBS’nin dış gölge örgütleri (yani üye almak için havuz oluşturdukları yan kulüpler vardır)

ABD’ye yerleşen ve pek çok tüketim aracını kontrol altından tutan ve etkin ailelerden SBS’ye üye verenlerden bazıları şunlardır (çok uzun süredir bu ailelerin mutlaka birkaç ferdi SBS üyesidir):

· Whitney Ailesi (yerleşim 1635, Watertown, Massachusets),

· Perkins Ailesi (yerleşim 1631, Boston Mass.),

· Stimson Ailesi (yerleşim 1635, Watertown, Mass.),

· Taft Ailesi (y. 1679, Braintree, Mass),

· Wasdworth Ailesi (y. 1632, Newtown, Mass.),

· Gilman Ailesi (y. 1638, Hingham, Mass.)

· Payne Ailesi (Standard Petrolün sahibi),

· Davison Ailesi (J. P. Morgan ve şirketinin sahibi, her iki dünya savaşında da etkili olmuşlar ve büyük paralar kazanmışlardır),

· Pillsburr Ailesi (Un ticareti),

· Sloane Ailesi (Ticaret ve perakende satışın dev ismi),

· Weyrhauser Ailesi (Kereste ve orman ürünleri tröstü),

· Harriman Ailesi (Demiryolu Kralları),

· Rockefeller Ailesi (Standard petrol, Chase Manhatten Bank ve binlerce şirketin sahibi CFR, Trilateral Komisyon ve Bilderberg’in başındaki aile),

· Lord Ailesi (y. 1635, Cambridge, Mass.),

· Bundy Ailesi (y. 1635, Boston, Mass.),

· Phelps Ailesi (y. 1630 Dorchester, Mass.),

· Bush aileleri (Baba Bush CIA ve ABD başkanı, oğul Bush bu örgütlerin bir entrikasıyla ABD başkanlığına getirildi, her ikisi de SBS üyesi).

SBS toplumdaki hemen her yapıya girmiştir. Bunların içinde Beyaz Saray, Yüce Divan, Medya, Is ve Endüstri, Federal Banka sistemi, Kanun yapıcı kurullar, Mahkemeler vb vardır. SBS’nin temel ideolojisi Anglo Sakson ve Protestan beyazların dünyadaki hakimiyetini sağlamaktır, ideolojisi oldukça faşisttir ve her iki dünya savaşında da bu cemiyet çok önemli roller oynamıştır. Bohemian Grove ve CFR ile birlikte Skulls and Bones Society Yeni Dünya Düzeninin yaratıcısıdır

Ayrıca topluluğun en önemli ayrıntısını vermek gerekirse KKKC; ilk zamanlarda bir örgütten ziyade gizli bir öğrenci topluluğu olmuştur.

İlk üyelerini de yine Yale Üniversitesi öğrencilerinden seçen tarikatın başlıca şartları şu şekildeydi:

-Erkek olmak

-Beyaz olmak

-Protestan bir aileden gelmek

-Yale Üniversitesi’nde son sınıf lisans öğrencisi olmak

Yukarıdaki ilk üç şartı sağlayan üçüncü sınıf öğrencilerinden adaylar seçilir, bir yıl boyunca izlenir ve alınmasına karar verilenler 4. sınıfa geçmeleriyle beraber örgüte dahil edilirlerdi. Üye alım sistemi güzel de; peki bu Kuru Kafacıların amacı neydi? Hangi konular üzerine çalışıyorlardı? Sadece bir cemaat tarzında maddi-ekonomik dayanışma mıydı yoksa birtakım inançları ve öğretileri mevcut muydu?

Şöyle ki; Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti’nin uzunca bir süre neler yaptığına dair net bir bilgi elde edilememiştir. Bu uzun süre yaklaşık 130 yıldan oluşmaktadır…

1960 yılında ise tarikat hakkında ilk net bilgi şans eseri elde edilebilmiştir. İki haylaz Yale öğrencisi; ormanda KKKC’nin herhangi penceresi olmayan binalarına giden gizli bir geçit bulmuşlar ve tarikatın toplanma alanını kendi gözleriyle görmüşlerdir. Anlattıklarına göre ezoterik figürlerle dolu odada bir masa üzerinde üç adet kafatası ve Almanca “Kim Kral? Kim Prens? Kim Dilenci? Ölüm karşısında hepsi eşit” şeklinde yazıyla karşılaşmışlardır. Buradan anlaşıldığına göre de KKKC; dayanışmanın yanı sıra kendilerine has inançları ve ritüelleri bulunan bir topluluktur.

Bu ifşadan sonra çalışmalarına çeki düzen veren Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti; Illuminati ile net bir bağlantıya sahip olmasa da iki topluluğun epey yakın bir ilişkide olduğu yaygın komplo teorileri arasındadır.