SİYASİ DOSYA : ÖZEL BÜRO GRUBU ekibi olarak Türk siyasi hayatının değerli kurumu ŞAHLANIŞ HAREKETİ’ne siyasi faaliyetlerinde başarılar dileriz.


ÖZEL BÜRO GRUBU ekibi olarak Türk siyasi hayatının değerli kurumu ŞAHLANIŞ HAREKETİ’ne siyasi faaliyetlerinde başarılar dileriz.

YEKTA YAKTI : Şahlanış hareketi 30 yaşında

Ankara’da 19 Üniversite öğrencisi 18 Ocak 1990 yılında Şahlanış Hareketi’ni kurdu. Hareketin kurucusu ise Ankara Dil ve Tarih Corafya Üniversitesi öğrencisi Murat Altun’du.

Şahlanış Hareketi, 1990 yılından günümüze, memleket meselerinin yılmaz savunucu oldu. Onursal Başkan Murat Altun’un Türkiye’nin iç ve dış politikalarında yapılan yanlışları, çözümlerinide ortaya koyarak verdiği mücadelenin sonunda Türkiye’nin her tarafında ciddi anlamda teşkilatlanan en büyük hareketi oldu.

Yerli ve milli siyasi bir hareket olarak 30 yıldır ülkesine ve milletine hizmet eden Şahlanış Hareketi’ni bugünlere alnı açık, dik ve hiç bir siyasi yapıya arkasını dayamadan geldi.

Hareketin içinde olanların imece usulü ile 30 yıldır çizgisinden şaşmadan, doğruya doğru , yanlışa ise ortaya koyduğu çözümler sunarak, ayrıştıran değil, birliştirici oldular.

İnanç ve kararlıkla çıktıları yolda bugün Türkiye’nin en köklü hareketinin kurucusu ve onursal başkanı Murat Altun’un önüne çok engeller kondu. İşinden aşından oldu.

Ülkesine ve milletine hizmetten başka bir gayesi ve amacı olmayan, 7 yabancı dil bilen, sayın Murat Altun ile arkadaşlarını yürekten tebrik ediyor ve nice 30. yıllara diyorum…

Mehmet Mahmut Yıldız

Şahlanış Hareketi’nin, memleket meselerine katkısını sürdürmesi için mücadele edenler arasında yer alan kişilerden biride, Genel Başkan Mehmet Mahmut Yıldız’dır.

İstanbul’da merkez sağ dendiğinde ismi ilk akla gelenlerden olan ve saygın kişiliği ile siyasette makam ve mevki elde edeceği siyasi yapılaşmaların içinde yer almak yerine, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmanın mücadelesini veren Mehmet Mahmut Yıldız’ın şüphesiz ki, Şahlanış Hareketi’nin Türkiye genelinde teşkilatlanmasına katkısı büyüktür.

Türkiye’de mevcut siyasi yapılardan umudunu yitirenlerin bir araya geldiği Şahlanış Hareketi, iç ve dış politikada ortaya koyduğu çözüm önerileri ile iktidara alternatif olacak kadrolara sahip bir harekettir.

Tüm zorluklara rağmen, yollarına döşenen dikenli tellere aldırmadan, Türkiye’nin huzurlu, herkesin bir arada mutlu ve geleceğe umutla bakması için mücadele veren Şahlanış Hareketinin tüm mensuplarını yürekten tebrik ediyor ve Türkiye’nin 2023’ünde yapılacak seçiminde siyasi bir yapı olarak ortaya çıkmasını diliyorum…

SİYASİ DOSYA /// Radyonun Demokratik Yaşamda Ve Siyasetteki Etkisi : Demokrat Parti Dönemi (1950-60)


İstenilen sesi bir yerden bir yere elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla ileten Radyo’nun keşfi, hiç şüphesiz 19.yy’ın en önemli olaylarından biridir. Tüm dünyayı kısa sürede derinden etkileyen radyo; toplumsal, kültürel, siyasal, askeri, iktisadi ve eğitim alanında ülkemizi de derinden etkilemiştir. Bu çalışmada Radyo’nun dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişim süreci anlatıldıktan sonra, Radyo’nun, Demokrat Parti (1950-1960) iktidarı döneminde, demokratik yaşama ve siyasette etkisi incelenmiştir. Aralıksız on yıl iktidar partisi olan Demokrat Parti’nin (DP) radyoyu kültürel, siyasal ve toplumsal anlamda demokratik kriterlere iktidar döneminde nasıl kullandığı, iktidarın başladığı 2 Haziran 1950 tarihinden itibaren, ezici bir zafer kazandığı 1954 seçimleri ve kısmen gerilediği 1957 seçim dönemlerinden, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar olan on yıllık dönem ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Demokrat Parti’nin radyoyu “kültürel ve siyasal bir araç” olarak, muhalefetin sert tepkilerine rağmen vatan-millet hizmetinde kullanmasının siyasal ve demokratik hayata etkileri incelemektir. Çalışmanın önemi, devlet radyosunun iktidarda olan siyasi gücün “tek taraflı” olarak kullanmasının, demokratik yaşam ve siyasal hayatta etkilerini ortaya koyması olacaktır. Bunun için çalışmada literatür tarama yöntemiyle elde edilen veriler, tarihsel bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Varılan sonuçlara göre, Radyo, demokratik yaşam ve siyaset üzerinde, ülkenin ve milletin maddi-manevi değerlerini önemli derecede etkili olmuştur.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.