HAVACILIK DOSYASI /// Bir Pilotun Gözünden : İran’da Düşen Özel Türk Jetinin Muhtemel Düşme Sebebi


Bir Pilotun Gözünden : İran’da Düşen Özel Türk Jetinin Muhtemel Düşme Sebebi

11 Mart Pazar akşamı Dubai’den İstanbul’a hareket eden, Başaran Holding’e ait TC-TRB adlı özel jet, İran’da düşmüştü. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili henüz kara kutu inceleniyor fakat Sözlük’ün pilot yazarlarından "ready for departure"nin konuyla ilgili bir tahmini var.

uçağın döne döne düştüğünü gören görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarsak

uçak muhtemelen stall’a girmiş, sonrasında stall’dan kurtarılamamış ve viril denen anormal duruma girerek (uçağın döne döne düşmesi) stall’ın son noktasına ulaşmış. bu esnada başka arızaların olup olmadığını bilmiyoruz.

uçağın ağırlığı, o irtifadaki hava sıcaklığı nedir onu da bilmiyoruz, ama bu ifadeden yola çıktığımızda, uçakta başka bir arıza olmadığını düşünürsek, uçağın stall’a girme sebebi coffin corner‘a girmesi olabilir.

nedir bu coffin corner?

1. yüksek irtifada motorun yakıt yakıp itki üretebilmesi için gereken oksijen, deniz seviyesine nazaran çok daha azdır. bu yüzden yukarı doğru tırmandıkça, uçağın kendini havada taşıyabilme kapasitesi de kademeli olarak azalır. bir uçağın o günkü hava şartları ve o anki ağırlığına göre çıkabileceği, yani stall’a girmeden kendini taşıyabileceği maksimum irtifaya aerodinamik tavan denir. uçaklar aerodinamik tavana kadar çıkmaz. en fazla, tırmanış oranının 300 feet/dakika olduğu service ceiling diye tabir edilen bir noktaya çıkarlar, ki emniyet payı olsun. eğer farkında olmadan aerodynamic ceiling’in de üzerine çıkmaya başlarsanız, artık üretilen kaldırma kuvveti uçağı taşıyamayacak kadar azalır ve uçak titremeye başlar. buna low speed buffet denir. bu, stall’ın ilk işaretidir. uçak, eğer bu şekilde tırmanmaya devam ederseniz, stall’a gireceğini anlatmaya çalışır.

peki bundan nasıl kurtulunabilir?

uçağın burnunu aşağı verip uçağa biraz sürat kazandırırsanız, biraz irtifa kaybederek tekrar kaldırma kuvveti üretebilecek bir seviyeye inersiniz. tabi bu esnada takat takviyesi de yapılır ama o durumdaki bir uçak maksimum takatle uçtuğu için, bundan bahsetmenin gereği yok.

o zaman neden burnu aşağı verip uçağı süratlendirerek stall’dan kurtulmadılar? bu da coffin corner içinde olduklarını düşünmeme sebep olan bir başka etkene getiriyor bizi. bunu da ikinci maddede açıklayacağım.

2. irtifa arttıkça, hava yoğunluğunun, dolayısıyla sürtünmenin azalmasından dolayı uçaklar deniz seviyesinden çok daha süratli bir şekilde uçabilir. zaten hava yolu taşımacılığında yüksek irtifada uçmanın mantığı da budur. daha düşük yoğunluk, daha fazla sürat ve daha az yakıt sarfiyatı demektir. ama ulaşabileceğimiz süratin de bir limiti vardır. uçakların gövde yapısı, belli bir süratin üzerine çıkmanıza izin vermez. bu süratin üzerine çıktığınızda gövde üzerinde ve kanatlarda oluşan stres bu parçalarda çatlama, kırılma ve kopmaya sebebiyet verebilir. bu yüzden, belli bir irtifadan sonra sürat birimi knot/hour olarak değil, mach olarak hesaplanır. çünkü irtifa arttıkça, sıcaklığın düşmesi sebebiyle ses hızına gittikçe yaklaşılır. yoğunluğun da azaldığını hesaba katarsak, knot üzerinden aynı süratle uçtuğumuzu düşünsek bile, aslında irtifa aldıkça yere göre süratimiz de artar. çünkü hava yoğunluğu azalır ve siz aynı gücü üretmeye devam edersiniz. bu da aslında sürat kazanmanız demektir. bu yüzden, farkında olmadan aşırı sürate girmemek için, cross over irtifası dediğimiz bir irtifada, uçağın süratini knot/hour olarak okumayı bırakıp mach olarak okumaya başlarız. bu irtifa hava şartlarına göre değişmekle birlikte, uçağın o anki süratinin 0.76 mach’a (ya da seyir irtifasında tutacağı sürat kaç mach ise) ulaştığı irtifadır. bu noktadan sonra ses hızına göre uçarız. çünkü ses hızına yaklaştıkça, yukarıda da bahsettiğim gibi, uçağın gövde ve kanatlarındaki stres, malzemenin limitlerine yaklaşır. bu noktada sürat göstergesine bakarsak, mach’ı sabit tuttuğumuz için, irtifa aldıkça süratin düştüğünü görürüz. aslında süratimiz knot cinsinden düşüyor görünse bile, mach sabit olduğu için süratimiz de sabittir. uçabileceğimiz maksimum mach’a * geldiğimizde, yukarıda bahsettiğim limitlere de gelmiş oluruz. bu noktaya geldiğimizde de uçak yine titremeye ve sarsılmaya başlar. aşırı sürate girmenin bir işarı da yine budur. buna da high speed buffet denir. bundan kurtulmak için sürat azaltmanız gerekir.

bu sebeple, uçakların seyir irtifası, low speed buffet ile high speed buffet arasında kalacak emniyetli bir sürati tutabileceğimiz irtifaya ayarlanır.

olayı basitleştirirsek

sürat göstergesinde low speed buffet 20000 feet’te, atıyorum, 210 knot, high speed buffet ise 330 knot olduğunu kabul edelim. bu bize 120 knot’lık bir sürat serbestisi sağlar. yani uçak 210 knot ile 330 knot arasında stall’a girmeden, kanatları da kırmadan uçabilir. 35000 feet’e çıktığımızda ise, uçağın stall’a girmeden kendini havada tutabileceği low speed buffet sınırı, hava yoğunluğunun azalmasından dolayı daha da yükselir ve yine atıyorum, 250 knot olur. high speed buffet ise sıcaklığın düşmesi ve buna mukabil gerçek süratin artmış olması sebebiyle daha düşük bir sürate iner ve atıyorum, 270 knot’a düşer. bu da, bu irtifadaki uçabileceğimiz aralığın 20 knot’lık bir aralık olduğu anlamına gelir. yani marj iyice daralır.

şimdi, bu durumdayken, daha da tırmanmaya çalışırsanız ne olur?

low speed buffet 250 knot’tan daha da yukarı çıkar, high speed buffet ise 270 knot’tan daha da aşağı iner. ve siz tırmanmaya devam ettikçe öyle bir noktaya gelirsiniz ki, low speed buffet ile high speed buffet sürati aynı noktada birleşir. işte bu noktaya havacılık literatüründe coffin corner denir.

low sped buffet’tan kurtulmak için sürati artırmanız gerekir, ama aynı anda high speed buffet’tan kurtulmak için de sürat azaltmanız gerekmektedir. silahlı bir adam tarafından kovalandığınız çıkmaz bir sokaktasınızdır. ileri gidemezsiniz, geri de dönemezsiniz.

bu yüzden stall’a girme riskini göze alarak, irtifa verip tekrar kaldırma kuvveti üretebileceğiniz bir irtifaya alçalmanız gerekir. ama viril çoktan başlamışsa, o noktadan sonra uçağı kurtarmak zordur.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DOSYASI : KİK Özelinde Ekonomik Çeşitliliği Haritalandırmak


KİK Özelinde Ekonomik Çeşitliliği Haritalandırmak

30 May 2020

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ekonomileri; kamu harcamaları ve büyümenin itici gücü olarak doğal kaynak gelirine büyük ölçüde bağımlı olmaya devam etmektedir….

Anahtar Noktalar

 • Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ekonomileri; kamu harcamaları ve büyümenin itici gücü olarak doğal kaynak gelirine büyük ölçüde bağımlı olmaya devam etmektedir.
 • Çeşitlendirme çabaları artık yurtdışındaki enerji projelerine (rafinaj ve petrokimya üretimi dâhil) ve ulusal petrol şirketlerine devlet yatırımları yoluyla gelir elde etmek için yeni yollar içermektedir.
 • 2015 yılından bu yana, KİK ülkeleri mali harcamaları düzene sokmak ve yabancı yatırımların, yerleşik yatırımcıların dikkatini çekmek için ülkelerinin politik görüntüsünü değiştirmede birbirleriyle daha rekabetçi hâle gelmiştir. Ülkeler arasında yabancı iş gücü ve vergiye yönelik politik yaklaşımlarda önemli farklılıklar söz konusudur.
 • Bu hükümetlerin her biri, düşük petrol fiyatları, demografik baskılar, yüksek işsizlik oranları ve ekonomik çeşitlilik eksikliği nedeniyle kamu maliyesi ve zorlu ekonomi hedefleri özelinde büyük baskılarla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, borç bir seçim aracı hâline gelmiştir, ancak geri ödeme ve büyüme kapasiteleri KİK ülkelerini birbirilerinden farklılaştırmaya başlamaktadır.


Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri – Bahreyn, Suudi Arabistan Krallığı, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) – 40 yıl önce yaşadıkları sorunlardan bazılarına hâlen sahiptirler. Öncelikle mali gelirlerin birincil kaynağı olarak doğal kaynaklara bağımlıdırlar. Nüfusları iktidardaki ailelerden ve devletten bir dizi sosyal hizmet ve koruma, himaye beklemektedir. Ayrıca, devlet yerel ekonomilere hükmetme eğiliminde olduğundan, özel sektör dinamizmi ve üretkenlikleri azdır. Bu sorunlar yeni değildir, ancak nüfus artışının baskısı ve kuşaklararası eşitlik beklentileri ekonomi politikasını devlet yönetiminin merkezine yerleştirmiştir.

Sübvansiyonlar, özel sektörün ve petrol dışındaki sektörlerin büyümesini artırmak ve alternatif hükümet geliri kaynakları oluşturmak, verimsizlikleri azaltmak ve kamu politikalarındaki sorunları gidermek, en azından değiştirmek için bir ivme kazanmıştır. Bu ivme, 2014 sonlarında küresel petrol fiyatlarında keskin bir düşüşle hızlanmıştır (Tablo 1 ).

2015 yılından bu yana, KİK ülkeleri mali harcamaları düzene sokmak ve yabancı yatırımların, yerleşik yatırımcıların dikkatini çekmek için ülkelerinin politik görüntüsünü değiştirmede birbirleriyle daha rekabetçi hâle gelmiştir. Ekonomik çeşitliliğe olan yaklaşımlarında aralarındaki farklılığı görebiliriz, ancak KİK ülkeleri arasındaki ayırt edici faktör iş gücü piyasası düzenlemelerine ve yabancı yatırımcıların haklarına nasıl davrandıklarıdır.

LOKAL SİLAH ENDÜSTRİSİ DOSYASI : İstihbaratçılara ve kadınlara özel Canik marka silah


İstihbaratçılara ve kadınlara özel Canik marka silah

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ’de bu yıl üretilen Canik marka TP9 Sub Elite modeli, istihbaratçılar başta olmak üzere kadınların tercih edebilmesi için kompakt bir tasarıma sahip – Firmanın Genel Müdürü Cahit Utku Aral: – "Bu silah, TP serisinin en küçük versiyonu. Bu silahı ister kendi güvenliğiniz için ister poligon atıcılığı için uygun yaptık. Öyle bir ebat yaptık ki hem gizli taşıma hem çantada taşıma için uygun" – "Bizim geliştirdiğimiz Sub kompakta hedef kitle olarak her gün her ortamda silah taşıyan kişileri seçtik, silahın görev versiyonlu modelinde ise gizli istihbarat teşkilatları var. İstihbarat teşkilatlarının yüksek kapasiteye ihtiyacı yokken gizli taşımaya uygun bir silaha gereksinimleri var"

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cahit Utku Aral, bu yıl ürettikleri TP9 Sub Elite modeli için "Bu silah TP serisinin en küçük versiyonu. Bu Silahı ister kendi güvenliğiniz için isterse de poligon atıcılığı için uygun yaptık. Öyle bir ebat yaptık ki hem gizli taşıma hem çantada taşıma için uygun." dedi.

Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetleri için görev amaçlı silahların yanı sıra sivillerin kullandığı güvenlik ve spor amaçlı silahlar ürettiklerini söyledi.

Bu alanda ciddi yatırımları bulunduğunu ifade eden Aral, "ABD’de ödül alan Canik TP9 SFX ile Elite Combat modelleri, aslında bir spor atıcılık silahı olarak tercih ediliyor. Hem optik sınıfında hem mekanik nişangah sınıfında bir çok ödülü var." diye konuştu.

– Sınıfında Türkiye’de tek

Aral, bu yıl ilk kez Şubat ayında Canik marka Sub kompakt modelini üreterek piyasaya sunduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu silah TP serisinin en küçük versiyonu. Bu silahı ister kendi güvenliğiniz için ister poligon atıcılığı için uygun yaptık. Öyle bir ebat yaptık ki hem gizli taşıma hem çantada taşıma için uygun. Genelde burada hedef kitlemiz bayanlar. Silahın ergonometresi ve yapısı, esasında büyük elli biri için çok uygun değil. Amacımız daha gizli taşıma ve daha küçük elli kişilerin kullanımı ile poligon atıcılığı. Bu silah bugün sınıfında Türkiye’de tek. Amerika’da bu yıl satışa girmiş oluyor. Umarım bir ödül de bu üründen alırız."

Silahın namlu boyutu ve şarjör kapasitesinin önemine vurgu yapan Aral, "120 milimetrelik bir namlu boyutuna haiz bir tabanca, tam boy sınıfına giriyor. Yaklaşık 100 milimetre silahlar, kompakt sınıfına giriyor. 100 milimetre altı olanlar ise Sub kompakt sınıfına giriyor." ifadelerini kullandı.

– Gizli taşımaya uygun oluşuyla istihbaratçıları hedefliyor

Aral, silahın namlu boyutu dışında taşıyabildiği atış kapasitesinin önemli olduğunu, silahta kabza ebadında şarjör kapasitesinin referans gösterildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"15’in üzerindeki şarjör kapasitesine sahip silahlar, tam boy olarak tercih edilirken 15 ve altı olan silahlar kompakt boy, 12’nin altı silahlar ise Sub kompakt sınıfına giriyor. Bizim geliştirdiğimiz Sub kompakta hedef kitle olarak her gün her ortamda silah taşıyan kişileri seçtik ama silahın görev versiyonlu modelinde ise gizli istihbarat teşkilatları var. İstihbarat teşkilatlarının yüksek kapasiteye ihtiyacı yokken gizli taşımaya uygun bir silaha gereksinimleri var. Ama Sub kompakt sınıfı silahların, bu zamana kadar personelin büyük silahlarla yaptığı eğitimleri karşılayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Tetiğe ulaşım mesafesi, sürgü tutucu, nişangahı, normalde antrenman yapmış olduğu silahtan çok farklı olması durumunda bütün kas hafızasını kaybediyor. Bunu engellemek için de biz Sub kompaktımızı bir görev tabancasının görevini icra edebilecek şekilde tasarladık."

FETÖ ÖRGÜTÜ DOSYASI : Erdoğan’ın konutuna özel harekatı yolladım ‘izinsiz gireni vurun’ dedim


Erdoğan’ın konutuna özel harekatı yolladım ‘izinsiz gireni vurun’ dedim

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok “18 Aralık’ta İstanbul’a atandım. Emniyet’te tam bir curcuna vardı. Tayinimi duyan FETÖ’cüler bilgisayar kasalarını ve çuvallarla evrakları kaçırmış” dedi.

FETÖ’nün yaptığı 17-25 Aralık operasyonunun üzerinden 6 yıl geçti. 17 Aralık’tan hemen sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanan, Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok FETÖ kumpasını Sabah’tan Evrin Güvendik’e anlattı. Altınok’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ERDOĞAN ATADI

– 17 Aralık’tan sonra 18 Aralık’ta Ankara’daydım. O dönem Aksaray valisiydim. Gece saat 3.00 gibi o dönem Başbakanlık müsteşarımız olan Efkan Ala’nın özel kalemi aradı. Ankara’ya çağrıldım. Saat 11.00 gibi Efkan Ala Bey, Başbakan’ın İstanbul Emniyet Müdürü olmam noktasındaki talimatını iletti. Saat 12.00 gibi Başbakana gittik ve o da "Vücudunu taşın altına koyman gerekir" dedi. Ben de "Başımı taşın altına koyarım" dedim. Saat 16.00 gibi Başbakan İstanbul’a gidiyordu, bende uçağıyla İstanbul’a geçtim. Emniyet’te tek Allah’ın kulunu tanımıyorum. Aynı gece göreve başladım. Selami Yıldız ve Erkin Adalar benden bir iki gün önce göreve başlatılmıştı.

– Emniyet’te tam bir curcuna vardı. Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyince benim ve arkadaşlarımın göreve başlamasından sonra durumun değiştiğini gören FETÖ’cü polislerin bilgisayar kasalarını, çuval çuval evrakı emniyetin dışına çıkardıklarını tespit ettik.

– Bu arada savcı Celal Kara, istihbarat şube müdürünü gözaltına almak istedi. İzin vermedim. Asıl dönüm noktalarından biri budur. Bunun üzerine HSYK hakkımda soruşturma açtı. Direneceğimizi anlayan FETÖ’cü savcılar, 25 Aralık’ta ikinci operasyon emrini Jandarmaya yazdı. Jandarma görev alanı olmadığını belirtip kabul etmeyince, talimat bize geldi.

VURUN EMRİ VERDİM

– Türkiye ekonomisini çökertmek operasyonu olduğu açık seçik ortadaydı. İsmi geçen 41 kişi gözaltına alınmış olsaydı herhalde ertesi gün Türkiye ekonomisi dip yapardı.

– Gece yarısına doğru FETÖ’cü polisler operasyona gitmek için diretiyor, bizler ise operasyon olmayacağı talimatı veriyorduk. Kurum dışından farklı güçlerin Başbakan’ın Kısıklı’daki konutuna ve Vatan’daki emniyet binasına tacizde bulunacaklarını düşünerek Efkan Ala Bey’in talimatıyla özel harekât polisleri konuşlandırdım. İzinsiz, içeri girmek isteyen olursa vurun talimatı verdim. O gece kabine değişti, Efkan Bey İçişleri Bakanı olunca İstanbul’a gelmesini ısrar ettim. Sabaha yakın İstanbul’a geldi ve yargı darbesini sonlandırdık.

– 17 Aralık’ta FETÖ’nün işi olduğunu anladım. Çünkü FETÖ’cüler gerek poliste gerek yargıda gerek basın kuruluşlarında operasyonu savunuyor ve bir manada dershanelerin kapatılmasının öcünü almaya çalışıyorlardı. Cumhurbaşkanımız ve ailesini hedef alıyorlar, AK Parti ve Cumhurbaşkanını ayrıştırmaya çalışıyorlardı. Biliyorlardı ki Recep Tayyip Erdoğan’a diz çöktürürsek AK Parti diye bir şey kalmaz. Hatta Türkiye diz çöker.

– 17-25 Aralık arasındaki 8 günlük süreç Türkiye’nin kaderini değiştirdi. Allah’a şükür emellerine ulaşamadılar.

– 17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a kadar olan zaman da İçişleri ve Adalet Bakanlığı’ndaki değişim ve temizleme, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesindeki en önemli sebeptir.

ZEKERİYA ÖZ’Ü DÖVMEK İSTEDİM KAÇTI

Zekeriya Öz, yeni arkadaşlara baskı yapmaya çalışıyordu. 20 Aralık cuma sabah yine Zekeriya Öz’ün baskı için emniyete geldiği söylendi. Ben de özel kalemdekilere ‘Nerede bu adam’ diye sordum. Meğer sorduklarım FETÖ’cüymüş. Adamı (Zekeriya Öz) gidip dövmek, pataklamak istiyordum. Onun yanına gidene kadar FETÖ’cüler haber vermiş, ben yanına gidene kadar Zekeriya Öz arabayla kaçtı.

Odatv.com

ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER DOSYASI : ÖZEL VE ÖRTÜLÜ OPERASYONLAR VE ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER HAKKINDA 207 ADET DOKUMAN (TÜRKÇE-İNGİLİZCE )


TEXT OLARAK

 1. Operation-Thunderbolt-Flight-139-and-the-raid-on-Entebbe-Airport-the-most-audacious-hostage-rescue-mission-in-history.mobi
 2. Deception-The-Untold-Story-of-East-West-Espionage-Today.mobi

PDF OLARAK

 1. (Contributions to Economics) Lucía Martínez Ordóñez (auth.)-Military Operational Planning an.pdf
 2. (Elite) Leigh Neville Richard Hook-Special Operation Forces in Iraq-Osprey Publishing (2008).pdf
 3. (Military Strategy and Operational Art) A. Walter Dorn, A. Walter Dorn-Air Power in UN Operations_ Wings for Peace-Ashgate Publishing Company (2014).pdf
 4. (Military Strategy and Operational Art) Scott N. Romaniuk, Francis Grice (eds.)-The Future of US Warfare-Routledge (2017).pdf
 5. (NL ARMS) Paul A.L. Ducheine, Frans P.B. Osinga (eds.)-Netherlands Annual Review of Military Studies 2017_ Winning Without Killing_The Strategic and Operational Utility of Non-Kinetic Capabilities in .pdf
 6. (Wiley Series in Psychology of Crime, Policing and Law) Pär Anders Granhag, Aldert Vrij, Bruno Verschuere-Detecting Deception_ Current Challenges and Cognitive Approaches-Wiley-Blackwell (2014).pdf
 7. a209271 operation Thunderclap p – Unknown.pdf
 8. Andrew J. Birtle-U.S. Army Counterinsurgency and Contingency Operations Doctrine, 1942-1976 (Paperbound) -Defense Dept., Army, Center of Military History (2006).pdf
 9. Annie Jacobsen-Operation Paperclip The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists to America-Little, Brown.pdf
 10. Arturo Munoz-U.S. Military Information Operations in Afghanistan_ Effectiveness of Psychological Operations 2001-2010-RAND Corporation (2012).pdf
 11. B_0018_GOLDSTEIN_FINDLEY_PSYCHLOGICAL_OPERATIONS.PDF
 12. Barton Whaley Stratagem Deception and Surprise in War Artech House Information Warfare Library.pdf
 13. Barton Whaley-Stratagem_ Deception and Surprise in War (Artech House Information Warfare Library) (2007).pdf
 14. Carnes Lord, Frank R Barnett-Political Warfare and Psychological Operations_ Rethinking the US Approach-Government Printi.pdf
 15. Cia covert operation economic.pdf
 16. cia-manual-trickery-deception-2009.pdf449859964.pdf
 17. Col. Gregory Fontenot, E. J. Degen, David Tohn On Point The United States Army in Operation Iraqi Freedom Through May 2003 .pdf
 18. Covert Military Operations.pdf
 19. Daniel Smith-Banned Mind Control Techniques Unleashed_ Learn The Dark Secrets Of Hypnosis, Manipulation, Deception, Persuasion, Brainwashing And Human Psychology-CreateSpace Publishing (2014).pdf
 20. Elham Ghashghai-Communications Networks To Support Integrated Intelligence, Surveillance, And Reconnaissance Strike Operations (2003).pdf
 21. Encyclopedia of Deception – Levine, Timothy R_.pdf
 22. Fabian Escalante The Secret War CIA Covert Operations Against Cuba 1959-1962.pdf
 23. Frank L. Goldstein, Benjamin F. Findley Jr. – Psychological Operations_ Principles and Case Studies (2002, Air University Press).pdf
 24. Glenn P. Hastedt Steven W. Guerrier-Spies Wiretaps and Secret Operations 2 volumes _ An Encyclopedia of American Espionage-.pdf
 25. Gordon Corera-Secret Pigeon Service_ Operation Columba, Resistance and the Struggle to Liberate Europe-William Collins (2018).pdf
 26. -Israeli Spy Operations On U.S Soil-American Free Press (2005).pdf
 27. Jr. Edgar F. Raines Ph.D The Rucksack War U.S. Army Operational Logistics in Grenada, October-November 1983.pdf
 28. Kevin D. Mitnick, William L. Simon, Steve Wozniak The Art of Deception Controlling the Human Element of Security-1.pdf
 29. Philip Houston, Michael Floyd, Susan Carnicero, Don Tennant-Spy the Lie_ Former CIA Officers Teach You How to Detect Deception-St. Martin’s Griffin (2013).pdf
 30. Psychological Operations U.S.-Field Manual 3-05.30.pdf
 31. PSYOP_ProvideComfort.pdf
 32. Robert J Girod-Advanced Criminal Investigations and Intelligence Operations_ Tradecraft Methods, Practices, Tactics, and .pdf
 33. Robert J Girod-Advanced Criminal Investigations and Intelligence Operations_ Tradecraft Methods, Practices, Tactics, and Techniques-CRC Press_Taylor & Francis (2014)-ToshibaPC.pdf
 34. Scot Macdonald-Propaganda and Information Warfare in the Twenty-First Century_ Altered Images and Deception Operations (Cont.pdf
 35. Stan Walters-The Truth About Lying_ How to Spot a Lie and Protect Yourself from Deception-Sourcebooks, Inc. (2000).pdf
 36. Tayacn CIA Psycohological Operations in Guerrilla Warfare.pdf
 37. Thomas L. Carson-Lying and Deception_ Theory and Practice (2010).pdf
 38. Winning Without Killing_The Strategic and Operational Utility of Non-Kinetic Capabilities in .pdf

E-PUB OLARAK

 1. (Bluejacket Books) Ewen Montagu-Man Who Never Was_ World War II’s Boldest Counterintelligence Operation-Naval Institute Pre(1).epub
 2. (Bluejacket Books) Ewen Montagu-Man Who Never Was_ World War II’s Boldest Counterintelligence Operation-Naval Institute Pre.epub
 3. (Dialogue Espionage Classics) Henry Landau-The Spy Net_ The Greatest Intelligence Operations of the First World War-Dial.epub
 4. (Intelligence and Counterintelligence) Britannica Educational PublishingRob Curley-Spy Agencies Intelligence Operations and(1).epub
 5. (Intelligence and Counterintelligence) Britannica Educational PublishingRob Curley-Spy Agencies Intelligence Operations and.epub
 6. (Military Strategy and Operational Art) Bultmann Daniel-The Powell Doctrine and US Foreign Policy-Ashgate Publishing (2015).epub
 7. (Military Strategy and Operational Art) Warren Chin-Britain and the War on Terror_ Policy Strategy and Operations-Routledge.epub
 8. Ajit Varki Danny Brower-Denial_ Self-Deception False Beliefs and the Origins of the Human Mind-Twelve (2013).epub
 9. Brian Boxer Wachler-Perceptual Intelligence_ The Brain’s Secret to Seeing Past Illusion Misperception and Self-Deception-Ne.epub
 10. Britannica Educational Publishing,Rob Curley Spy Agencies, Intelligence Operations, and the People Behind Them.epub
 11. Douglas Valentine The CIA as Organized Crime How Illegal Operations Corrupt America and the World.epub
 12. Douglas Valentine-The CIA as Organized Crime_ How Illegal Operations Corrupt America and the World-Clarity Press (2016).epub
 13. George A. Akerlof Robert J. Shiller-Phishing for Phools_ The Economics of Manipulation and Deception-Princeton University P.epub
 14. Josh Dean-The Taking of K-129_ How the CIA Used Howard Hughes to Steal a Russian Sub in the Most Daring Covert Operation in.epub
 15. Latimer Jon-Deception in War-Thistle Publishing (2016).epub
 16. Matthew Sweet-Operation Chaos_ The Vietnam Deserters Who Fought the CIA the Brainwashers and Themselves-Henry Holt and Co. .epub
 17. Operation Family Secrets_ How a – Frank Calabrese, Jr_.epub
 18. Operation Gladio – Paul L. Williams.epub
 19. OPERATION TRIPLE X_ A REAL SPY – Maloy Krishna Dhar.epub
 20. SPECIFIC OPERATIONS VOLUME 2 AR – B-GL-323-003-FP-001.epub
 21. Spy the Lie Former CIA Officers Teach You How to Detect Deception.epub
 22. Vince Reynolds – Social Engineering_ The Art of Psychological Warfare, Human Hacking, Persuasion, and Deception (2016, CreateSpace Independent Publishing Platform).epub

ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER – TEXT OLARAK

 1. (PDF) Özel Askeri Şirketlerin Savunma Politikaları Açısından İncelenmesi.pdf
 2. 0-163-201404072m_gurcan.pdf
 3. 2008_Astana.pdf
 4. 17569.pdf
 5. 143563.pdf
 6. A_black_cat_in_the_dark_room_Russian_Qu.pdf
 7. ADVANTAGES_AND_DISADVANTAGES_OF_PRIVATE.pdf
 8. An_Anthropological_Approach_to_Private_M.docx
 9. Analisa_Penggunaan_Private_Military_Comp.pdf
 10. Bringing_Capital_Accumulation_Back_In_Th.pdf
 11. Combatants_or_Non-Combatants_Where_Priva.pdf
 12. Comparison_of_the_Use_of_Private_Militar.pdf
 13. Conflicting_Interests_of_States_and_Priv.pdf
 14. Confronting_the_Janus_face_the_multiface.doc
 15. Constructive_Constraints_Conceptual_and.pdf
 16. Contracting_Insecurity_Private_military.pdf
 17. Contracting_out_to_Private_Military_and.pdf
 18. Contracting_Out_War_Private_Military_Com.pdf
 19. Corporate_Private_Armies_in_Afghanistan..pdf
 20. CRIMINAL_LIABILITY_OF_PRIVATE_MILITARY_S.docx
 21. Cultural_Rights_The_Possible_Impact_of_P.pdf
 22. Curriculum_Vitae_Personal_data_Full_name.doc
 23. Dangerous_Partnership_Private_Military_a.pdf
 24. De_impact_van_Private_military_and_Secur.pdf
 25. Decision_Dilemmas_Nozick_and_Military_Co.pdf
 26. DÜNYANIN-EN-BÜYÜK-3O-ÖZEL-GÜVENLİK-ŞİRKETİ.pdf
 27. Expert_panel_on_the_use_of_private_milit.pdf
 28. Exploring_the_Necessity_of_Private_Milit (1).pdf
 29. Exploring_the_Necessity_of_Private_Milit.pdf
 30. Fırat’ın Doğusu – 1.pdf
 31. From_Mercenaries_to_Market._The_Rise_and.pdf
 32. From_Mercenaries_to_Market_The_Rise_and (1).pdf
 33. From_Mercenaries_to_Market_The_Rise_and.pdf
 34. Globalization_of_Private_Military_and_Se.pdf
 35. GUVENLIK_FAALIYETLERINDE_OZELLESTIRME_PA.pdf
 36. guvenlik-yonetisimi.pdf
 37. GYD-panel-sonuc-metni-kasım-2016.pdf
 38. IMMUNITY_VERSUS_ACCOUNTABILITY_FOR_PRIVA.pdf
 39. Interface_Ethics_Military_Forces_and_Pri (1).pdf
 40. Interface_Ethics_Military_Forces_and_Pri.pdf
 41. International_regulation_for_Private_Mil.pdf
 42. International_Responsibility_and_Account.pdf
 43. Introduction_A_Re-examination_of_Private.pdf
 44. IPM017_Governing_Global_Politics_Private.pdf
 45. Is_there_an_appropriate_role_for_Private.docx
 46. Is_there_an_appropriate_role_for_Private.pdf
 47. Jager_Th._Kummel_G._Hg._Private_Military.odt
 48. Jak_regulovat_soukrome_vojenske_spolecno.pdf
 49. Kiralık Ordular, Özel Askeri Şirketler ve SADAT _ Altsayfa.pdf
 50. KİRLİ İŞLER VE ÖZEL ASKERİ_İSTİHBARAT ŞİRKETLERİ.. _ Anka Enstitüsü.pdf
 51. Leashing_the_Dogs_of_War_The_Rise_of_Pri.pdf
 52. Legal_Issues_Arising_from_the_Possible_I.pdf
 53. LEGAL_REGULATION_OF_THE_ACTIVITIES_OF_PR.pdf
 54. Masters_Thesis_-_Private_Military_Compan.pdf
 55. Members_of_Private_Military_companies_an.pdf
 56. MERCENARIES_PRIVATE_MILITARY_SECURITY_CO.pdf
 57. Mercenaries_reloaded_Applicability_of_th.pdf
 58. Molly_Dunigan_-_Victory_for_Hire_Private.pdf
 59. Nikolaos_Tzifakis_and_Asteris_Huliaras_T.pdf
 60. ORSAM_Policy_Brief_64_Halit_Gulsen_The_R.pdf
 61. Ortadoğu’nun modern lejyonerleri_ Özel askeri şirketler – Aktüel Haberleri.pdf
 62. Outsourcing_the_Responsibility_to_Protec.pdf
 63. ozel_askeri_sirketler_web.pdf
 64. ÖZEL ASKERİ SEKTÖRÜN OLUŞUMU.pdf
 65. Patterson_M.H._Private_Military_and_Secu.pdf
 66. Petersohn_2008_Outsourcing_the_Big_Stick.pdf
 67. Policy_Paper_on_Private_Military_and_Sec.pdf
 68. Private_Agency_and_the_Definition_of_Pub.pdf
 69. Private_Military_and_Security_Companies (1).pdf
 70. Private_Military_and_Security_Companies (2).pdf
 71. PRIVATE_MILITARY_AND_SECURITY_COMPANIES (3).pdf
 72. Private_Military_and_Security_Companies (4).pdf
 73. Private_military_and_security_companies (5).pdf
 74. Private_Military_and_Security_Companies (6).pdf
 75. Private_Military_and_Security_Companies (7).pdf
 76. Private_Military_And_Security_Companies (8).pdf
 77. Private_military_and_security_companies (9).pdf
 78. Private_Military_and_Security_Companies (10).pdf
 79. Private_Military_and_Security_Companies.pdf
 80. Private_Military_Companies.doc
 81. Private_Military_Companies_A_Second_Best (1).pdf
 82. Private_military_companies_A_second_best.pdf
 83. Private_Military_Companies_and_Internati (1).pdf
 84. Private_Military_Companies_and_Internati.pdf
 85. Private_Military_Companies_and_Neolibera.pdf
 86. Private_Military_Companies_and_Their_Cha.pdf
 87. Private_military_companies_as_new_global.pptx
 88. Private_military_companies_e_diritti_uma.pdf
 89. Private_Military_Companies_in_Africa_the.pdf
 90. Private_Military_Companies_Just_War_and.pdf
 91. Private_Military_Companies_Opportunities.pdf
 92. Private_Military_Companies_Shadow_Soldie.pdf
 93. Private_Military_Security_Companies_Miss (1).pdf
 94. Private_Military_Security_Companies_Miss.pdf
 95. Private_Military_Security_Companies_Priv.pdf
 96. Private_military_security_companies_unde.pdf
 97. Private_Security_and_Military_Companies.pdf
 98. Privatizacao_da_Forca_O_poder_das_empres.pdf
 99. Problems_With_The_Growing_Prominence_of.doc
 100. Regulating_Private_Military_and_Security.pdf
 101. Regulating_Private_Military_Companies_Wh.pdf
 102. Review_of_State_Control_over_Private_Mil.pdf
 103. Selim_Yvette_2013_Private_Military_Compa.pdf
 104. Simon_Chesterman_and_Chia_Lehnardt_From.pdf
 105. Social_Capital_and_the_Linkages_of_High- (1).pdf
 106. Social_Capital_and_the_Linkages_of_High-.pdf
 107. Somalia_as_a_Market_for_Private_Military.pdf
 108. The_Army_of_Tomorrow_Private_military_an.pdf
 109. The_Business_End_of_Military_Intelligenc.pdf
 110. The_Business_of_War_A_Content_Analysis_o.pdf
 111. The_Case_for_a_Pragmatic_Assessment_of_P.pdf
 112. The_Construction_of_Private_Military_and.pdf
 113. The_controversy_surrounding_Private_Mili.pdf
 114. The_Geoeconomic_Dimensions_of_Russian_Pr.pdf
 115. The_incidence_of_private_military_and_se (1).pdf
 116. The_incidence_of_private_military_and_se.pdf
 117. The_legitimacy_of_the_military_private_m.doc
 118. The_military_and_community_comparing_nat.pdf
 119. The_Need_for_Strong_International_Regula.pdf
 120. The_Perils_of_Outsourcing_Post-Conflict.pdf
 121. The_Phenomenon_of_Private_Military_Compa.pdf
 122. The_Principled_Case_for_Employing_Privat (1).pdf
 123. The_Principled_Case_for_Employing_Privat (2).pdf
 124. The_Principled_Case_for_Employing_Privat (3).pdf
 125. The_Principled_Case_for_Employing_Privat.pdf
 126. The_privatization_of_warfare_violence_an.pdf
 127. The_Rise_and_Rise_of_Private_Military_Co.pdf
 128. The_Rise_of_Private_Military_and_Securit.pdf
 129. The_Role_of_PMCs_Private_Military_Compan.pdf
 130. The_role_of_private_military_and_securit (1).pdf
 131. The_role_of_private_military_and_securit.pdf
 132. The_Status_of_Private_Military_Companies.pdf
 133. The_Threat_of_Private_Military_Companies.doc
 134. The_use_of_Private_Military_Companies_in.pdf
 135. Twittering_for_talent_Private_military_a.pdf
 136. U.S.-Hired_Private_Military_and_Security.pdf
 137. Understanding_the_privatization_of_secur.pdf
 138. Using_Outsourcing_in_Turkish_Armed_Force.pdf
 139. Vom_Soldner_zum_Dienstleister._Zur_Genes.pdf
 140. War_on_Contract_Private_Military_Compani.pdf
 141. What_are_the_implications_and_consequenc.docx
 142. Women_and_Private_Military_and_Security.pdf
 143. Women_s_Rights_The_Potential_Impact_of_P.pdf
 144. Womens_Rights_The_Possible_Impact_of_Pri.pdf
 145. yeni_savaslarin_gizli_yuzu_ozel_askeri_sirketler_d3ad2e36-9fa4-4222-a919-a4d2177e86c3.pdf

İNDİRME LİNKİ 1 :

İNDİRME LİNKİ 2 :

İNDİRME LİNKİ 3 :

KİP (RUM GİZLİ SERVİSİ) DOSYASI : Rum İstihbarat Teşkilatı için özel ekipman alımına 4 milyon Euro


Rum İstihbarat Teşkilatı için özel ekipman alımına 4 milyon Euro

Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP), 4 milyon Euro değerinde özel bir elektromekanik ekipman satın alma konusunda hareket edeceği haber verildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi’ne dün sunulan nota göre, 2019 yılıyla ilgili devlet bütçesinin özel bağımsız birimlerin harcamaları için 6 buçuk milyon Euro içerdiğini yazdı.

Buna rağmen, bu yukarıda bahsedilen maddenin, KİP’e 4 milyon Euro değerinde teçhizat alınmasıyla yetersiz hale geleceğini kaydeden gazete, KİP için özel elektromekanik teçhizat satın alınmasına ilişkin ek ödeneğin 2019 yılıyla ilgili ek bütçeye dâhil edildiğine işaret etti.

Gazete, 2019 yılıyla ek bütçenin ise 374,2 milyon Euro olduğunu da ekledi.

KİTAP TANITIMI /// Mustafa Halil AYDIN : Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı


Mustafa Halil AYDIN [1] : Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı

YAPI KREDİ YAYINLARI

İpek Çalışlar’ın Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı” isimli kitabı Mustafa Kemal Atatürk biyografilerinde şimdiden kendine bir yer edindi. İlk baskısını Eylül 2008’de yapan kitabın kapağında Atatürk’ün çarpıcı bir fotoğrafı var. Kitabın arka kapağında ise Mustafa Kemal’in validesi Zübeyde Hanım’a Erzurum’dan, Ağustos 1919’ta yazılmış bir mektup bulunuyor. Kitabın nasıl yazılmaya karar verildiği hususuna gelecek olursak; İpek Çalışlar eserinin önsözünde Latife Hanım ve Halide Edip kitaplarından sonra Mustafa Kemal’in hayatını yazmak konusunda bir heyecan duymaya başladığını anlatır.

KİTAP TANITIMINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

MİT DOSYASI : MİT’ten çok özel VIP yakın koruma eğitimi !!!


MİT’ten çok özel VIP yakın koruma eğitimi !!!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından devlet büyüklerine yönelik olası tehditlere karşı yakın korumaları özel eğitimden geçiriyor. "VIP Yakın Koruma Eğitimi" özel tasarım ve donanıma sahip tesislerde uzman personeller tarafından gerçekleştiriliyor.

Başta terörizm olmak üzere tüm güvenlik tehditlerine karşı etkin ve rasyonel mücadele yöntemlerinden biri olan koruma faaliyetlerine, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de büyük gereklilik duyuluyor.

Devlet kademesindeki önemli kişilerin olası tehditlere karşı korunması da önemli bir güvenlik gündemi oluşturuyor.

Koruma faaliyetinden sorumlu güvenlik birimlerinin bilgi, teknik ve kabiliyetlerini süreklilik arz edecek şekilde geliştirmesi ve sürekli üretken bir yapıya sahip olması vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkıyor.

Devletin tüm güvenlik kurumları gibi Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde de kurumun korumakla görevi olduğu devlet büyüklerine yönelik, özel eğitim ve donanıma sahip uzman personel tarafından "VIP Yakın Koruma Eğitimi" faaliyeti yürütülüyor.

ÖZEL TESİSLERDE ÖZEL EĞİTİM
Koruma eğitimi alanında sayılı güvenlik servislerinin sahip olduğu özel eğitim imkanlarını bünyesinde barındıran MİT‘in özel tasarım ve donanıma sahip eğitim tesislerinde yürütülen çalışmalar neticesinde VİP koruma hizmetleri sahaya taşınıyor.

MİT’in yakın koruma ve savunma alanında düzenlediği eğitim programlarının içeriğinde, "VIP Yakın Koruma Organizasyonlar Eğitimi, VIP Yakın Koruma Organizasyonları nazari ve uygulamalı eğitimleri, VIP güvenliğine yönelik keşif çalışmaları, VIP güvenliğine yönelik uzman koruma personelinin bilmesi gereken ilk yardım metotları, VIP güvenliğine yönelik uzman koruma personelinin arama metotları, uzman koruma personelince kullanılan silahlar ve mekanik nişancılık eğitimi, günlük koordinasyon sağlayıcı spor aktiviteleri, VIP’lere yönelik gerçekleşebilecek saldırı senaryolarına söre özel atış eğitimlerinin yanı sıra suikast ve sabotajlarda karşı koymak üzere oluşturulan unsurlar olan CAT (Karşı Saldırı- Atak Timi) ve keskin nişancılık eğitimleri" yer alıyor.

Teşkilat ulusal güvenlik birimlerinin yanı sıra çeşitli dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimlerine de VIP Koruma alanında eğitimleri sunuyor.

USULSÜZLÜK DOSYASI : AKP’li belediye başkanının yeğeni ve özel kalemi üçer maaş alıyor !!!!


AKP’li belediye başkanının yeğeni ve özel kalemi üçer maaş alıyor !!!!

Erzurum Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Sekmen’in yeğeni ile özel kalem müdürünün üçer maaş aldıkları ortaya çıktı. Sekmen’in yeğeni İbrahim Sekmen,daire başkanlığı görevinin yanı sıra belediyenin şirketlerinden birinde başkanvekili olarak da görev yapıyor 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23 AKP’li belediye başkanının yeğeni ve özel kalemi üçer maaş alıyor! 31 Mart yerel seçimleri ardından ortaya çıkan belediyelerdeki akraba atamalarına bir yenisi Erzurum’dan eklendi. AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yeğeni ile özel kalem müdürü, üçer maaş aldıkları görevleriyle tartışmaya yeni bir boyut kattı. Ayrıca Başkan’ın kardeşinin kayınbiraderi de belediye kadrosunda.

DAİRE BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR

Birgün gazetesinin haberine göre, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yeğeni olan İbrahim Sekmen, belediyenin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı olarak görev yapıyor. Belediyenin iştiraki olan Palandöken Yatırım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili olan İbrahim Sekmen, aynı zamanda bu şirketin Genel Müdürü.

ÖZEL KALEM’E DE ÜÇ MAAŞ

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Özel Kalem Müdürü Hasan Şahin de belediyeden üç maaş birden alan isimlerden. Şahin, Özel Kalem Müdürü olmanın dışında aynı zamanda Genel Sekreter Yardımcılığı kadrosunda bulunuyor. Belediyenin iştiraki olan ÇETAŞ’ın yönetim kurulu başkanı da yine Özel Kalem Müdürü Hasan Şahin. KARDEŞİN KAYINBİRADERİNE MÜDÜRLÜK Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ndeki torpilli kadrolar bunlarla sınırlı değil. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kardeşinin kayın biraderi Mehmet Bektaş da belediyede Protokol Müdürü olarak yüksek mevkide görev yapıyor. Üstelik Bektaş’ın bu göreve atanması için usulsüz bir yöntem kullanıldı ve konu Sayıştay raporlarına yansıdı. Mayıs 2014’te özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan atanan Bektaş, yasadaki “25 yaşını doldurmamış olma” hükmü hiçe sayılarak 45 yaşını doldurmuş olduğu halde zabıta yapıldı. Bektaş, bu görevi ise hiç yapmadan Protokol Müdürlüğü’ne terfi ettirildi. ‘BİR TANE AKRABAM YOK’ 2017 yılının ekim ayında yerel kanal Kardelen Tv’de yayına katılan Sekmen, akrabalarını belediyede işe aldığına dair hakkında o dönem çıkan haberlere karşı, “Belediyede şirketlerde bir akrabam yok” açıklaması yapmıştı.

Gerçek Muhabir, Gerçek Gazetecilik

LİNK . https://www.gercekmuhabir.com/turkiye/akpli-belediye-baskaninin-yegeni-ve-ozel-kalemi-ucer-maas-aliyor-h83595.html?fbclid=IwAR3vVQNZtXm9ZbQ9kEI5ilXC0ind_zz9qNzgiHaNGbh6a4Uy0UtyuTs1IDA