GÜNDEM ANALİZİ : Wikileaks belgelerini yayınlayan Assange’nin Ekvador Elçiligince Batı’ya teslim edilmesi ve Mithat Paşa


Wikileaks belgelerini yayınlayan Assange’nin Ekvador Elçiligince Batı’ya teslim edilmesi ve Mithat Paşa…

Assange’in yıllar sonra kim bilir hangi pazarlıklar karşılığında teslimi bana büyük devlet adamı, aydınlanmacı Osmanlı sadrazamı Mithat Paşa’yi hatırlattı.


Tuna, Irak ve Aydın valiliklerinde ilk kooperatifleri kurmuş, bayındırlık hareketlerini başlatmış, Tuna ve Fırat’ta taşımacılığı, Musul’da ilk petrol üretimini başlatmış, 1876 Anayasasının öncüsü büyük devlet adamı Mithat Paşa, günümüzde kendilerine önder arayan bir kesim tarafından yere göğe konulamayan II.Abdülhamit tarafından, Abdülaziz’e suikastten tutuklanmak istenmiş, bunun üzerine Fransa konsolosluğuna sığınmıştı.


Onu önce koruma altına alan Fransa, gizli pazarlıklar sonucu Tunus’un kendilerine verilmesi karşılığında (Yanlış duymadınız bir kişiye karşı kocaman bir ülke), Abdülhamit tarafından esir alınmış, önce Arabistan’da Taif’e sürülmüş, sonra da boğdurularak öldürülmüştür.

Ziraat Bankası’nin da kurucusu olan Mithat Paşa’yı saygı ile anıyoruz.