ÖRTÜLÜ OPERASYONLAR DOSYASI /// Burak İğlikçi : Gizli Servisler ve Örtülü Operasyonları


Burak İğlikçi : Gizli Servisler ve Örtülü Operasyonları

Gizli servisin tanımıyla konumuza giriş yapalım. Öncelikle Gizli servis, istihbarat teşkilatları için kullanılan bir tanımlamadır. Dünya genelinde ki Devletlerin haber alma, enformasyon toplama ve değerlendirme, toplanan enformasyonun operasyonel şekilde kullanılması gibi amaçlar ile oluşturdukları ve genellikle örtülü faaliyette bulunan organizasyonlardır, gizli çalışma ilkeleri nedeniyle "gizli servis" olarak anılırlar. Gizli servislerin çoğu faaliyetleri gizlidir. Çalışanları gizlidir. Ödenekleri ve personel bilgileri dahi gizlidir. Geçmişten günümüze . Yaşadığımız 21′ nci yüzyılda. Türkiye daima gizli servislerin ilgi alanı ve araştırma sahası olmuştur. Peki nedir bu ilginin sebebi coğrafyanın getirdiği avantaj, petrol yollarına ve kaynaklarına yakınlığı, diğer doğal enerji madenlerinin ve diğer cevherlerinin topraklarında bol miktarda barınması vs. gibi Saymaya kalksak bir çok neden sıralaya biliriz. Baktığımız zaman açık kaynakları araştırıp daha farklı nedenler de çıkar karşınıza. Konuyu dağıtmadan yazımıza dönecek olursak. Batılı Gizli Servisler, politikalarını uygulamak için askeri operasyonlar yapmak yerine ülkenin içinde çeşitli özellikleri ile sivrilecek genç beyinlerin peşine düştüler. Devşirilen kimi yazar, kimi devlet adamı, kimi iş adamı ve diğer çevrelerden binlerce genç, çeşitli burslar adı altında ABD’nin ve diğer Batılı ülkelerin seçkin okullarında kendi istekleri doğrultusunda eğitildiler. Bu ülke de yıllardır yemek programı yapanlar, moda programı yapanlar bu programlar aracılığı ile ajanlık yaptılar. Kıvama gelenler, yine Türkiye’de görevlendirilerek önemli makamlara konuldular. Böylece, gizli servis tebaası milyonlarca dolarlık masraftan tasarruf etmiş aynı zamanda kendilerine göbekten bağlı bir ADANMIŞLAR ORDUSU kazanmış oldu. Duyuyorum aklınızdan geçiriyorsunuz 15 temmuzda yaşanan süreçte fetocu vatan hainleri ve nice her kurum ve kuruluşta bulunan paralelci yazar. A dan Z ye her alanda gizli servislerin devşirdiği yapının elemanları geldi akıllara. 15 Temmuz işgal girişimi ve paralel yapıda bir gizli servis destekli operasyondu. Devam edelim.. Ülkeyi işgal edemeyenler, ülke içindeki güç merkezlerini harekete geçirmiş ve istenilen politikaların uygulatılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ülke içinde patlayan bombalar, beşiktaşta ki hain saldırı, Rus büyük elçi suikastı, ve yılbaşı akşamı Reina’ya yapılan terör saldırısı gibi peş pese yapılan saldırıları haberlerde veya sosyal medyada sunulanları. Gazetelerde okudunuz, televizyonlarda seyrettiniz, veya dinlediniz. Ama hiç bir şey göründüğü gibi değil . Önemli olan görünenin arkasında ki yapıyı veya uluslararası güçleri görebilme. Unutmadan ,

GİZLİ SERVİSLER’İN ÇALIŞMA PRENSİBİ, HEDEF ÜLKEDEKİ POLİTİKALARI VE SİYASİ YÜRÜYÜŞÜ KENDİ ÜLKELERİ LEHİNE DEĞİŞTİRECEK MEKANİZMALARI KURMAK VE BU UĞURDA HEDEF ÜLKENİN TÜM YÖNETİM MEKANİZMALARINA NÜFUZ EDEREK YÖNETİMİ EHLİLEŞTİRMEKTİR.

Türkiye de gizli servislerin bilmecelerini çözenler, faili meçhul suikastlerle ortadan kaldırılmışlardır . Gazeteciler aydınlar , öğretim üyeleri değerli komutanlarımız ve kamu kurumda görev alan resmi ve sivil sağlıktan bilim ve savaş teknolojisine kadar araştırmacılar ülkeye katkı sağlamak için gecesini , gündüzünü dişe takıp mücadele eden isimlerini bildiklerimiz ve bilmediklerimiz . Faili meçhul olarak dosyalarda yer aldılar. Ve bu faili meçhullerin üzerine gidilmedi..İşte gizli servisler ve Türkiye de perdelenen oyunların bazıları. Yukarıda belirttiğimiz gibi. Batılı siyonist, haçlı ittifakı. Vatıkan ve mason localı destekli uluslararası istihbarat örgütleri ve küresel baronlar her alanda aktif ve saldırıdalar. Yıllardır, Bu Vatanın Değerleri ile Bu Milletin örf ve adetleri ile uğraştılar, toplumsal değerlerimizi yıkmak istediler. Ama unuttukları bir şey var . Türk Milleti 7’den 70 ‘e . Atalarından aldığı değerler doğrultusunda hareket ediyor.

Kaynak : ERKAN MACİT – BURAK İĞLİKÇİ. Makaleleri

İSTİHBARAT DOSYASI /// BURAK İĞLİKÇİ : ETKİ VE NÜFUZ AJANLARI


BURAK İĞLİKÇİ : ETKİ VE NÜFUZ AJANLARI

Etki ve nüfus ajanları. Dış güçler tarafından eğitilip, devlette veya özel sektörde kilit yerlere yerleştirilen ve misyonu dış güçlerin çıkarları doğrultusunda çalışmak olan kişilerdir. Bunlar, sırasında, kilit Bakanlıklarda politikaları belirleyici bir bürokrat, büyük bir sermaye veya yayın grubunda karar mekanizmasında etkili bir yönetici, basın-yayın kuruluşlarında yayın politikalarına yön veren bir yönetmen, kamuoyuna mesaj ileten bir köşe yazarı, bir yorumcu, etkili bir siyasi partide veya sivil toplum örgütünde politika ve tutum belirleyen bir yöneticidir. Eski İçişleri Bakanı ve şimdi Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan ile eski Dış işleri Bakanlarından, TBMM Dış işleri Komisyonu üyesi Kamran İnan, birkaç yıl önce bu konuda yaptıkları açıklamalarda bunları "NÜFUS CASUSLARI" olarak da adlandırmış ve devlette önemli mevkilere sızdıklarından söz etmişlerdi.Oysa etki alanları bir hayli geniş olmakla birlikte toplumun bir kesimi tarafından olumlu karşılanırlar, toplumun geneli için iyi bir izlenim verirler Bu olumlu izlenimi kullanarak psikolojik yönlendirme yaparlar Faaliyet alanları bir hayli geniştirToplumların geleneksel refleks alanları bu kişilerin faaliyet alanlarının temelini içerir Yıpratma faaliyeti içindedirlerBu yıpratma faaliyetleri etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıkları toplumların dinsel ve ulusal kimlikleridir Çünkü her toplumun dinsel ve ulusal kimliği o toplumun devletsel bağlamda dış ve iç politikalarını yönlendirir Bu iç ve diş politikalar her zaman etki ajanları için yönlendirmeye açık bölgelerdir Bilhassa yurt dışında bulunan dernekler içinde etki ajanlarının yönlendirmesi bir hayli fazladır Bu yönlendirmeyi yapan şahsiyetlerin büyük bir çoğunluğu genelde o toplumun üyesi bulunan fakat etnik bağlamda farklı bir etnik yapıya mensup kisiler tarafından seçilir İşte bunlar içinde bulundukları toplumu içinden kemiren fareler gibidirler Unutmadan belirtelim, etki ajanları bir ülkenin tümden kamuoyunu yönlendirip iç dengeleriyle fevkalade oynayabilmektedir.

Akademisyen görünümlü kendi kültür ve değerlerine düşman nesil yetiştirmeyi bile göze alan öğretim üyeleri ve fakültelerde çeşitli sahalarda görev almış etki ve nüfuz ajanları mevcuttur. Yaşadığımız 21′ nci yüzyılda toplum mühendisi olarak etki ajanlarının rolü aslında propaganda operatörü olmaktır. Propaganda faaliyeti yürüten bu toplum mühendisi dediğimiz etki ajanları halkın zihnini denetim altında tutabilmek için imaj tasarımı üzerinde çalışırlar.Amaçları halkın haber alma aracı olan ve görüntülü yayının denetim altına alınması gerekir. Bilim ve teknoloji devrindeyiz sosyal medya alanlarında veya tv ve proje programları izleyip karar vermeyelim enformasyon savaş alanı sosyal medya alanlarıdır. Ve bu etkili propaganda ile yönlendirme yapabilir etki ajanları bilinçli toplum olalım kültürümüzün,değerlerimizin farkında olalım.Gelişen teknolojinin yeni savaşında milletçe karşı harekat teknikleri geliştirmeliyiz. Sosyal medya alanı açık istihbarat akışının en yoğun olduğu alandır.Çünkü istihbaratçılar artık sahada değil masa başında bilgi akışını elde edip ona göre rapor düzenlerler.Gizli servis ve yabancı istihbarat teşkilatların en çok faaliyet alanı sosyal medya alanlarıdır. Sosyal medyayı farkında ve bilinçli kullanalım.Örneğin, dünya üzerindeki her türlü kitle iletişimini kontrol eden "Echolon Ağı", uzaydan her türlü görüntüyü sağlayan uydu sistemleri, klasik casusların tüm işlevini fazlasıyla üstlenmiş durumda.yönlendirici ajan" statüsünde etkili bir gazeteciye ya da medya patronuna sahipseniz, yüz binlerce okuyucuyu ve siyasal iktidarı doğrudan etkileyecek bir silaha da kavuşmuş olursunuz.

Keza, bir tarikat-cemaat şeyhini satın almışsanız, yüz binlerce müridini de "yularından tutma" ve de gelecekte güdümünüzde bir halk hareketi başlatma gücüne sahip olursunuz. "Sempatizanlar" ise hedef ülkelere yoğun biçimde yönlendirilen kültürel emperyalizmin kesintisiz silahı olan kitle iletişim, eğlence ve eğitim araçlarından (sinema, müzik, moda, internet, televizyon vb.) olumsuz biçimde etkilenen tüketicilerdir. Kısaca, etki ajanları görüldüğü gibi bir değil, on binlerle. Onlar aramızda, üstelik bizi yönlendiren, yöneten her yerde. Bizde etki ajanlarına karşı Milletimizle bilinçli hareket edeceğiz. En önemlisi de farkında olmak. Her okuduğumuz veya duyduğumuza inanmamalıyız sorgulamalıyız. Yanlız küresel sistem herşeyi önümüze sunmuş tembel bir toplum olalım diye .Okumayalım ,araştırmayalım,irdelemeyelim. Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlardan eksiğimiz yok aksine gelenekleri olan güçlü tarihe sahip olan bir Milletiz. Yılmadan yorulmadan korkusuzca okuyup araştıracağız gerçeğin peşinden gidip hem milletimizi hem yetişen nesillerimizi bu sahada etki ve nufuz ajanlarına karşı direnç göstereceğiz. Etki ve nufuz ajanlarının faaliyetlerini gezi parkı olaylarında gördük sahnenin önünde durdular olaylar patlak verince hepsi geri çekildi. Bu tip oyunları Milletçe Bozacağız Atalarımıza yakışır şekilde direnç göstereceğiz.

Kaynak : Açık İnternet Derlemeleri

İSTİHBARAT DOSYASI /// BURAK İĞLİKÇİ : İSTİHBARAT ANLAYIŞIMIZ


BURAK İĞLİKÇİ : İSTİHBARAT ANLAYIŞIMIZ

İstihbarat ve istihbaratçılık arasında çok fark vardır. İsithbarat ham bilgidir. İstihbaratçılık ise istihbaratı yani bilgiyi elde eden memurun veya haber elamanın yaptığı faaliyettir. Toplum olarak istihbarata bakış açımız ve bu bakış acısına eklediğimiz pofpoflu cümlelerle uzak durulması ya da gizemliymiş gibi anılan ve bakılan bir alan olmuştur.Başlıktan da anlaşılacağı gibi istihbarat günlük yaşantımız da dahı yaptığımız faaliyettir. Nasıl diye merak ediyorsunuzdur .Ona da değineceğim. Toplumlar, geçmişten günümüze istihbarat sayesinde birbirleri hakkında bilgi, toplamışlar ve bunun neticesinde etkileşerek gelişmişlerdir. Açık kaynakları incelediğimiz zaman istihbarat kavramı ile ilgili bir çok açıklama veya tanımı yapılmaktadır. Türk dil kurumunun Türkçe sözlüğüne göre Haber almak, duymak , öğrenmek, bilgi toplama olarak tanımlanmaktadır. İngilizcedeki karşılığı , intelligence Akıl zeka anlayış vs. Gibi. Genel olarak çok değişik tanımları yapılan istihbarat gelecekteki gerçekleşebilecek olaylarla ilgili en doğru tahmini yapabilmek için gizlilik, tarafsızlık, doğruluk ve süreklilik ilkelerine göre toplanan bilgilerin değerlendirilmesiyle ile ilgili çalışmalardır. Belli bir konuda elde edilen, bilgiye istihbarat denmekle birlikte bu daha çok haber olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, her hangi bir konuda açık veya kapalı kaynaklardan elde edilen bilgiler haber niteliği taşımaktadır. Kavram olarak istihbarat sadece bilgi ve haber elde etmek değil, aynı zamanda bunların tasnifi, incelenmesini, değerlendirilmesini ve kullanılması için dağıtımını da kapsar. Kelime, anlamının ötesinde istihbarat kısaca, işlenmiş ve kullanılmaya hazır olan her türlü bilgiyi içerir. Başta dediğim gibi, diyelim kız arkadaşınızı tavlamak için açık sosyal medya hesabından bilgi toplayıp hobıleri, gittiği yerler, yemek ve yaşam tarzı vs. gıbı araştırmayı yapıp kız arkadaşınıza ona göre davranırsınız. Bu bile açık istihbarat kapsamına girer. Demek ki günlük yaşantımızda farkında olmadan istihbaratçılık yapıyoruz.

Konuyu dağıtmadan devam edelim, Her Türk evladının okuyup araştırması lazım. Çünkü okumadan araştırmadan gerçeğe ulaşamayız. Türk istihbaratının geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçerek günümüzde ki haline nasıl dönüştüğünü anlamamız lazım. Milli mücadele dönemınde, Ahde vefa ile Teşkilat-ı Mahsusa dan günümüze uzanan istihbarat teşkilatında Yemin Billah Önce Vatan diyip uçmağa eren Atalarımızın ruhları şad olsun. Kısa bir örnek verelim . İngiliz istihbaratı kendi, Medya ve Sinema endüstrisinde çok başarılı propagandalar yürütüyor. Nasıl yani dediğinizi duyar gibi oldum devam edelim, örnek her kesime tanıdık gelicek. James Bond sinema filmiyle çeşitli psikolojik harekatlar uygulayıp MI-6 nın yani DIŞ İSTİHBARAT’ın propagandasını yapıp dünya istihbarat örgütlerinde diğer toplumların algısında MI-6 yerini aldı . Sherlock Holmes sinema filmi, dizisi ve hikâye veya roman bazında kitaplarla MI-5 yani İngiliz iç istihbaratını algılarla insanlara yansıttılar. Peki bizim Şanlı İstihbarat tarihimizde kimler var. Bunları hangimiz biliyoruz. Onlar Türklük ve Müslümanlık inancı ile yoğrulmuş, bu vatan için ateşlere atılmış, vatan ve millet görevi diyerek sevinerek ölümlere koşmuş serdengeçtilerdi .Türklüğün ve Türk devletinin bekası için yaptıkları, normal bir insanın hayatına sığamayacak kadar büyüktü.Hiç bir zaman takdir edilmeyi beklemediler.Zaten hiçbir zaman da yaptıklarından ötürü takdir edilmeyi beklemiyorlardı. Çünkü onlar birer idealist,hepsi bir ülkü adamı idi. 20.nci yüzyılın destansı kuruluşu Teşkilat-ı Mahsusa’nın fedaileriydi onlar ,her biri görevlerinin devlet için ölmek olduğuna inamıştı. Bu uğurda canları pahasına görevler üstlendiler. Pek çoğu dünyanın bilinmeyen bir köşesinde o çok özledikleri, uğruna yemin ettikleri, karşılıksız sevdikleri. Vatanları için şahadeti buldu. Bazen bir esir kampında , bazen bir hapishane köşesinde , bazen bir dar ağacında ya da kör kurşunda veya kurşuna dizilerek şehit oldular. Yaptıkları macera değildi aldıkları görevi yerine getirirken şehit oldular. 20 nci asrın Kür Şad-ı idi hepsi kaybetmeyi göze alan, Asrın en modern silahlarına ve ordularına , kor misali kaynayan göğüslerini siper eden. Türklüğün babası Tanrıkut Mete Han’ın Teşkilatçı mayası vardı genlerinde. Alp Er Tunga’ nın evlatlarıydılar, coğrafyamızın üç kıtasını, dört iklimini arşınlayan. Elinde ki bir avuç kahramanla kendisinden kat ve kat üstün güçlere boyun eğdiren, Çağrı Bey in birer çerisiydi hepsi sanki. Papa ya diz çöktüren, bel kırdırtan Atilla nın asaletini ve azametini taşıyorlardı. Köse kadının teşkilatçı ruhunu iliklerine sindirmişlerdi, hiç sökülmeyecek bir şekilde. Süleyman Askeri, Ömer Naci,Enver Paşa,Nuri paşa, Halil Paşa,Ahmet Sunusi,Hüsamettin Ertürk,Sapancalı Hakkı,Mehmet Akif, Kuşçu Başı Kardeşler, Yakup Cemil, Mustafa Kemal idi onlar. Ve isimsizler niceleri vardı aralarında 30 bin kişiydiler. Teşkilat-ı mahsusa kadrolarında. Dile kolay 50 devletin temelinde onların harcı vardı. Yeminlerine Hep Sadık kaldılar. Milletimizin böyle nice kahramanları var.

Geçmişten gelen istihbarat ve devlet geleği ile istihbarat birimlerimiz gelişen teknoloji ile bu çağa ayak uydurmuştur.

Ruhları şad olsun.