İSLAM DÜNYASI DOSYASI /// SAMİ ALDEEB : İSLAMIN HİNDİSTAN’I İŞGA Lİ : TARİHİN EN BÜYÜK SOYKIRIMI (ÇEVİRİDİR)


SAMİ ALDEEB : İSLAMIN HİNDİSTAN’I İŞGALİ : TARİHİN EN BÜYÜK SOYKIRIMI (ÇEVİRİDİR)

#MaviPeri Dünyanın her yerindeki Müslümanların ortak bir başka özelliği de tarih içerisindeki işledikleri suçları her zaman inkar edişleri veya savunmalarıdır. Yaptıkları katliam soykırım ve diğer şeyleri hiç bir zaman kabul edip özür dileyip telafi için uğraşmadılar. Her zaman reddettiler. Kabul ettikleri tek bir suç bile yok. Oysa ki İslam tarihi suçlarla dolu.

Tarık-ı Ferishta ve Gulshan-i Ibrahim’in yazarı olan Müslüman tarihçi Ferishta (Tam adı Mahomed Kasim Ferishta 1560 – 1620) milyonlarca Hindu’nun Müslüman işgali sırasında katledildiğini ilan ettiğinde Müslüman egemenliği boyunca Orta Çağ Hindistandaki kan gölü hakkında fikir veren ilk kişi oldu. Hayatta kalanlar köleleştirildi.

İngilizler Hindistan kıyılarına geldiğinde Hindistanı yüzyıllarca yöneten İslam yönetiminden sonra Hindu nüfusu normal karakterlerine göre davranmıyordu; Müslümanlar gibi davranıyorlardı. İngiliz arşivlerinde İngilizlere karşı bir çok şok edici korkunç Hindu olaylarının tanık raporları var. Bu nedenle bazen bu insanlara vahşiler denirdi. Evet İslami kültür ile birleşerek kirlenen herkes gerçekten bozulur ve vahşileşir. İşte bu yüzden bu kadar zararlı ve tehlikelidir.

Bugün İslam tarafından katledilmiş ruhu olan diğer kültürler gibi Hindistan da gerçekten bir Hindu ülkesi değildir. Hindistan her türlü insani vahşetin yabancı bir kültürden kabul edildiği ve özenildiği İslamın Hindulaştırılmış bir versiyonu olan İslamın bir gölgesidir. Ve dış Müslümanlar ile birlikte bu İslami alışkanlıklar Hint kültürünün bir parçası olarak kabul edilmiştir. Fakat İslam öncesi Hint Kültürüne bakarsak genel olarak bugün olduğundan çok daha fazla bir bilgi birikimi ve öğrenme kültürü vardı.

Emevi Hanedanlığı(711) döneminden son Babür II. Bahadır Şah(1858) kadar Hint tarihçilerin kendileri tarafından büyük lider olarak övgüyle karşılandı tüm şehirler yakıldı ve nüfus katledildi her seferde yüz binlerce insan öldü ve benzer rakamlar köle olarak gönderildi. Her yeni işgalci (Çoğu zaman kelimenin tam anlamıyla) Hindu ölü tepeleri yaptı. Böylece 1000 yılında Afganistanın işgalini Hindu nüfusunun yok edilmesi izledi; Bölge hala Hindu Kush yani Hindu Katliamı olarak adlandırılıyor.

800 yıl boyunca Arap Türk Babür ve Afgan işgal kuvvetlerinin ellerinde Hindistanın Hindu ve Sihlerinin yaşadığı soykırım henüz dünya tarafından resmi olarak tanınmıyor.

Yakın geçmişteki benzer tek soykırım Nazilerin ellerinde Yahudilerin soykırımı idi.

Hindistandaki Hinduların soykırımı daha büyük oranlara sahipti tek fark acımasız rejimlerin Pencap’taki Sihler ve diğer ülkelerdeki Hindu Maratha ordularının 1700’lerin sonraların Hindistanın bazı bölgelerinde yaşam ve ölüm mücadelesinde etkili bir şekilde güç kazanmasına kadar 800 yıl boyunca devam etmesiydi.

Tarihsel çağdaş görgü tanığı açıklamalarında dünyanın en büyük soykırımının kanıtlarını hazırladık. İstila eden orduların tarihçileri ve biyografi yazarları ve ardından gelen Hindistan yöneticileri Hindistan Hinduları ile günlük karşılaşmalarında yaptıkları acımasızlıkların oldukça ayrıntılı kayıtlarını bıraktı.

Bu çağdaş kayıtlar işlenen suçları ve on milyonlarca Hindu soykırımını Hindu kadınların tecavüzlerini ve binlerce eski Hindu / Budist tapınaklarının ve Kütüphanelerinin tahrip edilmesini iyi belgelemiştir ve dünyanın en büyük soykırımının sağlam kanıtlarını sağlar.

Dr. Koenraad Elst "Hinduların İslami Soykırımı Var Mıydı?" başlıklı makalesinde şunları söylüyor:

"İslamın elinde Hinduların toplam ölü sayısı ile ilgili resmi bir tahmin yoktur. Müslüman tarihçilerin önemli ifadelerine ilk bakışta 13 yüzyıldan fazla bir süre boyunca ve kıta kadar geniş bir bölgede Müslüman Kutsal Savaşçıların kolayca 6 milyon kişinin öldüğü Holokosttan çok daha fazla Hindunun öldürüldüğü düşünülüyor. Ferishta Orta Hindistandaki Bahmani Sultanlarının(1347-1528) Hinduları cezalandırmak istedikleri zaman minimum bir hedef olarak belirledikleri yüz bin Hinduyu öldürdüklerini söyler. Ve onlar sadece Üçüncü dereceden bir ilk hanedanıydılar.

En büyük katliamlar Mahmud Gaznevi’nin saldırıları sırasında gerçekleşti: Gurlu Muhammed ve teğmenleri tarafından Kuzey Hindistanın fethi sırasında ve Delhi Sultanlığı altında. "

Will Durant 1935 tarihli "Our Oriental Heritage" adlı kitabında (Sayfa 459) şunu savunuyor:

"Müslümanların Hindistanı fethi muhtemelen tarihin en kanlı hikayesidir. İslam tarihçileri ve bilginleri büyük bir keyif ve gururla Hindu katliamlarını dönüşümlerini Hindu kadın ve çocukların köle pazarlarına kaçırılmasını ve M. S. 800-1700 yılları arasında İslam savaşçıları tarafından gerçekleştirilen tapınakların tahrip edilmesini kaydetti. Milyonlarca Hindu bu dönemde kılıçla İslama dönüştürüldü. "

Francois Gautier "Rewriting Indian History" (1996) adlı kitabında şöyle söylüyor:

"Hindistanda Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen katliamlar Naziler tarafından Yahudilere karşı yapılan katliamlardan daha büyüktür ve tarihte benzersizdir…"

Yazar Fernand Braudel 1995 tarihli "A History of Civilisations" kitabında şunları yazıyor:

"Sömürge deneyi aşırı şiddetliydi ve Müslümanlar sistematik terör dışında ülkeyi yönetemediler… Camiler için Hindu tapınakları yıkıldı. Zaman zaman zorunlu dönüşümler yapıldı. Ayaklanmalar anında ve vahşice bastırılıyordu. Evler yakıldı erkekler katledildi ve kadın ile çocuklar köle olarak ele geçirildi. "

Alain Danielou "Histoire de l’ Inde" kitabında şunları yazıyor:

"Müslümanların 632 yılında gelmeye başlamasından bu yana Hindistan tarihi uzun monoton bir dizi cinayet katliam yağma ve yıkım haline geldi. Her zaman ki gibi barbarların medeniyetleri yok ettikleri bütün ırkları yok ettikleri inançlarına tek Tanrılarına olan kutsal bir savaş adına. "

İrfan Hüseyin "Geçmişten Şeytanlar" adlı makalesinde şöyle demiştir:

"Tarihsel olaylar zamanları bağlamında yargılanmaları gerekse de o kanlı tarih döneminde bile Sind ve Güney Pencapın Arap fatihlerinin ya da Afganistandan gelen Orta Asyalıların yolunda olacağı kadar merhametin gösterilmediği bir yerin olmadığı inkar edilemez… Tarih kitaplarımızdaki Müslüman kahramanlar büyük suçlar işledi. Mahmud Gaznevi Kutbiddin Aybek Gıyaseddin Balaban Muhammed bin Kasım ve Muhammed bin Tuğluk ve bir çoklarının kanlarla lekeli elleri var. Hinduların gözüyle bakıldığında vatanlarının Müslüman istilası tam anlamıyla bir felaketti… Tapınakları yerle bir edildi İdolleri paramparça edildi kadınlara tecavüz edildi erkekler öldürüldü ya da köle olarak alındı. Mahmud Gaznevi yıllık baskınlarının birinde Somnat’a girdiğin 500.000 kişinin hepsini katletti. Aybek yüz binlerce kişiyi öldürdü ve köleleştirdi. Korku listesi uzun ve acı verici. Bu fatihler inançlı olmayanları cezalandırmanın dini bir görev olduğunu iddia ederek yaptıklarını haklı çıkarıyorlardı. Kendilerini İslam bayrağı altında gizleyerek inançlarını korumak için savaştıklarını iddia ettiler; Gerçekte katliam ve yağmalamaya düşkündüler…"

Afgan Hükümdarı Mahmud Gaznevi MS 1001 – 1026 arasında Hindistanı en az 17 kez işgal etti. "Tarikh-i-Yamini" kitabı sekreteri tarafından yazılmış ve kanlı askeri seferlerinin bir kaçını belgelemiştir.

"Kafirlerin kanı o kadar bol akıyordu ki dere rengini değiştirdi temizliğine rağmen insanlar su içemedi… Kafirler kaleyi terk etti ve köpüren nehri geçmeye çalıştılar… Fakat bir çoğu öldürüldü veya boğuldu… O gün neredeyse 50.000 kişi öldürüldü. "

Hasan Nizaminın Tajul-Ma’asir’i adlı çağdaş kitabında Kutbiddin Aybek’in Meerut’u fethettiğinde şehrin bütün Hindu tapınaklarını yıktırıp yerlerine Cami inşa ettiğini söyler. Aligarh şehrinde Hindu halkı kılıçla Müslüman yaptı ve Müslüman olmayanların ise kafasını kesti.

Pers Tarihçisi Wassaf tarafından yazılan Tazjiyat-ul-Amsar wa Tajriyat ul Asar adlı eserinde şunları söylüyor: " Alaeddin Halaci Kambayat kenditi Cambay körfezini ele geçirdiğinde yetişkin Hindu erkekleri İslamın ihtişamı için öldürdüğünü yazdı. Akan kanlar nehirlerin rengini değiştirdi kentin kadınlarını altın gümüş ve diğer mücevherleri ganimet olarak adlı ve yaklaşık 20.000 Hindu kızı kendi özel kölesi yaptı.

Hindistanın derin ve uzun bir kültürel tarihi var. Hinduizm M. Ö 1500 civarında M. Ö 6. yüzyılın başlarında da Budizm ortaya çıktı. Bu kültür etkileyici entelektüel dini ve sanatsal arayışlar geliştirmiştir. İslamın ilk günlerinden önce ve sonra Hintli bilginler bilim matematik(Sıfır Cebir Geometri Ondalık sistem Arapça sayılar aslında Hindulardan gelir) Tıp Felsefe vb. çalışmalarını diğer akademik bölgelere götürdüler. (Bağdat dahil)

Diğerleri Hindistanın Üniversitelerinde çalışmaya geldiler. Hint çocukları bilim tıp felsefe gibi çok çeşitli konularda nispeten yaygın eğitim sisteminde öğrenim görmüştür. Hindistanın sanat ve mimarisi muhteşemdi. Onlar başarılı insanlardı. Sonra İslam geldi Katliam kölelik yağma tecavüz şiddet; dini alanların sanatın ve mimarilerin tahrip edilmesi; yoksulluk sömürü aşağılama kıtlık zorla dönüşüm entelektüel arayışlarda düşüş sosyal yıkım. İslama göre İslami olmayan herhangi bir şey cehalet zamanındadır ve yok edilmelidir(Ya da İslam adına uygun hale getirilmelidir). Saldırılar çingeneleri yarattı Hindu Afganistanı yok etti ve Pakistan(Keşmir) ile Bangladeş’i kurdu.

Müslüman işgallerinin zararları yaşam zenginlik ve kültür açısından çok büyük. Tahminler Müslüman işgalciler ve yöneticilerin elinde 60 – 80 milyonun yalnızca 1000 – 1525 arasında öldüğünü gösteriyor. (Yani 500 yıldan biraz fazla bir sürede nüfus düştü) İmkansız olduğunu mu düşünüyorsun? Bangladeş’in bağımsızlık savaşında 1971 Müslüman Pakistan Ordusu sadece 9 ayda 1.5 – 3 milyon kişiyi öldürdü. Dünya başka yöne baktı. Müslümanların vahşice öldürdüğü Hindu sayısı Tarikh-i Ferishta ve Gulshan-ı Ibrahim’in yazarına göre 60 – 80 milyon değil.

Mevcut rakamlara dayanarak köleleştirilen Hintlilerin sayısı muazzam!

Hindistan’ın Müslüman fethi muhtemelen tarihin en kanlı olayıydı:

Rizwan Salim (1997) Arap işgalcilerin gerçekte ne yaptıklarını yazıyor:

"Arabistan ile Batı Asya’dan gelen çok düşük bir medeniyet seviyesindeki barbarlar kültürlerinin erken yüzyıllarından itibaren Hindistan’a gelmeye başladılar… İslamcı istilacılar sayısız Hindu tapınağı yıktı sayılamayacak kadar fazla heykelleri parçaladı sayısız kale ve Hindu Kralların saraylarını yağmaladı çok sayıda Hindu erkeği öldürdü ve Hindu kadınları ganimet olarak aldı…" M. A. Khan (İslamic Jihad Khan sayfa 179)

"Tabi ki İslam öncesi Hintliler savaşmışlardı ancak köleleştirmek dini yerleri yıkmak katliam yapmak mahsul ve çiftçilere zarar vermek pratik değildi. Savaşlar genellikle sadece askerler arasında açık topraklarda gerçekleşirdi. (Khan sayfa 205-207) Ganimet kavramı yoktu bu yüzden Hintliler İslamın saldırıları için hazırlıksızdı. Yerli Hintliler ormanlara ve dağlara kaçmaya zorlandı ve toplumları yıkılıp yok edilirken sömürü vergiler katliamlar ve köleleştirmeler ile karşı karşıya kaldılar. Müslümanlar yerli nüfusa sürekli olarak saldırdılar…" (Khan sayfa 205)

Kölelik: Başlangıçta Hindistan Pakistan(Sind) Bangladeş/Bengal ve Keşmirin bir bölümünü içeriyordu. Hinduizm ve Budizm İslamdan önce gelişti. 16. yüzyılda Afganistan Hindistandaki Müslüman Babür İmparatorluğu ve Safevi Devleti arasında bölünmüştü.

Başlangıçta Emeviler Hinduların zimmi statüsüne izin verdiler. -Muhtemelen büyük sayıları ile vergi gelir kaynağı olarak değerleri nedeniyle. Bu Putperestler ve Tanrısızlar için ölüm veya dönüşüm gerektiren İslami metinleri ihlal ediyordu. Şemseddin İltutmuş (D.1236) Hindulara neden İslam veya ölüm arasında seçim yapmaları istenmediği sorulduğunda şu cevabı verdi:

"Ama şuanda Hindistan da… Müslümanlar büyük bir tabaktaki tuz gibi azdırlar ancak bir kaç yıl sonra Başkentte ve bölgelerde ve küçük kasabalarda Müslümanlar çoğunluk olduğunda… Hindulara ölüm veya İslamı seçmelerini istemek mümkün olacak. " (Lal sayfa 538)

Zimmi statüsüne rağmen kitlesel katliamlar toplu zorla dönüşümler ve toplu köleleştirmeler İslam egemenliği boyunca ve 20. yüzyılın başlarında Putperest ve Tanrısızlara ölüm ve İslam talepleri uygulandı. Hindu savaşçılar ve erkekler katledildi kadınlar ve çocuklarda köleleştirildi. Hadım köleliği genç erkeklere uygulandı.

Çoğu zaman gerçek rakamlar verilmez sadece sayısız esir / köle veya tüm kadınlar ve çocuklar gibi yorumlar verilir. Rakamların kaydedildiği yerlerde ise onlar dehşet vericidir. İnsanlar dahil Müslümanlar ellerine geçirdikleri her şeyi ganimet olarak aldılar. -Paralar mücevherler kumaşlar hayvanlar tahıllar vb.

Müslüman yöneticiler yabancıydı. 13. yüzyıla kadar pek çok köle Hindistanın dışına gönderildi. Ancak Delhi Sultanlığından(1206) sonra Saltanat için çalışmaları üzere orada tutuldular Hindistanda satıldı veya başka yerlere gönderildiler. Başka yerlerden köleler ithal edildi ve Müslüman ordular İslama dönüştürülen çeşitli Hindu ve yabancı kölelerden oluşuyordu.

Köleler Allahın vaat ettiği ganimet idi ve onları elde etmek cihat için büyük motivasyonlardı.

"Köleler o kadar boldu ki çok ucuz oldular; erkekler… Aşağılananlar… Fakat bu kendi dinine şeref veren Allahın iyiliğidir. " (Gazne’nin köle baskının [942-997] Sultan Subuktigin üzerine Müslüman tarihçi Utbi Sookdheo s. 166)

Sind’de ilk Müslüman topluluk esas olarak Müslüman olmaya zorlanan köleler ve az sayıda Arap Efendiden oluşuyordu. (Khan s. 299) Başlangıçta köleler Hindistandan zorla çıkarıldı örneğin Kasim Haccac bin Yusuf es-Sekafi tarafından I. Velid Halifeliğinde Sind Fatihine 712-715 arasında 3 yıllık bir seferden 300.000 köle gönderildi. (Khan s. 299 Trifkovic s. 109) Bu cihata katılmak için her yerden Müslüman savaşçılar geldi. Kasim aniden geri çağrıldı ve idam edildi. Halifenin hareminde 2 Sind prensesini taciz ettiği için. (Lal s. 439)

Afganistan Gazneden gelen Gazneliler-Türklerin (997-1206) Pencap’ı düşürüşü

17 baskından (997-1030) Mahmud Gaznevi yüz binlerce köleyi Gazne’ye gönderdi ve Hindistanın dışında katliam köleleştirme ve satışı yoluyla 2 milyon kişinin kaybına neden oldu. (Khan s. 315) Tarihçiler (Örneğin Sultanın sekreteri Utbi) örneğin Thanesar’dan bazı rakamlar sağlıyor. Müslüman ordusu Gazne’ye 200.000 esir getirdi. 1019’da 53.000 kişi götürüldü. 750.000 esiri düşünürsek o zamanların Halifesinin beşte bir payı 150.000 esirdir. Bir saldırıda 500.000 kişi alındı. (Waihind’de) (Lal s. 551) Mahmud’un sekreteri El-Utbi’nin kayıtları:

"Kılıçlar bulutların karanlığının ortasında aydınlık gibi parladılar ve kan çeşmeleri kayan yıldızın düşüşü gibi aktı. Allah’ın dostları muhaliflerini yendi… Müslümanlar intikamlarını Tanrının düşmanları üzerine saldılar ve 15.000 kişiyi öldürdüler. . Onları hayvanlar ve yırtıcı kuşlara yemek yaptılar. . Allah’ın dostları tüm sınır ve öngörülerin ötesinde bir miktar ganimet aldılar 500.000 güzel kadın köle ve çocuk dahil. " (Khan s. 191)

Gazneliler 1186 yılına kadar Pencap İslam Sultanlığına hükmettiler. Keşmir Hansi ve Pencap bölgelerine yapılan saldırılar toplu katliam ve köleleştirme ile sonuçlandı. Örneğin Pencap 1079 saldırısında olduğu gibi. (Tarikh-i Alfi Khan s. 276-7 Lal s. 553)

Gurlu Hükümdarları altında örneğin Gurlu Muhammed ve askeri komutanı daha sonra Hükümdar Kutbiddin Aybek Delhi Sultanlığı kurdu. Toplu kafa kesmeler kölelikler zorla dönüşümler yağma ve tapınakların tahribi devam etti. Köleler inanılmaz derecede boldu. 1195 yılında Aybek Raja Bhim 200.000 köle ve Kalincar’da 50.000 köle aldı. (1202) (Lal s. 536).

"Yoksul Müslüman ev sahibi bile çok sayıda köle sahibi oldu. " (Khan s. 103 Lal s. 537)

"Halaciler ve Tuğluklar tarafından 13 / 14. yüzyıla doğru kölelik İslamın yayılmasıyla büyüdü. Binlerce köle her gün düşük bir fiyata satılıyordu. (Khan s. 280) Alaeddin Halacinin köleleri ele geçirmesi muazzamdı köleleri kelepçeledi zincirledi ve aşağıladı. (Lal s. 540) Sadece Somnat’ı yağmaladığın da şunlar oldu:

"20.000’e varan her iki cinsiyetten de çok sayıda yakışıklı çocuk ve hoş genç kızları esir aldı… Kalemimin numaralayabileceğinden daha fazla Müslüman ordusu ülkeyi yıkıma uğrattı sakinlerini hayatlarını yıktı şehirleri yağmaladı ve çocuklarını ele geçirdi. (Tarihçi Bostom s. 641 Lal s. 540)

Binlerce insan katledildi Alaeddin Halaci kişisel hizmetinde 50.000 köle çocuk vardı ve binalarında 70.000 köle sürekli çalışıyordu. (Lal s. 541)

Kadınlar Jauhar(Tecavüz ve kölelikten kaçınmak için kendini yakma ve öldürme) ve Sati geleneğini uyguladılar.

Sufi Amir Khusrow şunları kaydetti: "Türkler ne zaman isterlerse herhangi bir Hinduyu ele geçirebilir satın alabilir veya satabilir. " (Lal s. 541)

Köleleştirme ve Hadım

Hadımlar: İslam dünyasının her yerinde Hindistanda dahil olmak üzere köleler hadım edildi. Bu erkeklerin haremlerini koruyabilmeleri Hükümdarın kadınlarına güven sağlayabilmeleri kendilerine ve bir aileye dair umutları olmadıkları için Hükümdara adanabilmeleri için yapıldı. Bu hızla üremeyi azaltmıştır. Kastrasyon Müslüman yönetimi boyunca Hindistan nüfusunun düşmesine katkı sağlayan bir uygulamadır. (Khan s. 314)

Sultan Bakhtiyar Khalji 1205’te Bengal’ı fethettiğinde hadımlı kölelerin lider tedarikçisi oldu. Bu durum Babür döneminde devam etti.

Ekber Şah hadımlara sahipti. Seid Çağatay Han(Ekber Şah’ın oğlu Cihangir’in bir yetkilisi) 1.200 hadıma sahipti. Evrengzib Saltanatında 1659’da Golkonda’da 22.000 çocuk hadım edildi ve Müslüman yöneticiler ile valilere verildi ya da satıldı. (Khan s. 313)

Sultan Alaeddin Halaci kişisel hizmetinde 50.000 çocuk vardı; Sultan Muhammed bin Tuğluk’un 20.000 ve Firuz Şah Tuğluk’un 40.000. (Lal s. 542) Çeşitli Sultanların altında bir kaç komutan hadımdı. Müslüman tarihçiler Mahmud Gaznevi Kutbiddin Aybek ve Sikandar Lodi gibi Sultanların hadım çocuklara olan sevdalanmalarından bahsetmektedir. (Khan s. 314)

Sonuç: Bütün Hint nüfusuna Müslümanlar tarafından uygulanan insanlık dışı davranışlar Sufiler Araplar Afganlar Türkler veya Babürler de aynıdır ve hepsi İslam yasalarını metnini ve Muhammedin örneğini takip etmelerinden dolayı oldu. Şiddetin ve köleliğin Hindistanın üzerinde kontrole sahip olduktan sonra bile devam ettiği unutulmamalıdır çünkü hedef yanızca fethetmek değil aynı zamanda Müslüman olmaya zorlamak olduğunu belirtmek gerekir. Müslümanlar Hint topluluğuna katılmaya gelmediler onu silmeye ve İslam ile değiştirmeye geldiler; Allah tarafından vaat edilen ganimeti aldılar çünkü her şeyin onlara ait olduğunu söylüyorlar. Putperestlerin dönüşmesi veya ölmesi gerekiyordu ancak o zaman İslam barış olabilirdi. Köleler İslam savaşçılarının tek ödülüydü. Allahın vaaz ettiği ganimetin parçası.

Kaynaklar:

1. Andrew G. Bostom – Cihadın Mirası

2. M. A. Khan – İslami Cihat: Zorla dönüşüm Emperyalizm ve Kölelik Mirası

3. Kishori Saran Lal – Orta Çağ Hindistanda Müslümanların Köle Sistemleri

4. Kishori Saran Lal – Arap ve Türk İşgalciler tarafından Hinduların Köleleştirilmesi

5. Kishori Saran Lal – Müslüman Yönetimi Sırasında Köle Ele Geçirme

6. Kishori Saran Lal – Türkler altında Cihat ve Babürler altında cihat

7. Kishori Saran Lal – Müslümanların Hindistanı İşgali

8. Ahmad ibn Naqib al-Misri – Reliance of the Traveller (İslami Kutsal Hukukun klasik bir el kitabı)

9. Patrick Sookhdeo – Küresel Cihat: Militan İslam karşısında gelecek

10. Srda Trifkovic – Peygamberin Kılıcı

11. Bat Ye’or – İslam ve Zimmilik: Medeniyetlerin Çarpıştığı Yerler

LİNK : https://blog.sami-aldeeb.com/2018/03/18/islamic-invasion-of-india-the-greatest-genocide-in-history/

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s