TARİH /// AHMET BİNGÜL : OSMANLILAR TÜRKLERİN ATASI DEĞİLDİR !!


AHMET BİNGÜL : OSMANLILAR TÜRKLERİN ATASI DEĞİLDİR

Cehaletin bilgi diye pazarlandığı bir ülkede yaşıyoruz. Halkın büyük bölümü hatta okumuşlar bile Osmanlı denilince bundan bir millet anlıyor. Ve Osmanlı’yı Türk sanarak onu atalarımız yerine koyuyor.

40 yıldır Osmanlı tarihi kültürü sanatı üzerine çalışmalar yapan birisi olarak Osmanlı gerçeğini özetliyorum:

  • Osmanlı bir milletin adı değil bir ailenin adıdır. “Âl-i Osman” yani Osman oğulları diye bilinen ve Söğüt bölgesinde küçük bir beylik kuran ailedir bu. Bu aile Türk’tür yani Türk milletin bir parçasıdır.
  • Türk töresinin egemen olduğu kuruluş süreci saray teşkilatı devreye girince yavaş yavaş atılmış; yerine Sünni Şeriat anlayışı hakim olmuştur.
  • Osmanlı ailesinden gelen padişahlar Türk ailelerin de beylik isteğiyle ortaya çıkmalarını önlemek için asla Türk kızlarını eş olarak almamışlardır. Türk korkusu yüzünden Osmanlı ailesi Türkleri devlet organının dışına atmıştır.
  • Türk karşıtlığı Fatih Sultan Mehmet zamanında başlatılmış torunu olan Yavuz Sultan Selim döneminde ise tam bir Türk düşmanlığına dönmüştür.
  • Böylece devlet örgütündeki Türkler temizlenmişler; kurucu millet Türk kendi devletinin düşmanı gibi gösterilmiştir.
  • Osmanoğlulları Türkleri kötülemek için onları “Kızılbaş Rafizi Işık Zındık Mülhid” gibi sıfatlarla yermiştir. Ve Yavuz Sultan Selim döneminden başlayarak bunlar Celali diye kötülenip yüz binlercesi katledilmiştir.
  • Bu işler Başkent İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan yönetilmiştir.
  • Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti’ni yöneten kadroların yetiştirildiği yer idi. Buradaki Enderun denilen okuldan yetiştirilenler devletin merkez ve taşra örgütlerini yönetirdi.
  • İşte bu okula Ermeni Sırp Bulgar Macar Rum Arnavut vb… Hıristiyan kökenli milletlerin çocukları alınırken yüzyıllar boyunca 1 tane bile Türk çocuğu alınmamıştır.

İşte Osmanlı dediğimiz tabaka bu Hıristiyan çocuklarından oluşturulan tabakadır.

Şimdi soruyorum: Bunlar bizim atalarımız olabilir mi?

HEPSİ TÜRK DÜŞMANIDIR

Bizim Osmanlıcılar bilmez ama o devletin adı bile Osmanlı değildi ve “Devlet-i Âliyye” idi.

Bu devleti yöneten kadroların temel özelliği Türkleri düşman görmeleri idi. Bunların çevresindeki şairler de aynı kafadaydılar ve efendilerine hoş görünmek için Türklere demediklerini bırakmıyorlardı.

Örneğin Kanuni Sultan Süleyman’nın has şairlerinden Taşlıcalı Yahya Türkleri “Türk-i ebter” yani soysuz Türk diye aşağılayıp şöyle yazmıştı:

“Bî-namaz idi hem yüzi kare

Düşmayince başı inmezdi yere”

(Okara yüzlü (alçak) adam namaz kılmazdı/Başı kesilip yere toprağa düşmeden de yere değmezdi)

Kendisinden 50 yıl önceki Kadimi mahlaslı saray sekreteri şair daha sertti. Bakın yazdıklarına:

“Türk’ü zannetme ki ola âdem

Türk ile oturma durma bir dem

(…)

Ser-i Etrak’i kesip hiç yime gam

Uktül-üt Türk’e velev kane ebak”

(Türk’ü sakın insan sanma/Onunla asla bir an bile bir araya gelme/Türklerin başını hiç üzülmeden kes/Baban bile olsa Türk’ü katlet. ”

İşte birilerinin atamız/dedemiz diye savunduğu Osmanlı bu…

Yetmedi mi? Size bir de meşhur şair Nefi’den de örnekler verelim.

Bakın Türk’ü nasıl aşağılamış:

“O faziletle bak eşek Türk’e

Asrının hâce-i efdali görünür”

(O anlayışla bak eşek Türk’e/Çağının seçkin hocası görünür. )

“Gider ol Türk-i dûnı kim dahi

Torbasında seferceli görünür”

(Uzaklaştır o aşağılık Türk’ü ki/Torbasında ayvası görünür)

“Türke Hak çeşme-i idraki haram etmişdir

Eylese her ne kadar sözünü sihr-i helâl”

(Allah Türk’e akıl çeşmesini haram etmiştir/ İsterse sözünü sihirle bezesin. )

Padişah hocası sayılan tarihçi Sadettin Efendi de Türk’ten söz ederken “Etrak-ı bî-idrak” yani “akılsız/aptal Türk” demiyor muydu?

MİLLETİN AHLAKINI BOZDULAR

Buna benzer yüzlerce örnek var.

Bu Osmanlı denilen dönme-devşirme takımı Türk milletinin ahlakını da bozdu.

Osmanlı yönetici tabakası parlak oğlanları yatak odalarına aldılar.

Öyle ki kadınla cinsel ilişki aşağılanır oldu. Onlar için övücü şiirler yazdılar; içki meclislerinde bunları oynattılar. Bu zihniyetten beslenenler günümüzde erkek çocuklarımıza tecavüzün görüldüğü vakıflara arka çıkmıyorlar mı?

Türk milletinin ahlakını bozan bu hastalıklı zihniyeti “Osmanlıda Oğlancılık” adlı kitabımızda anlattık.

Böyle bir tabakaya Türk milletinin ceddi gözüyle bakanlar ya çok cahildir ya da Türk düşmanıdır.

Rıza Zelyut 1f98b.png

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s