TARİH : TÜRK TARİHİNE (ÖN TÜRKLER) VE ÖRF & ADET VE GELENEKLERİNE DAİR 564 ADET MAKALE


TÜRK TARİHİNE (ÖN TÜRKLER) VE ÖRF & ADET VE GELENEKLERİNE DAİR 564 ADET MAKALE

ÖNEMLİ NOT : İLGİLİ MAKALEYİ OKUMAK İÇİN MAKALENİN ADININ ÜZERİNE BİR KEZ TIKLAYIN, MAKALE ORİJİNAL SİTESİNDE ÖNÜNÜZE AÇILACAKTIR.

Kaynak : https://okonuz.blogspot.com/

 1. Orta Asya’da Ölü Kemiği Muhafaza Kapları (Ossuary / Navs) ve Türk Sanatı’ndaki Yeri Üzerine Değerlendirmeler
 2. İlk Türk Kadın Hükümdar Tomris
 3. Erzurum ve Çevresinde Erken Dönem Türk İzleri
 4. Göktürk Dönemi Madeni Silahları
 5. Atatürk’ün Tarih Tezinde İskit Türkleri
 6. Taştaki Türkleri Okumak

7. Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Kültürünün Erken Dönem Şifreleri Kaya Resimleri

8. Eski Türklerde Ölüm

 1. Orta Altay Bölgesindeki Eski Türk Heykellerinde Ka…
 2. Türk Yazı Tarihi Müzesi / Astana Kazakistan
 3. Türk ve Kızılderili Mitolojilerinde İnsan-Doğa İli…
 4. ANTİK KAYNAKLAR VE GÜNCEL ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA SARM…
 5. KAYALARIN ÜZERİNDE OTURAN İSKİT KRALI TASVİRLİ KER…
 6. Sümerlilerin Dinî Tarihi
 7. Filoloji Bakımından Türkler ve Komşuları
 8. Hinduizm’in Ak Hunlar Üzerindeki Yansımaları
 9. Yurt Tutuş Öncesi Macar Tarihi
 10. Türk Kadınının Dönüşen Yaşam Tarzı
 11. Türkler ve Sümerlilerin Evren Anlayışı
 12. Altay Türklerinin İnanmalarındaki Su Kültünün Mits…
 13. TATAR TÜRKLERİNİN MEVSİMLERLE İLGİLİ GELENEKLERİ; …
 14. Amerika Yerlilerinde Bozkurt
 15. Kırgızların Eski Yazısı
 16. Türk Kültürünün Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri
 17. TÜRK TAKVİMİ
 18. Türk-İskit Amazonlar
 19. Kimmerlerin Türklüğü
 20. Türk Konukseverliği ve Tuz-Ekmek Hakkı
 21. Göktürk Dönemi İnsan Figürlü Taş Anıtlar
 22. TÜRK RESİM SANATININ MENŞEİ HAKKINDA
 23. Bilge Kağan
 24. Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya Erken Devir Türk Sana…
 25. İç Asya Kurganlarından Çıkarılan At Başlıklarına İ…
 26. TÜRK SANATINDA YIRTICI DÖRT AYAKLI HAYVAN – TOYNAK…
 27. İsviçre Alp’lerinde Ön Türkler
 28. Göktürk Devri Ok Uçları
 29. Göktürk Dönemi Kıyafetleri
 30. HALAÇ TÜRKLERİNİN KÜLTÜRÜ
 31. Göktürk’ün Toprak Halkı
 32. Türk İkonografisinde Kartal Motifi
 33. Türk Sanatında Deve ve Fil Figürleri
 34. GÖKTÜRK DEVRİ KÜPELERİ
 35. LASER (Light Amplification by Stimulated Emission …
 36. Göktürk Devri Keramik Sanatı Üzerine Bir Deneme
 37. Eski Türk Tıbbı
 38. Oğuz ve Göktürk Damgalarının Dokumalarımızda Yaşay…
 39. Saçören Türkleri
 40. Türk Giyim Kültüründe Pantolon
 41. Kaşkay Türklerinin Toy’ları
 42. İdeolojik Bir Fal Kitabı “Irk Bitig”
 43. Eski Türklerde Maske Kültürü
 44. Türk ve Tanrı
 45. İskit, Etrüsk, Hun Türkleri
 46. Güney Sibirya’da Keşfedilen Göktürk Yazıtları
 47. Etrüskler ve Alfabe
 48. KAZAKİSTAN’DA BULUNAN GÖKTÜRK YAZITLARI HAKKINDA
 49. Türk Adının Ortaya Çıkışı, Anlamı ve Yayılışı
 50. Oğuznâme’ye Göre “Azerbaycan” Adı
 51. Altın Orda Devlet Geleneğinde Uygur İzleri
 52. Azerbaycan Halı ve Tekstillerinde Ejder Motifi
 53. Pazırık Halısı’ın Şifreleri
 54. Kosova’da Osmanlı Öncesi Türk İzleri
 55. Eski Türkçede Nezaket İfadeleri
 56. Töre Yapmak, Âdet Çıkartmak: Eski Türklerde Oydaşı…
 57. Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadenizde Türkle…
 58. Yiğit ve Silahlı Adam Diyalektiğinde Kılıç İmgesi
 59. Chou’lar ve Bu Devirde Türklerden Gelen “Gök Dini”…
 60. MANAV TÜRKLERİ
 61. İlk Türk Devletlerinde Bürokrasi
 62. Eski Türk İdaresinde Devlet Teşkilâtı
 63. Eski Bir Türk Boyu Müytenler ve Menşe Efsaneleri
 64. TÜRK TARİHİNDE AN LU’SHAN VE DESTANI
 65. Türk Mitolojisindeki Altındağ ve Akdağ
 66. Sümerliler ve Türkler
 67. UYGUR KÜLTÜRÜNDE TUFAN’IN KUŞLARI: KIRLANGIÇ VE GÜ…
 68. Gök Tanrının Temsilcileri Koruyucu Kuşlar
 69. İskit ve Türk-Moğol Halklarına Ait Aynı Gelenekler…
 70. ÜLKEMİZDEKİ TATARLAR VE KÖKENLERİ
 71. Çağdaş Azerbaycan Resim Sanatında Eski Türk Damgal…
 72. KUTADGU BİLİG’E GÖRE TÜRK SAVAŞ SANATI
 73. Türk Macar İlişkilerinde Türklük Biliminin Yeri
 74. Türk Destanlarında Evren Tasarımı
 75. Eski Türklerde Sosyal Siyaset Anlayışı
 76. İskitler (Sakalar) ve Sus Kenti
 77. Okçular/Berta Havzası ve Çevresinde Tarihî ve Arke…
 78. Ege
 79. "IDUK” GELENEĞİNİN ANADOLU’DA YAŞATILAN BİR ŞEKLİ …
 80. Eski Türklerde Müzik İle Tedavi
 81. Bela Bartok’un Perspektifinden Türk ve Macar Halk …
 82. KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİNİN ETNİK OLUŞUMUNDA BULGAR…
 83. AVRUPA ALTAY’DA BAŞLADI
 84. SUNGURBEY CAMİİ (NiĞDE) İKONOGRAFİK FİGÜRLER
 85. ERZURUM/ŞENKAYA PETROGLİFLERİNDEKİ AT/GEYİK VE GÜN…
 86. ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA KAYALARA YAZILAN TÜRK KÜL…
 87. İdil-Bulgar Türklerine Ait Eserler
 88. Saha Yeri ve Saha Türkleri
 89. Eski İranlılarda Xvarena (Xvarənah ) Anlayışı ve B…
 90. Bozkır Medeniyetlerinin Kısa Kronolojisi
 91. Türk Kültüründe Kaplumbağalarla İlgili Efsanaler Ü…
 92. Massagetler
 93. ALP ER TUNGA’NIN YÖNETİM ANLAYIŞI VE LİDERLİK TARZ…
 94. Çelme ve Subutay
 95. Etrüsk Dili
 96. İndo-Germenlerle Türklerin İlişkileri, Karışımları…
 97. Samsun’da Pişmiş Toprak ve Ahşap Üzerinde Görülen …
 98. Anadolu’da Erken Türk Mirası
 99. Kafkasya’da Türk Varlığının Başlangıcı
 100. TÜRK MİTOLOJİSİNDE KAYIN AĞACI
 101. ORTA ASYA TÜRK EFSANELERİNDE SUMER EFSANELERİNDEN …
 102. Türklerin Eskiliği Meselesi
 103. Büyük Salbık Kurganı
 104. Tıva (Tuva) Türklerinin Alkışları (Alkış-Yöreel)
 105. Türk Mitoloji ve Halk Şiirinde “Sarı/Kızıl Öküz” İ…
 106. Vampir
 107. ASENALAR (ETRÜSKLER) VE TANRIÇA TURAN
 108. KUZEY GERMEN/İSKANDİNAV RUNİK ALFABE “FUTHARK”IN T…
 109. TÜRKİSTAN’DAN TUNCELİ’YE KURBAN İNANCI
 110. Doğu Anadolu Kaya Resimleri Işığında Kars-Doyumlu …
 111. TÜRK KÜLTÜRÜNDE DAĞ VE ALTAYLAR
 112. NAZAR VE ÜZERLİK OTU
 113. Gök Tanrı İnancından Günümüze Kadar Efsunlama “Tu-…
 114. Türk Kültüründe Kuşa Dönüşen Kadınlar
 115. Karakalpak Türkleri
 116. Eski Uygur Türklerinde Şeytan Kavramı
 117. İran Türkleri
 118. KAZAK TÜRKLERİNİN FOLKLOR KAYNAKLARINA GÖRE EFSANE…
 119. Anadolu’daki Runik Yazılar ve Piktogramların Türkl…
 120. Bozkır Kültürü Çerçevesinde At, Göçer-Ev ve Demir
 121. Anav Kültürü (M.Ö. 4000-1000)
 122. Çuvaş Türklerinin İnanışları
 123. TÜRKLERİN AD KOYMA GELENEKLERİ
 124. Slovenya’da Avar İzleri
 125. Küğ (Müzik)
 126. Anadolu Türk Halı Sanatının Kaynakları
 127. Hırvat ve Sırp Göçlerinde Oğur İlişkisi
 128. Baykuş Kelimesi ve Baykuşla İlgili İnançlar
 129. Türk Devlet Kültüründe Rüya
 130. Ural Batır, Akzubat ve Köroğlu Destanları Arasında…
 131. İDİL BOYUNDA BULUNAN RUNİK HARFLİ YAZITLARIN DİLİ
 132. Kuşan İsminin, Toplumunun ve Hükümdar Unvanlarının…
 133. Amerika Yerlilerinde Kilimler Giyimler, Damgalar
 134. Destanlar ve UFO’lar
 135. Türklerde Gölge Algısı (Shadow Perception in Turki…
 136. Türk Devlet Kurucuları Olarak Bilge Kağan’dan Atat…
 137. Kıpçak Kökenli Türk Boylarında “Kürek Kemiği” ve “…
 138. Tarihsel Süreçte Türkmen Takılarının Kadının Sosya…
 139. Türk Kültüründe Ruhlar ve Orman Kültü (Evil Spirit…
 140. KUTSALIN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ İZLERİ: TANRISAL SİMGEC…
 141. Türk Kültüründe At Arabası (At Arabalarının Dili)
 142. Türk Kültüründe Horoz (Aygır Tavuk , Horôs, Horûs …
 143. Eski Türklerde Şehircilik
 144. TÜRKLERDE KUR VE KURLUK
 145. ALTAY-SAYAN KAYA RESİMLERİNE GÖRE TUVA GELENEKSEL …
 146. LULUBİLER
 147. Kumuk Türkleri
 148. Türklerde Kan Kardeşliği ve Antla ilgili Unsurlar
 149. Türk Dünyası Masallarında Su Kültü
 150. UYGUR TÜRKLERİNDE BAZI ÇALGILAR VE ÇİN KÜLTÜRÜNE E…
 151. Türklerde Tercüme
 152. TÜRK TOPLULUKLARINDA ŞAMAN DAVULU VE ÜZERİNDEKİ RE…
 153. Hun Kültürünün Avrupa’daki Etkileri
 154. Çin’deki Topraklarındaki Bazı Türk Soylularının Ku…
 155. NAYMAN’LAR
 156. İslam Öncesi Türklerde Tıp
 157. SAMİ SUOMİ, SAPMİ, LAPON
 158. Esik Kurganı ve Altın Elbiseli Adam, İskit Türkler…
 159. Çin Kaynaklarına Göre Türklerde Nevruz
 160. Türklerin Anavatanı Anadolu Mu ?
 161. Amerika Kıtasındaki Ön Türkler
 162. Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Geleneğini S…
 163. İslamiyetten Önce Kafkasya’da Türkler
 164. Sekel Türkleri
 165. CODEX CUMANICUS (KUMAN KİTABI) VE KARAÇAY-MALKAR T…
 166. Tepük Futbolun Atası mı?
 167. İslamiyetten Önce Türk Sanatı
 168. TÜRK KÜLTÜRÜNDE SIFIRDAN DOKUZA KADAR SAYI ADLARI …
 169. Tarihten Geleceğe Türk Dili
 170. MEDENİYET TARİHİNDE TÜRKLERİN YERİ
 171. AYGUÇI TONYUKUK
 172. KUDIRGE KURGANI (Могильник Кудыргэ )
 173. Hayvan Tözlerinden Devlet Sembollerine
 174. ULALİNKA

184. BUN-TÜRKLER

 1. İnönü Dönemi Kültür Hayatı
 2. Pamir Yaylası’ndan Ulupamir Köyü’ne: Kırgızlarda S…
 3. "Sır Derya” Havzasının Türk Tarihindeki Yeri ve Ön…
 4. ARKEOLOJİK BULGULAR ÜZERİNDEN TÜRK HÜKÜMDARININ KU…
 5. UKRAYNA’DAKİ KIPÇAK BALBALLARI
 6. Kalbak Taş Göktürk Yazıtları
 7. İlk Kore Devletlerinin Kurucuları Türkler mi?
 8. Kut (Gut) Halkının Dili İle Eski Türkçe Arasındaki…
 9. Harezmî (Algoritma)
 10. Kültürel Açıdan Türk Yemekleri
 11. Tiraslar, Traklar ve Türkler
 12. TÜRK ORDU GELENEĞİNDE ASKERİ MÜZİK OLGUSU
 13. Eski Türkçe Kelimeler
 14. TÜRKİYE’DE GELENEKSEL KIRSAL KONUT PLANLARINDA GÖÇ…
 15. Türk Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı
 16. Bilim ve Kültür Aktarıcısı Olarak Yazı
 17. Kuşanların Menşei
 18. TÜRKLERİN TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI KÜLTÜR BİLİMİ …
 19. Berg ve Bergama
 20. Manas Ata
 21. Bilim İnsanı Birunî
 22. Hey Koca Yurt
 23. TÜRK SÜSLEME SANATINDA NAR
 24. Mete Han
 25. Eski Çağda Türkler
 26. Türk Destanlarında Kötü Huylu Devler
 27. Mitlerde Gökkuşağı
 28. Bozkurt’tan Hızır’a Türk Halk Anlatımlarında Klavu…
 29. Sözlü Kültür Bağlamında Eski Türk Yazıtları
 30. BEBEKLERİ DÜNYAYA LEYLEKLERİN GETİRDİĞİNE DAİR İNA…
 31. Keltler ( Celtic, Helvetians )
 32. Tarihte Türk, Türklük ve Türk Kültürü (Türkiye Cum…
 33. Kürtler ve Kürt Dili
 34. BUGUT YAZITI
 35. İskit Türklerinin Yazısı
 36. Elamlılar ( Elamite , Elam )
 37. Runik Yazı (Göktürk Yazısı) Yazının Gelişim Coğraf…
 38. Nahçıvan Ahalisinin Etnogenezi Tarihinde Tus Türkl…
 39. KUBRAT HAN VE BÜYÜK BULGAR DEVLETİ’NİN KURULUŞU
 40. BOYLA VE BAGA UNVANI
 41. Hakkâri Trişin Kaya Resimleri
 42. Sibirya Türklerinin At Bağlama Direkleri
 43. Eski Türk’lerde Ziraat
 44. Albaniya’nın Etnik Tarihine Bir Bakış
 45. Türklerde Kurgan Tipi Mezarların Ortaya Çıkışı
 46. DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİ
 47. Romen Ulusunun Eski Türk Kavimleri İle İlişkileri
 48. Lazlar Megrel Değildir
 49. ÇİVİ YAZILI KAYNAKLARDA ESKİ TÜRKLERİN İZLERİ
 50. Eskiçağ’da "Kimmerler" Problemi
 51. Etrüsklerle İskitler Arasındaki Benzerlikler
 52. BABUR’DAN GÜNÜMÜZE AŞIK OYUNUNDAN BİR AD: ÇİK
 53. Ergenekun (Ergenekon)
 54. ESKİ TÜRK ORDUSU
 55. Uygur Tiyatrosu
 56. ÖZBEKİSTAN TÜRKLERİ
 57. Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Kavimleri (M.Ö. 21…
 58. Rus Kültüründe Türk İzleri
 59. BAŞKURT TÜRKLERİ
 60. TARİHTEKİ EFSANEVİ TURAN PADİŞAHI ALP ER TUNGA HAK…
 61. TÜRK MACAR AKRABALIĞI
 62. TULPAR (UÇAN AT)
 63. Messagetler Hakkındaki Eski Kaynaklar
 64. BÂBÜRNÂME’DE YER ALAN TÖRENLER
 65. AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN ETNİK TARİHİNE KISA BİR BAK…
 66. Attila’nın Çocuklarının Adı
 67. Türkçe, Latince
 68. Turkiler ve Turukkular
 69. Türklerde Ölümün Algılanışı , Uçmağa Varmak
 70. Türk Onomastiğinde Köpek Kültü
 71. DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI
 72. SAKALAR VE HUNLAR DÖNEMİNDE ANADOLU’DA TÜRK VARLIĞ…
 73. Orta Asya Türk ve Amerika Kızılderili Şamanlarının…
 74. IYI Damgası Kayı Boyuna mı Yoksa Bulgar Türklerine…
 75. Bulgar’ları Oluşturan Boylardan Kutrigur ve Utigur…
 76. Trabzon ve Pelasglar
 77. Göktürk Sanatı
 78. Kemaliye’de Türk Damgaları
 79. TÜRKLERDE BEREKET VE ZENGİNLİK ALGISI "TÖRT TÜLÜK"…
 80. TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ DİNİ RAKSLAR
 81. TÜRKMENİSTAN TÜRKLERİ
 82. TÜRKLERİN UZAKDOĞU SİYASİ VE KÜLTÜR TARİHİNE ETKİL…
 83. DNYEPER NEHRİNİN TÜRKÇEDEKİ ADI
 84. Avrupalıların Ataları Türktür
 85. ORDU İLİNİN ESKİ ADI "KOTYORA"
 86. Güneş Miti
 87. TÜRK DÜNYASINDA DİNİ VE POLİTİK BİR FENOMEN OLARAK…
 88. TÜRK DOKUMALARINDA AĞAÇ MOTİFİ
 89. ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI
 90. ESKİ TÜRKLERDE SU VE SU ULAŞIMI
 91. Arapgir’de Damgalar
 92. Semrük – Bürküt Ana / Kartal Ana
 93. ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA DEĞİŞEN COĞRAFYALARDA PET…
 94. ESKİ TÜRKÇEDE KUŞ İSİMLERİ
 95. Geleneksel Türk İnanışlarında Yer-Su Kültü
 96. Eski Türk İnanışlarında Taş-Kaya Kültü
 97. Türk Mitolojisinde Dağ Kültü
 98. RUNİK TÜRK YAZITLARI ÇERÇEVESİNDE KATUN VE KUNÇUY
 99. Türk Adının Eskiliği ve Köklülüğü Üzerine
 100. Türk Sanatı İkonografisinde Kün-Ay Motifleri ve Ça…
 101. Kazakistan Türkleri
 102. ALTAY VE TELEÜTLERDE 12 HAYVANLI TAKVİM
 103. Ön ve Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz’in Kuzeyi, İd…
 104. Sümer Dili ve Türkçe
 105. KAYA ÜSTÜ RESMİ (ROCK ART) OLARAK DAĞ KEÇİSİ / ELİ…
 106. Türkler’de Cumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri
 107. Altay Dil Ailesi ve Mayalar
 108. ETRÜSKLERİN TARİHİ ÖNEMİ
 109. İstanbul’da Türklerin İlk İzleri
 110. Kırgız Türkleri
 111. İSTİKLÂL MARŞIMIZ VE KIRGIZİSTAN BAYRAĞI
 112. Kutlar / Gutlar
 113. KARADENİZ
 114. UKRAYNA’DAKİ URUM TÜRKLERİ VE FOLKLORU
 115. KOZI KÖRPEŞ İLE BAYAN SULU
 116. KİMMER ADI ETİMOLOJİSİ
 117. KARAY TÜRKÇESİ
 118. Kuzey Amerika Yerlileri Na-Dene’lerin Orta Asya ve…
 119. HITAY DEVLETİ VE UYGURLAR
 120. İSKİTLERİN DİNİ İNANÇ VE ADETLERİ
 121. Anadolu Türklüğünün Kayıp Halkası:Gregoryen Türkle…
 122. Türklerin ve Moğolların Tarihi İki Boyu
 123. Eski Türklerde ve Kırımda Semboller / Dynper Nehri…
 124. “YAZICIOĞLU ALİ’NİN SELÇUK-NÂME’Sİ”
 125. Türk Tarih Tezi
 126. TÜRK KÜLTÜRÜNDE ATEŞ VE OCAK İYELERİ
 127. Anatomi Kelimesinin Kökeni
 128. HATUN TAÇLI, UMAY GİBİ ANAM BENİM” (ESKİ TÜRK TOPL…
 129. DÜĞÜN KAVGALARININ MİTOLOJİK KÖKENLERİ
 130. BALIKESİR ÇEPNİLERİ VE AĞIZ ÖZELLİKLERİ
 131. TÜRKİYE’DE TAMGALAR VE NOGAY/KIPÇAK KABİLELERİ
 132. TÜRK KÜLTÜR ÇEVRESİNDE KIMIZ
 133. AVRUPA HUN VE HAZAR DEVLETLERİ’NİN GELİR KAYNAKLAR…
 134. BALKANLAR’DA OSMANLI ÖNCESİ TÜRK İZLERİ
 135. KARAPAPAK TÜRKLERİ
 136. ESKİ TÜRK DEVLET TEŞKİLATINDA "TARHAN" UNVANI VE T…

321.  Kafkas Nart Destanlarında Sümer ve Saka izleri

 1. BOZÜY
 2. İranda Konuşulan Türkçe
 3. KUTSAL KIRGIZ KALPAĞI
 4. KARAİM TÜRKLERİNİN TAKVİMİ
 5. İsveçlilerin Türk Kökenleri (Kitabından)
 6. En Eski Zamanlarda Türklük
 7. GOTİK YAZIYA TÜRK (RUNİK) YAZISININ ETKİLERİ
 8. ESKİ AKKADCA TÜRKÇE BAĞLARI
 9. Hititler (Etiler)
 10. GORALILAR
 11. TÜRKLER, RUSLAR VE BULGARLAR
 12. DÎNÎ NİTELİKLİ HEYKELLER
 13. TÜRK TARİHİNİN BAŞLANGICI
 14. Az’lar ve Yüeçiler
 15. BAŞKURT ŞAMANLARININ TEDAVİ USULLERİ
 16. ESATLI KÖYÜ (ORDU-MESUDİYE) KAYA ÜSTÜ RESİM VE YAZ…
 17. TÜRK HALK OYUNLARINDA KARTAL FİGÜRÜ
 18. Tarih Öncesi Boyalı Keramik Kültürleri
 19. Türk Halklarının Kökeni
 20. Pazırık Kurganı Atları
 21. ÖN TÜRKLER
 22. PAZIRIK HALISI
 23. KAFKASYA İÇİN TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ
 24. Minyatürün Kaynağı Uygur Türkleridir.
 25. VUSUNLAR
 26. “UYGUR TÜREYİŞ” EFSANESİ VE MARMARİS “KIZ KUMU” EF…
 27. Türk Kültüründe Keçe
 28. Kurt Ağzı Bağlama
 29. İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE
 30. Türk-İskit-Sabir Kraliçesi Boa
 31. Kaybolan Cennetin Peşinde (Sümer ve Akad: Ütopya m…
 32. GAGAUZLARIN KÖKENİ
 33. Doğu Karadeniz Kıpçakları
 34. Geyikli Tepe Kaya Panoları
 35. Beçkem Takma Geleneği
 36. AVRUPA HUNLARI
 37. Türkçe ve Antik Mısır
 38. Etrüsklerin Yunanca Adı
 39. ESKİ OĞUZ (ARSAKLI-PART)’LAR VE HEMŞİNLİLER
 40. Doğu Avrupa’da Türk Oyma Yazılı Kitabeler
 41. İLTERİŞ KAĞAN (KUTLUG BEG)
 42. KOTUZ TAMGASI
 43. OLTU/HOVAK (ALATARLA) KÖYÜ’NDE ESKİ TÜRK SANATININ…
 44. ŞATO (Sha-t’o) TÜRKLERİ
 45. Kanglı/Kanklı Türkleri
 46. Karasuk Kültürü
 47. AVAR TÜRKLERİNİN SANATI
 48. Damgalar
 49. Kadîm Azerbaycan’da Gutti Devleti
 50. Yada Taşı
 51. Türklerde Pişi ve Helva Pişirme Geleneği
 52. ATALARIN SÖZLERİ
 53. DOĞU TÜRKİSTAN’DAN ANADOLU’YA YAĞMUR TÖRENLERİ
 54. Amerikan Yerlileri ve Türk Dünyasının Kültür Varlı…
 55. Nasreddin Hoca ,Afandi, Apandi, Ependi, Koja Nasır…
 56. Tastarakay – Keloğlan (Тастаракай )
 57. Manas Ata
 58. Eski Türklük ve Medeniyet
 59. Etrüsk Yazısının Kaynağı, Türk Yazısıdır
 60. HUN TÜRKLERİNİN DİLİ VE YAZISI
 61. Karabaşlar’dan (Sümerliler) Karapapaklar’a Kadar (…
 62. Antik Kumaş ve Türk Mumyaları
 63. Türk Halk Kültüründe Hıdırellez
 64. AL KARISININ KOLYESİ VE SÜMERLER
 65. ESKİ TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNDEKİ “KUT” VE “KARGA” KAVR…
 66. SAHA (YAKUT) KÜLTÜRÜNDE AT VE ATÇILIK
 67. ATEŞ ALMAYA MI GELDİN ?
 68. Devlet-Cennet Kuşu Hümâ
 69. MOĞOLİSTAN DUHALARI (TSAATANLAR)
 70. Eski Türklerde Ok’un Hukuksal Anlamı
 71. Kuman Kıpçak Türklerinin Tarihinde İgor Destanı’nı…
 72. Mirasyedi Vârisler
 73. ELAMLILAR
 74. TÜRKLERDE DEMİRCİLER VE ŞAMANLAR
 75. DEDE KORKUT / KORKUT ATA
 76. Çin’de Türk Medeniyetinin Kıdemi
 77. ÇİN SEDDİNİN YAPILIŞ NEDENİ HAKKINDA DEĞİŞİK BİR G…
 78. Doğu Avrupa Türk Dilinin İzleri
 79. ÇİĞİLLER
 80. Eski Türklerde Ödeme Araçları: Kâğıt Para Çav’ın K…
 81. İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE TÜRKLER
 82. UYGUR TUZU
 83. AAL LUUK MAS
 84. TÜRK KÜLTÜRÜNDE TURNA
 85. TAYGA
 86. Türk-Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerin…
 87. TÜRKLERDE SAYILAR
 88. Oğur/Oğuz Kavramının Kökeni
 89. Türklerin ilk yazı dilleri hakkında
 90. PETROGLİFLER (KAYA ÜSTÜ TASVİRLER)
 91. SATANAY BİYÇE
 92. TÜRKLERİN ADALET TANRIÇASI GÖK KIZI
 93. Emir Timur’un Fetihlerinde Haber Alma Teşkilatının…
 94. Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili…
 95. BÜYÜK HUN HÜKÜMDARI ATTİLA
 96. Van İsminin Kökeni
 97. Türk Mimarisinde ‘Kozmik Eksen’ Tasarımları
 98. TÜRK KÜLTÜRÜNDE GEYİK
 99. EN ESKİ ÇAĞLARDAN HAZAR DEVLETİ AKINLARINA KADAR A…
 100. TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI "NEVRUZ"
 101. Türkçe Macarca Sümerce
 102. KAPADOKYA’DA KİMMERLER
 103. Tarih Boyunca Türklerde Astronomi
 104. Sarmatlar
 105. Türklerde Balıkçılık
 106. Uygurlarda Matbaa
 107. Sümerlilerin Kökeni Hakkındaki Görüşler
 108. ESKİ TÜRK KADIN HEYKELLERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
 109. Askerî Tarih Açısından Köl Tigin (Kül Tigin, Külti…
 110. ETRÜSK KÜLTÜRÜ VE ROMA KÜLTÜRÜNE TESİRİ
 111. Etrüskçedeki Augur (Ogur) ve Klan ( Og-Oğlan )
 112. ANAU VE MARGUŞ UYGARLIKLARI
 113. Dede Korkut Hikayelerinin Türk Plastik Sanatlara Y…
 114. TÜRK SANATINDA GRİFON TASVİRLERİ
 115. Türk Süsleme Sanatlarının Ortak Motifi "Nevruz Çiç…
 116. Hristiyan Türkler
 117. BERENDİ TÜRKLERİ
 118. ÇERKESLER
 119. ESİR KENT "BALIKESİR", ASTANA BALIK İSTANBUL
 120. TÜRK KÜLTÜRÜNDE HORTLAK-CADI İNANIŞLARI
 121. DOLGAN VE TOFA TÜRKLERİ
 122. Hun Kadını ve Ziynet Eşyaları
 123. OĞUZ KAĞAN DESTANI
 124. TÜRKLERİN KADİM SEMBOLÜ ÇİFT BAŞLI KARTAL
 125. DEMİRCİ DEBET
 126. ASYA HUN İMPARATORLUĞU’NDA MÜZİK
 127. TÜRK ÇALGISI KOPUZ
 128. Hayat Ağacı
 129. BAŞINI BAĞLAMAK
 130. ON BİN YILLIK TÜRK YURDU ANADOLU
 131. ETRÜSK YAZITLARI
 132. HAZAR TÜRKLERİNİN SANATI
 133. HAZAR TÜRKLERİ
 134. Bask Dili
 135. Türklerde Ziraat
 136. İslam Öncesi Orta Asya Türk Dünyasında Tababet
 137. AMAZONLAR
 138. PİT KÜLTÜRÜ
 139. ALTIN USTASI TÜRK İSKİTLER
 140. Eski Türk Dini Olan Göktanrı İnancı Ve Türk Alevîl…
 141. TÜRKLER VE MEDLER
 142. ELİNİN KÖRÜ DEĞİL ÖLÜNÜN KÖRÜ
 143. SAYMALI TAŞ PETROGLİFLERİNDEKİ TOY (ŞENLİK) SAHNEL…
 144. KUZEY-DOĞU ANADOLU’DA KAYALARA HAKEDİLMİŞ (KAZINMI…
 145. Zaza’lar
 146. Macarlara Verilen İsimler : Türk
 147. Eski Türklerde Kültür ve Sanat
 148. TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE SİRİUS’UN ÖNEMİ
 149. "CENK"TEN "ARP"A : BİR TÜRK SAZININ TARİHÇESİ
 150. YAKUT TÜRKLERİNİN GELENEKSEL ÇALGISI : VARGAN
 151. POMAK TÜRKLERİ
 152. BUHARLAŞTIRILAN ÇİFT DİLLİ SİDE YAZITI
 153. AZERBAYCAN GOBUSTAN KAYA ÜSTÜ RESİMLERİ
 154. TÜRKLER VE TUFAN
 155. HIRVATLARIN KÖKENİ
 156. Hippos ile Hippace (İskitlerin Türklüğü)
 157. KUTSAL KILIÇ
 158. TÜRK KÜLTÜRÜNDE EJDERHA
 159. Türkler ve Arslanlar
 160. Kök Türk Dönemine Ait Orta Asya Müzik Notaları
 161. Güney Hunları ve “Hun Flütünden On Sekiz şarkı”
 162. Almanca Türkçe
 163. KÜLTÜRÜMÜZDE DÖVME GELENEĞİ
 164. Elam, Kas ve Türk Kültürü Arasındaki Paralellikler…
 165. Türk Mitolojisinde Gezegen ve Burçlar
 166. Mühendis Başı Ebü’l İz İsmâil El-Cezerî
 167. Ön Türkler ve Kafkasya-Maykop Kültürü
 168. TÜRKLERİN YILBAŞI / ÖZGÜRLÜK GÜNÜ BAYRAMI
 169. KARYALILAR; KAR’LAR (LELEGLER)
 170. TÜRK PİRAMİTLERİ
 171. İSKOÇ BİLDİRGESİ
 172. TÜRK-İSKİTLER
 173. BULGARİSTAN MADARA KAYA KABARTMASI VE KİTABELERİ V…
 174. HUN TÜRKLERİ
 175. Eski Uygur Türkçesinde “Köŋül (Gönül) Sözü
 176. BİLGAMEŞ (GILGAMIŞ)
 177. KIZILDERİLİLER VE TÜRKLER
 178. ALPLAR VE ELFLER
 179. Cap, Cup, Kap, Capital, Kacak, Atavus
 180. Ermenilerin Kökeni ve Geçmişten Günümüze Türk-Erme…
 181. Baykal ile Angara
 182. Ankara-Güdül Salihler Köyü’nde Bulunan Petroglif v…
 183. KUMAN KIPÇAK TÜRKLERİ
 184. GALEBE ÇALMAK (GALİP GELMEK , YENMEK)
 185. DEDİKODULAR AYYUKA ÇIKTI
 186. PEÇENEK TÜRKLERİ
 187. BULGAR TÜRKLERİ
 188. DAMGALARIN DİLİ
 189. ERMENİ MİTOMANYASI
 190. AKHUNLAR, EFTALİTLER, HAYTALLAR
 191. MACARLAR VE TÜRKLER
 192. KRAL ODİN
 193. ÇAM BAYRAMI
 194. ARGANAUTLAR (ARGONOT) VE KOLHİS’DE İLK TÜRKLER
 195. TEK GÖZLÜ DEVLER-ARİMASPİLER-DAĞLI ALTAYLI İSKİTLE…
 196. GÜNEY AMERİKADAKİ TÜRKÇE YER İSİMLERİNİ KİMLER VER…
 197. KIBRIS’TA (ALAŞYA) UYGUR TÜRKLERİNİN İZLERİ
 198. SÜMERLİLER’İN (KENGERLER’İN) TÜRKLÜĞÜ
 199. UZ ĞUZ OĞUZ ADININ ETİMOLOJİSİ
 200. GÖK TANRI İNANCI VE BU İNANÇ SİSTEMİNİN İÇİNDE ALK…
 201. KOPERNİKTEN ÖNCE YUSUF HAS HACİP
 202. KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ
 203. TÜRKLERİN MUCİZE TAŞI "YADA"
 204. YÜEÇİLER
 205. OĞUZ BOY ADLARININ ETİMOLOJİSİ
 206. TÜRKLERDE AT KÜLTÜRÜ VE KIMIZ
 207. ERKEN DÖNEM TÜRK ERKEĞİNİN GİYİM KUŞAMI
 208. HUN (ON) TÜRKLERİNİN TACI
 209. ANTİK MISIR’IN ASYA BAĞLANTISI
 210. ÇİÇİ YABGU
 211. ANTİK MISIR UYGARLIĞINI KURANLAR ÖN TÜRKLERDİR
 212. TÜRK MİTOLOJİSİNDE AL DİNİ VE OKRA İLİŞKİSİ
 213. AVAR TÜRKLERİ
 214. KARADENİZ BÖLGESİNİN AY HALKI KAŞKAYLAR
 215. ALP ER TUNGA’NIN TORUNU İMPARATORİÇE TOMRİS
 216. ONİKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ
 217. PORTEKİZ ÖN TÜRK YAZITLARI , AT ve ATA
 218. Foça ve Champs-Élysées
 219. İÇEL-GÜLNAR’DA ÖN TÜRKLER
 220. KARS – KAĞIZMAN (TÜRKİYE), GEMİKAYA (AZERBAYCAN), …
 221. ECE VE TÖRÜNGEY (HAVVA İLE ADEM)
 222. SAKALAR (İSKİTLER, SKİFLER)
 223. İSİLER VE İSKİTLER
 224. İSKİT TÜRKLERİ
 225. KİMMERLER
 226. PHAISTOS DİSKİ
 227. ARTHUR VE EXCALIBUR
 228. ETRÜSKLER TÜRK MÜ ?
 229. TROYALILAR (TRUVALILAR) NİYE TÜRK OLSUN?
 230. PELASG’LAR
 231. TÜRK KÜLTÜRÜNDE PARS
 232. ETRÜSK PUSULASI HARUSPEX
 233. KİRİL VE METODY KARDEŞLER
 234. TÜRKÇE İLE AÇIKLANMIŞ ETRÜSKÇE KELİMELER
 235. SIRRINI KORUYAN BİR DİL : ETRÜSKÇE
 236. ETRÜSK YAZITLARI KONUŞMAYA BAŞLIYOR
 237. ÇAYDA ÇIRA/DALDA ÇIRA
 238. SÜMERLİLER (KENGERLER)
 239. ALANLAR / KATALANLAR
 240. DOĞU ANADOLU’DA İLK TÜRK İZLERİ
 241. KRAL ODİN’İN TURKLAND’DAN İSKANDİNAVYA’YA GÖÇÜ
 242. Hakkâri’de 4.000 Yıllık Türk Mezarı
 243. Türkler, Macarlar ve Med’ler

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s