GÜNDEM ANALİZİ : Ülkemizde Atatürk ve cumhuriyet ticareti yapılıyormuş, teşbihte hata olmaz derler devam edelim.


Ülkemizde Atatürk ve cumhuriyet ticareti yapılıyormuş, teşbihte hata olmaz derler devam edelim.

Peki ya son 18 yılda özellikle yapılan şey Muhammed ve İslam ticareti değil midir?

Bu zavallılara ne diyeceğiz ?

Sizin namaz, ezan, dua, Kur’an,Muhammed satmanızı nereye sokacağız?

Cumhuriyetin kendinden önceki yıllarını küçümseyen adam sonraki cümlelerinde gönülsüzce bu dönemi taktir ediyor.

Ve çoğu zaman bırakın Cumhuriyetin kurucu babalarını kendisini Osmanlı sultanları ile kıyaslıyor ya da başkalarınca yapılan bu şekilde yalakaca benzetmeleri büyük bir memnuniyetle karşılıyor.

Bu aslında çok aşikar bir megalomani işaretidir.

Ve gelelim AKP dönemine bu dönemde yapılan en büyük şey

• ülkenin rejiminin seçilmiş sultanlık rejimine dönüştürülmesi

• büyük bir rejim bunalımı yaratılması

• bırakın cumhuriyet dönemini belki de Osmanlı dönemi dahil en büyük iç ve dış borçlanma programlarının gerçekleştirilmesi

• gelecek nesillerin vesayet ve ipotek altına itilmesi

• ülkenin birlik ve beraberliğinin sabote edilmiş olması

• ülkenin Ortadoğunu kanlı ve netameli işlerinin orta yerine çuval gibi atılması

• bütün dünya ve batı medeniyeti ile kavga eder hale sokulması

• Türk milletinin sıfır dost sıfır müttefikli hale sokulması

• halkın birbirine düşman edilmesi ülkenin cihatçı şeriatçı Dar-ül Harpçi cemaatlere teslim edilmesi

• halkın geleceğe ilişkin bütün umutlarının kırılması sayılabilir.

Ülkede Osmanlı döneminde görülmüş olan bir okuryazarlık oranı düşüklüğünden Osmanlı sorumlu değilmiş.

Peki kim sorumlu?

Hollanda kralı mı?

İngiliz kraliçesi mi?

Ve bir de sayılar var.

Eş zamanlı olarak Osmanlı’nın çağdaşı olan diğer krallıklarda okur yazarlık oranlarının zaman içerisinde nasıl arttığını ve arttıkça nasıl dünya hegemonyasına oynadıklarını anlatan istatistikler ve tablolar.

Ayrıca inatçı bir tarih cahili olan Yüce Galaksi Başkanımız Ulu Megaloman bilmiyor bilen ve hatırlatanları da umursamıyor Osmanlı’da Yeni Türk Harflerine geçiş çabaları vardı ve buna cesaret edebilecek kadar yürekli liderlik özelliği olan devlet adamı yoktu.

Kaldı ki yalnızca Osmanlı’nın değil İslam aleminin neden batı karşısında taş devrine takılıp kaldığına bütün İslam coğrafyasında en azından 1000’li yıllardan bu yana kafa yoran pek çok düşünür fikir adamı hatta ilahiyatçı vardı.

İslam aleminin batı karşısında duraklama ve gerilemesi Araplarda 1000’li yıllardan itibaren Farisi ve Türklerde ise 1500’lü yıllardan itibarene kararlılık ve istikrar kazanmıştır.

Yeni Türk Harlerine geçiş devrimi elbette bu gerileme sürecine engel olmakta başarılı olmuş bir devrimdir.

Bugün Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı cumhuriyetimizin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü bu vesileyle gazi Mustafa Kemal’i ve onunla birlikte ahirete irtihal etmiş tüm kahramanlarımızı Bir kez daha hayırla yad ediyorum.

Abi nihayet gönülsüz isteksiz yalancıktan bir tebrik sunmuş.

Elbette gönülsüz eşşşek kuyruksuz katır doğurur sözünü haklı çıkaracak şekilde önceki ve sonraki bütün cümleleri bu tebrigatı yalanlıyor.

Yüce Megaloman Liderimiz kasten cumhuriyet tarihi dışında kalan Türk tarihinin küçümsendiğinden şikayet ediyor.

Doğrusu ben kendimi bildiğim ve ilk okula başladığım ilk günden bu yana Türk milletine güç verebilecek tarihte ne gibi bir olay ve olgu varsa bunların çocuklara anlatıldığını gördüm.

Evet bizlere taaa 1969’dan bu yana İslam öncesi tarih Selçuklu Beylikler Osmanlı hep anlatıldı.

Bütün zaferler bütün önemli ve büyük devlet adamaları liderler anlatıldı.

Kimsenin bu konuda hasislik yaptığını görmedim.

Gel gör ki Osmanlı tarihinin bir de duraklama ve gerileme dönemi var.

Bu dönemde tek tük birkaç zafer varsa ki bunlar bizlere öğretilmiş ve anlatılmıştır sayısız yenilgi vardır.

Peki ortalama bir Türk vatandaşı Osmanlı’nın duraklama ve gerileme döneminden ancak ibret almaya elverişli ve asla gurur vermeyecek bu yenilgileri nasıl öğrenecek ve öğretilecekti?

Bunca yenilgi hezimet rezalet öğrencilere ve halka bir zafer gibi mi anlatılacak?

Bir düşünün sayısız yenilgi arasında yer alan birkaç şerefli yenilgi bile halk tarafından zafer gibi kabul edilmiş ve o kahramanlar sanki zafer kazanmış gibi yüceltilmiştir.

Bir Gazi Osman Paşayı ve ülkenin her yerinde bir Gaziosmanpaşa semti olduğunu hatırlayın.

Bir düşünün son tahlilde büyük bir yenilgi olan I. Dünya Savaşında Çanakkale Kutül Amare gibi birkaç zafer o yıllarda ve sonrasında halka nasıl moral ve gurur vermiştir.

Biz Osmanlı’nın duraklama ve gerileme döneminde gurur ve şeref duyabilecek büyük zaferleri bulmakta zorlanırken bunun sorumlusu kimdir?

Cumhuriyeti yüceltmek adına tüm geçmişimizi yok saymaya çalışanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. demiş bizim inatçı cahil ve aynı zamanda Muhteşem olan Megalomanımız.

Peki ya ne yapmak lazımdı misal tarihin gördüğü en büyük en rezil hezimet olan Büyük Balkan Rezaletinden gurur mu duymalıydık?

Ya da koca imparatorluğun peş peşe kendisine isyan eden paşalarının orduları karşısında çaresiz ve aciz kalarak Morayı Teselyayı Mısırı yitirmesi ve yardım için Rus ordusunu davet ederek İstanbulun dibine getirmesinden mutlu mu olmalıydık.

Osmanlı döneminin bu rezil hezimetlerle dolu döneminden mutluluk gurur ve şeref mi duymalıydık.

Normal aklı başında bir Türkün yenilgilerden hezimetlerden rezaletlerden mutlu olmasını beklemek nasıl bir hastalıklı kafanın eseridir?

Osmanlı’nın kendi silah sanayii yokmuş.

Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş.

Hepsi de yalandır iftiradır. demiş

Yüce Cahil.

Peki Osmanlı devşirme sisteminin Balkanlarda huzursuz ve mutsuz ettiği gayri müslim halkların şimdiki temsilcilerine bir sormuş mu?

Ve neredeyse yatakta fethedilmiş Balkanların ve gayri müslim halkların ki bunlara gayri müslim Türkler de dahildir neden büyük bir inatla canla başla kanla Osmanlıya direnmek için çaba harcadığının açıklaması nedir?

Neden Macarlar Avusturya’lı kefere ile ittifak etmiştir neden Türk Bulgarlar Türklükten dahi çıkmaya razı olmuştur.

Neden Balkanların her yerine serpiştirilmiş ve sayıca hiç de az olmayan gayri müslim Türkler Osmanlıya karşı olmak adına Gotların torunlarıyla bir ve beraber olmayı istemiş hatta onlarla hemhal olmaya ve sonunda Türklükten dahi çıkacak derecede bir nefrete sürüklenmiştir.

Balkanlardaki gayri müslim Türklerin neden Osmanlı karşısında Gotlar içinde erimeye razı ve gönüllü oldukları sizin o yetersiz idrak yollarınızda bir düşünce kıvılcımı yaratmaz?

Acaba İslamın tarihte her zaman ve her yerde olduğu gibi Türklük dünyasını Balkanlarda da paramparça ettiğini neden fark etmiyorsunuz?

Osmanlı’nın eksikleri varmış bize düşen bunlarla uğraşmak değil onun iyiliklerini güzelliklerini konuşmakmış.

Böylece Osmalın’dan güç alacakmışız.

Bizler Osmanlı’nın dünyanın çeşitli yerlerine uzandığını bilmiyormuşuz.

Bizler soykırımcılarla bir ve berabermişiz.

Bunlar Yüce Megalomanımızın cümleleri.

Adam kendi tarihini bilmiyor Mısır Hidivini Tepedelenli Ali Paşayı tanımıyor Balkan Yenilgisinin hangi Osmanlı komutanlarının kimin siyasi sorumluluğunda olduğundan kimsenin haberi yok Fas Tunus ve Cezayirin Osmanlı hükümranlığında gösterilmesinin ne anlam taşıdığını bilmiyor koca Arabistan platosunun neden Osmanlı haritalarında boşluk olarak gösterildiğine kafasını yormuyor ve bizleri tarih bilmemekle suçluyor.

Ayrıca Osmanlı’nın duraklama ve gerileme döneminde yaşanmış bütün yenilgiler hezimetler ve rezaletlere tarihsel bir miras olarak sahip çıkmayan ibret önermeyen ulusalcı halkçı Atatürkçü duymadım bilmiyorum.

Kaldı ki soykırım iddialarını uzun zaman kabul eden ve ettirmeye çalışanlar da AÇILIMCI AKP LİDERLİĞİ VE ONUN HEMPALARI(yardakçıları) olmuştur.

Bursa’da Ermenistan Türkiye maçında Azeri ve Türk bayrağı toplandığını çöplere atıldığını bu millet unutmadı.

Yahu Ermeni açılımı yapmış adam Ulusalcıları soykırımcı olarak suçluyor bundan büyük iki yüzlülük şarlatanlık olabilir mi?

Evet tarihte Türkler her zaman silah teknolojilerini ilk icat eden kullanan toplumsallaştıran kurumsallaştıran kültürel olarak içselleştiren millettir.

Taş devrinden bu yana cilalı taşı ilk kullananlar bakırı tunçu ilk keşfedenler silah olarak kullananlar Türklerdir.

Bu gün hala daha TUNÇ’U yücelten şiirlerimiz marşlarımız vardır.

Türk çeliğini ve bundan yapılmış silahları ilk kullananlar da Türkler olmuştur.

Tıpkı Tunç gibi çeliği ve gücünü yücelten şiirler efsaneler antik kültürümüzün mirası olarak bilinir konuşulur.

Ata ilk binen ve onu toplumsal yaşamın orta yerine koyanlar da Türkler olmuştur.

Falan filan… …

Ama kabul etmek zorundayız Osmanlı duraklama ve gerileme döneminde çeliğin üretimi dökümü tornalanması frezelenmesi talaşlı bütün işlemleri dövülmesi çekilmesi levha tel boru imalatı gibi bütün alanlarında kocaman bir sıfırdır.

Osmanlı’nın son dörtyüz yılında çelikten mamul bütün savaş araçları üretim araçları gündelik aletler tamamıyla ithal edilmiştir.

OSMANLI ÇELİK ÇAĞINA GİREMEMİŞ YAŞAYAMAMIŞTIR. Unutmayın ki Fatihin o İstanbul’u feth ederken kullandığı özel topları da kafir muamelesi yaptığı Macar yetiştirmesi bir usta imal etmiştir.

Osmanlının 1500’lü yıllarda Araplardan kaptığı İslam hastalığının enkübasyon dönemi sona ermiş artık manifest/aşikar dönemi başlamıştır.

Ve tıpkı Araplar gibi artık üretme yaratma araştırma kabiliyetleri azalmış insanlığa katkıda bulunmak bir yana artık parazit olma dönemine girmiştir.

Kabul etmek gerek Atatürk ve onun temellerini attığı cumhuriyet dönemi bir nekahat dönemi olmuştur.

Ve görünen o ki İslam fikir kanseri yeniden nüks etmiştir.

Ve Atatürk’ün bize kazandırdığı o mükemmel nekahat ortamı bile yetersiz kaldıysa Türkce konuşabilen Anadolu ve Trakya Türk halklarının gelecekten umut etmeleri imkansızdır.

Yeni bir Atatürk’ü nereden bulacağız?

Mürteci münevveri Abdurrahman Dilipak abinin talebi çok açık.

Sanki çok doğal normal talepler gibi öylece iletilmiş.

Koruma kanunu kalksın ve anayasadaki giriş ve bazı maddelerle ilgili “değiştirilemez” şartı kaldırılsın önce şartlar eşitlensin ve hukuki bir zemin oluşturulsun.

O zaman bu işten herkes kazançlı çıkarmış.

Tek tek bakalım KORUMA KANUNU denmiş aslı nedir bunun?

5816 SAYILI KANUN – ATATÜRK’ÜN HATIRASINA ALENEN HAKARET EDİLEMEYECEĞİ Kanunu.

Yani ölmüş Atatürkü hakaretten koruyan bir kanun.

Demek ki bazıları Atatürk’e yalnızca devletin kurucu babası olduğu için hakaret ediyor ve onu ayrıca koruma ihtiyacı doğmuş ne tekim bu yasayı çıkaranda Ticaniler ve onların Atatürk’e hakaretlerinden dolayı DP olmuş.

Misal bir de Cumhurbaşkanını hakaretten koruyan kanun var.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU VE CEZASI (TCK 299).

Demek ki bazılarına yalnızca makamından dolayı edilen hakaretlerden ayrıca korunma sağlamak ihtiyacı doğmuş.

Bir de genel hakaret yasası var senin için benim için herkes için.

BASİT HAKARET SUÇU CEZASI (TCK 125/1).

Bu fitneci abi de Atatürk’e özgürce hakaret edilsin hakaret edeyim talebinde bulunuyor.

Yani bu kadar basit.

Haaa diyelim ki Atatürk’ü özellikle koruyan hakaret yasası kaldırıldı peki ölmüş bir devlet adamına özgürce hakaret edebilecek misin.

BASİT HAKARET SUÇU CEZASI (TCK 125/1) her hal ve şartta herkesin ölmüşlerini hakaretten koruyan bir kanun.

Velev ki Atatürke hakaret edebilme hakkı ve imtiyazı isteniyor.

Olur o zaman karşılıklı olarak bütün hakaret yasaları kaldırılsın.

Eşitliği sağlamak için TCK MD. 216 HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA yasası da kaldırılsın.

Özgürce hepimiz birbirimize hakaret edelim.

Ben buna varım.

Cumhuriyet ulus devlet vatan rejim düşmanlarına ben de ağız ve gönül dolusu hakaret edesim var.

Hatta bu güne kadar yalnızca bir fikir kanseri olarak gördüğüm ve nitelediğim İslam ve onun kıymetli sayılan şeyleri ve kişilerine de hakaret edesim var.

Haydi madem hakaret etmeye bu derece düşkünsünüz meraklısınız eşitliği sağlayalım.

Özgürlük olsun Atatürk’e edilen her hakaret için misli misli Muhammede hakaret edeyim.

İyi olmaz mı?

Belki de bu şekilde dünya tarihine hakaret savaşları ile sorunlarını halledebilen ilk ulus olarak adımızı yazdırabiliriz.

Bir de şu değiştiremez maddeler var.

• – Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

• – Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

• – Madde 3: Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Dili Türkçe’dir.

Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

Şimdi bu namert korkak hainlere bir soralım.

Bu maddelerden hangileri sizi rahatsız ediyor onların sizin için yarattığı engel nedir?

Yürekli olan mert olun karnınızdan konuşmadan söyleyin.

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Türk lafı mı sizi rahatsız etti onun yerine ne olsun istersiniz?

Misal Ermeni Rum devleti dense içiniz rahatlar mı?

Cumhuriyet lafı mı sizi rahatsız etti onun yerine monarşi sultanlık krallık padişahlık mı demeliydi?

Peki kimin hanedanı devletin tepesinde ayrıcalıklı olacak?

Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Toplumun huzuruna karşı mısınız?

Kavga gürültü iç savaş mı istiyorsunuz?

Milli dayanışma adalet insan haklarına saygı sizin için kabul edilemez mi?

Atatürk milliyetçiliğinin size batan tarafı nedir?

Atatürk milliyetçiliği olarak söylenen din ve ırk ayrımı gözetmeksizin ulus tanımını dil kültür ve siyasi birliktelik gibi değerlere dayandıran milliyetperverlik tanımına itirazınız nedir?

Irkçı mı olacaksınız din esasına göre SÜNNİ ŞERİATÇI CİHATÇI DAR-ÜL HARPÇİ bir rejim mi istiyorsunuz

Nedir sizin derdiniz kardeşim açık açık söyleyin talebinizi söyleyin biz de rahatça sizlere iki parmak arasından tek parmakla gösterilen o meşhur nah hareketini yapılım.

Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Dili Türkçe’dir.

Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

Türkiye devleti bölünsün mü bölücü müsünüz?

PKK açık yürekle bunu söylüyor siz de söyleyin size de gereken sözü söyleyelim hareketi yapalım.

Devletin resmi dili olmasın mı ya da yanına hangi diller resmi dil sayılsın.

Siz bir talebinizi söyleyin biz ona göre bakarız.

Kızıl üzerine beyaz ay yıldızlı bayrak sizi rahatsız mı eteti nasıl bir bayrak olsaydı mutlu olurdunuz?

Misal şimdiki bağların üst gönder köşesine ek olarak bir İngiliz bayrağı olsa hani diğer İngiliz sömürgelerinde olduğu gibi sizi mutlu eder mi?

Rum Ermeni bayrağına benzer bayraklara ne dersiniz?

Ya da siyah üzerine Allahı ekber yazısı ve bir kılıç resmi olsa.

Çok lafın özü karnınızdan konuşmayın anayasanın değiştirelemez maddelerinde size engel olan maddeleri ve onların yerine yapmak istediklerinizi açık açık belirtin.

Biz de tartışalım artık nasıl tartışacaksak.

Ve gereği neyse onu yapalım.

Malum bu anayasadır tanrıların diğer sözde emirleri gibi değildir daha kutsaldır çünkü kanla yazılmış ciddi sözleşmelerdir.

Bu kadar tartışmalı taleplerle gelenlerin açıksözlü olmalarını beklemek doğaldır.

Anayasa ve özellikle de en temel yasalar öyle namertliğe ikiyüzlülüğe yalana dolana elverişli değildir.

Oraj POYRAZ (0raj.p0yraz / oraj.poyraz)

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s