İSTİHBARAT TEKNİKLERİ DOSYASI /// BURAK İĞLİKÇİ – ERKAN MACİT : SEMBOLLER VE METAFİZİKSEL SAVAŞLAR


BURAK İĞLİKÇİ – ERKAN MACİT : SEMBOLLER VE METAFİZİKSEL SAVAŞLAR

Başlıktan giriş yapalım, öncelikle sembol nedir oradan başlayalım. Sembolizm yani simge bilimi, “olayların, objelerin (nesnelerin) ve kullanılagelen deyim ve sözcüklerin, daha çok dinsel, felsefi ve estetik açıdan yorumunu yapan sistem” olarak açıklanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak sembolizmin amacının, bir sembolün dış görünüşünün ötesinde, kişinin hayal gücü, kültürel birikimi, bilgisi ve bakış açısı oranında, onların içinde barındırdığı gizli anlamları bulması ve dile getirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Sembolizm elle tutulamayan şeyleri, ruhsal olayları, göze hitap eden simgelerle anlatmaya çalışır. Sembolizmle muhatap olan kişi başta sembolizme ilgi duymalı, bunu bilgi düzeyi ve hayal gücüyle de orantılı olarak birleştirerek daha gerçekçi bir ortamın oluşmasını sağlamaya çalışmalıdır. Sembolizmin kullandığı araçlar olan sayılar, renkler, şekiller ve çizgiler, fikir, görüş ve yorumlar, antik çağlardan bu yana hemen her toplumun kendilerine özgü yön ve amaçlar için kullandıkları birer şifreli dil olmuşlardır. Cansız şeylerin boyutlarını, kapsamlarını genişletip, onları bütünlemeye yaramışlardır. Ezoterizmde gizli tutulması gereken birçok bilgi sembollerle anlatılmıştır. Bu sebeple ezoterizm açısından sembol kavramı son derece önemlidir. Ezoterizmin Türkçe karşılığı, batınî, içrek, içrekçilik veya iç dünya ile ilgili gizli ve soyut olaylarla uğraşan ve bunlarla ilişki kurarak yorumlar yapan bir bilim dalıdır. Eski filozofların okulunda, onların gizli doktrinlerine verilen bir ad veya sadece o mezhebin esrarına sahip olanlar için kullanılan bir sıfattır. Okültizm de ezoterizm gibi gizli, esrarlı (majik) olay ve olgularla ilgilenen bir bilimdir. lirli bir insan, nesne, grup ya da düşünceyi veya bunların bileşimini temsil eden ya da bunların yerine geçen iletişim öğesidir. Semboller, hazır olmayan veya algılanması olanaksız olan bir şeyi, temsili bir karşılığa uyarak, bir başka şekilde ifade eder. Bunlar bir desen, bir aygıt, resim, isim, diyalog, bir alegori, hatta bir kişi veya kuruluş olabilir. Bazı sembollerin yüklendikleri anlamları anlamak için o kişinin sonuçta aradığı bilgiye hazır olması gerekmektedir. Zaten hazır değilse sembolün anlamını da anlaması söz konusu değildir.

Metafizik varlığı, varlığın ilk ilkelerini ve nedenlerini konu alan en genel ve temel disiplindir. Varlıkları birbirinden ayıran özellikleri bir tarafa bırakınca geriye kalan ilke ve nedenler metafiziğin konusudur. Neyin gerçekten var olduğu ve görünüşün ardındaki gerçeği arar.Fizikötesi ya da doğaötesi olarak Türkçeleştirilmiş, maddenin ötesindeki nedene odaklanmıştır. Fiziğin ardındaki temellerle ilgilenir. Çağdaş zamanlarda fiziğin ilgilenmediği şeyler metafizik olarak algılanmıştır. Bunun sebebi deney ile ulaşılan bilgiyle yetinmemesi, varlığın ardındaki sebepleri merak etmesidir. Din veya sezgi metafizik olmakla itham edilmişse de aslında metafizik öte dünyalarla değil bu dünyadan yola çıkar. Yaşadığımız varlığın özünü araştırır. Üst akılın geçmişten günümüze sürdürdüğü en etkin eski savaşlar dan biride Sembol savaşlarıdır. Semboller üzerinden yapılan sinema filmleriyle ,yayımlanan yazı ve yazılara iliştirilen Sembollerle devletler birbirlerine üstü kapalı mesajlar verirler. Dikkat ettinizmi bilmem ama çok sevdiğimiz, kullandığımız bir çok ürünlerde bile semboller vardır. Araba markalarında, seri sinema filmlerinde, devlet adamlarının ülke dışı ziyaretlerinde kamuya açık alanda poz verdikleri yerlerde bayraklar da armalarda her yerde sembol savaşı var. Gören gözler için hiç bir şey gizli değildir.

Gelelim sembol savaşı ile birlikte metafiziksel savaşlara. Son zamanlarda çok acayip şeyler oluyor. Hem de tuhaf şeyler. Toplumun iç dinamik yapısını hedef alan ve zihinleri bulandıran şeyler. Semboller ve simgeler üzerinden kitleler üzerinde psikolojik oyunlar oynanıyor. Medya kartelleri bu konuda gerek sanat ve moda camiası gerekse film ve dizi camiasını ön planda tutarak bilinç altımıza sapkınlık derecesine varan mesajlar gönderiyorlar.Birileri oynuyor hemde çok tehlikeli oyunlar ile üzerimize geliyorlar. En çok dikkatimi çeken ise moda camiası oldu. Ünlü sanatçıların üst bikinilerini ters giyme modası ilk başta bir akım gibi geliyor. Ama görüntü olarak üçgeni simgeleyen bir görüntü .Yeni trend olarak lanse edilen bu akım kadınlar üzerinden bilinç altına yollanan üçgen sembolüdür…Ve herkesi bu konuda teşvik etmeye çalışılan bir akım..

Kısa sürede sosyal medya sayesinde büyük bir akıma dönüştü bile. Türk halkı üzerinde CİNNET OPERASYONLARI yapılıyor… Yurtdışı ödenekli arsız, uğursuz karakterli, gayrimeşru YAPIMLAR… Şehvetli ve ihtiraslı hayatların özendirilmesi… ASİL ROL MODELLERİN her alanda dışlanması vb. BARONLAR; kitle psikolojisini LABORATUVAR gibi kullanıyor! İlluminatinin simgelerinden biri kilisenin şeytan ilan ettiği Lucifer (lusifer) dir, yani ışık taşıyandır. Resmi mührü henüz bitmemiş olan bir piramit ve tepesinde tüm yönlere hakim bir gözdür. Göz, illuminati kardeşliğinin Dünya’ya hakim olma isteğini yansıtan büyük bir simgedir. Yeryüzü ve Gökyüzü’nün Evliliği: üçgen = gökyüzü ters üçgen = yeryüzü üçgen ve ters üçgenin üst üste gelmesiyle gökyüzü ile yeryüzü evliliği olduğu belirtilmektedir. Musa Peygamber Mısır’dan ayrıldıktan sonra bu ezoterik sembolizmi iki üçgenin iç içe geçmesi ile dile getirmiştir. Bu sembol daha sonraları İsrailoğulları’nın dinsel ve ulusal simgesi haline gelmiştir. Şu anda Sionizmin sembolüne dönüşmüş olsa da temeli yukarıda dile getirmiş olduğumuz gibi çok eskilere dayanmaktadır. Gökyüzü ile yeryüzünün evliliğini ifade eden bu sembolün içerdiği ezoterik anlam, günümüzde bu sembolü bayrak yapanlarca unutulmuş durumdadır. Tepe noktası yukarıya bakan üçgen göğü, aşağıya bakan üçgen ise yerin sembolü konumundadır. Bunların iç içe geçmesi tasavvufta "Vuslat" olarak ifade edilen göğün ve yerin evliliğinin yani göksel bilgilerin yeryüzünde ortaya çıkmasını ifade eder ki, bu durum varlığın şuurlanmasıyla ortaya çıkacak bir sürece karşılık gelir. Bir başka deyişle göksel bilgilerin insanda tezahür etmesi anlamına gelir. Bu aynı zamanda inisiyasyonun sonunu gösterir. Amaçlanan hedefe artık ulaşılmış ve inisiye adayı büyük zincirin bir halkası haline gelmiş demektir. Üçgen sembolü için başka anlamlara göz atalım: "Hep bir üstteki bir alttakinin tekamülüne hizmet eder. Kainatta birbirlerini daima daha yükseğe çekmek, bütün varlıkların vazifesidir."(Ergün Arıkdal) Çevresinden köşeli sınırlarla ayrılmış geometrik biçimlerin ilki olan üçgen, üç köşe ve üç kenardan oluştuğundan, doğal olarak, üç rakamının biçimsel sembollerinden biridir, Aynı zamanda koninin ve piramidin yatay izdüşümü ve dikey kesiti olduğundan, üç boyutlu bir nesne olan koni ve piramit, eski uygarlıklara ait resimlerde, iki boyutlu çizimlerde ve çeşitli tasvirlerde genellikle üçgen ile temsil edilmiştir.

Üçgen pek çok uygarlığın alfabesinde bir harf, bir karakter olarak yer almıştır. Orhon ve Yenisey yazıtlarında görülebileceği gibi, Proto – Türkler’in runik alfabesinde de kullanılmaktaydı. Alfabelerde olduğu gibi, tradisyonlarda da üçgen sembolü genellikle, eşkenar üçgenle belirtilmiştir. Üçgen sembolünün kullanımına tradisyonlardan bir bakalım ne örnekler verebiliriz. – Kaide tradisyonunda yüce ışığın, nurun sembolü olan üçgen. – Uygur tradisyonunda kutsal dağı temsil eden üçgen. – Maya tradisyonunda ışığın ve tohumun sembolü olan üçgen. – Hindu tasvirlerinde ateşin sembolü olan üçgen. – Graal efsanelerindeki Montsalvat’ı (Kurtuluş Dağı) temsil eden üçgen. – J. Churchward’a göre 70.000 yıl önce, yitik Mu uygarlığında spirituel Göğün, semavi üçlünün sembolü olan üçgen. – Eski Çin tradisyonunda birliği ve ahengi ifade eden Si adı verilen üçgen, – Meksika’da, Yukatan bölgesinde, Uxmal’daki mabetlerden biri olan, J.Churchward’un 12.000 yıldan daha eski olduğunu sandığı "kutsal gizlemler (misterler) mabedi "nin inisiyasyon salonunda bulunan üç yıldızlı üçgen.

Örnek verelim ülkemizde son dönemlerde dövme yapımı arttı. Yaptırdığınız dövmelerle farkında olmadan şeytani ritüellere alet oluyorsunuz. Ley hatları ise dünyadaki stratejik enerji noktalarını belirtmektedir. kutsal geometri , ley hatları ve mimari birbiri ile uyumlu halde kullanıldıgında bir yıldız kapısı olusturmaktadır. farklı boyutlara kapıların açılmasına izin vermektedir.

Osmanlıdan günümüze sembol ve metafiziksel savaşlar yazısıyla devam edeceğiz.

Kaynak : BURAK İĞLİKÇİ – ERKAN MACİT

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s